Tietoa kasvatustieteiden tiedekunnasta

Kasvatustieteiden tiedekunta on noin 400 tutkijan ja opettajan sekä 1900 opiskelijan aktiivinen yhteisö. Tiedekunnan laitokset ja normaalikoulut toimivat Turussa ja Raumalla yhteensä kolmella kampuksella. 

Turussa Assistentinkadulla tiedekuntarakennus Educariumissa on tiedekunnan sekä sen molempien laitosten, kasvatustieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen tiloja.

Osa opettajankoulutuslaitoksesta sijoittuu Rauman Seminaarinkadulle. Samassa yhteydessä on Rauman normaalikoulu, joka toimii opettajankoulutuslaitoksen harjoittelukouluna.

Toinen harjoittelukouluista, Turun normaalikoulu, sijaitsee Turussa Varissuolla.

 

Ohjeita

Dosentin arvon hakeminen

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Dosentin arvon hakeminen kasvatustieteiden tiedekunnassa
 

Professorin tehtävään ottaminen

Professorin tehtävään ottaminen tapahtuu yliopiston rehtorin ohjeen mukaan. Tiedekunta on laatinut yliopiston ohjetta täydentävän prosessikuvauksen professorin tehtävään ottamisesta.

Dekaanin päätös professorin tehtävään ottamisesta

Opetusnäytteen antaminen

Tiettyjen tehtävien täyttöjen yhteydessä voidaan edellyttää hakijaa antamaan opetusnäyte. Lisätietoja opetusnäytteen antamisesta saa ao. laitokselta tai tiedekunnan ohjeesta:

Tiedekunnan ohje opetusnäytteen antamisesta

Liite: Opetustaidon arviointi