Turun yliopiston ja Polar Partners Oy:n verkkokurssit vauhdittavat suomalaisen koulutusosaamisen vientiä

15.09.2022

Turun yliopisto ja Polar Partners Oy kehittävät yhteistyössä verkkokursseja, joihin on kiteytetty suomalainen koulutusosaaminen helposti omaksuttavassa muodossa. Top Teacher -ohjelman kurssit on tarkoitettu niille opettajille ja opetusalan asiantuntijoille ympäri maailmaa, jotka ovat kiinnostuneita syventämään ammattitaitoaan suomalaisen koulutusmallin ja osaamisen pohjalta.

Uuden Top Teacher -ohjelman verkkokurssit pohjaavat suomalaiseen opetus- ja koulutusalan osaamiseen. Ne tarjoavat osallistujille avaimet siihen, kuinka suomalaiset pedagogiset ratkaisut voivat innostaa ja hyödyttää opettajia ympäri maailmaa. Kurssien sisällöissä on panostettu laatuun ja niiden suunnitteluun on osallistunut opetusalan asiantuntijoita Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta, Turun normaalikoulusta ja Polar Partnersilta. Kurssien toteutustapa vastaa verkkopohjaisten koulutusten kysynnän kasvuun, johon ovat vaikuttaneet uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet sekä COVID-19 pandemian aiheuttamat arjen muutokset.

–  Yhteistyö Polar Partnersin kanssa tarjoaa opettajankouluttajille uudenlaisen kokemuksen yritysyhteistyöstä. Kyse on samalla myös henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Mukanaolijat saavat lisää tietoa ja kokemusta verkkokoulutusten suunnittelemisesta, monikulttuurisuudesta ja erilaisten materiaalien ja pedagogisten menetelmien toimivuudesta. Yhteistyössä opittua voidaan hyödyntää opettajankoulutuksessa ja se voi tarjota ideoita, malleja opetusharjoittelijoille toiminnasta yritysten kanssa sekä moninaisista mahdollisuuksista toimia opettajana erilaisissa ympäristöissä, kertoo Turun normaalikoulun johtava rehtori Vesa Valkila.

Verkkokurssit ovat tarjolla sekä ryhmille että yksittäisille osallistujille ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa omaan tahtiin. Kurssimaksun maksaneet tarvitsevat osallistumiseen ainoastaan pääsyn tietokoneelle tai mobiililaitteelle sekä toimivan internet-yhteyden. Kurssien sisällön suunnittelussa on panostettu innostaviin ja motivoiviin materiaaleihin ja tehtäviin, kuten esityksiin, artikkeleihin, tietovisoihin, testeihin, peleihin, videoihin sekä lyhyisiin videoituihin tietoiskuihin kokeneilta kouluttajilta. Lisäksi kurssimateriaali tarjoaa käytännön harjoituksia ja reflektiota omaan työhön. Jokainen kurssin suorittanut saa kurssitodistuksen.

Ensimmäinen Top Teacher -ohjelman verkkokursseista on valmis ja toinen kehitteillä. Ensimmäisen Gain Top Results in Basic Education -kurssin tarkoituksena on tukea opettajan pedagogisia taitoja perusopetuksessa lasten oppimista, kehitystä ja hyvinvointia huomioiden. Kurssilla käsitellään aiheita kuten tasapuolinen ja inklusiivinen koulutusjärjestelmä, koulukulttuurin merkitys, oppimisympäristöt ja työskentelytavat, oppimista tukeva arviointi, ja oppimisteknologioiden tarjoavat mahdollisuudet. Kehitteillä oleva toinen kurssi Become a 21st Century Teacher syventää joitakin aiheista entisestään ja antaa tukea myös aivan uusiin aiheisiin keskittyen entistä enemmän tarjoamaan osallistujille konkreettisia työkaluja opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Gain Top Results in Basic Education -kurssia on pilotoitu Chilessä kesän 2022 aikana ja kokemukset ovat olleet hyviä.

– Kurssin pilotti on saanut positiivisen vastaanoton Chilessä, ja opettajat ovet kehuneet sisältöä dynaamiseksi ja käytännönläheiseksi, kertoo Polar Partners Oy:n markkinointijohtaja Janita Relander. –  Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä Turun yliopiston kanssa. Koulutuksien sisällönsuunnitteluun on käytetty paljon aikaa ja lopputuloksesta on tullut todella laadukas.

Nyt saatavilla ja kehitteillä olevien kurssien lisäksi Top Teacher -ohjelman kurssitarjontaa on tarkoitus täydentää tulevaisuudessa vielä lisää.

Luotu 15.09.2022 | Muokattu 15.09.2022