Kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunta toimii tiedekunnan ja sen keskeisten paikallisten sekä kansallisten sidosryhmien yhteistyöfoorumina. Neuvottelukunta tukee tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä. Se kehittää tiedekunnan YVV-toimintaa yhteistyössä alumnitoimikunnan kanssa. Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa tiedekunnan suhdetta kestävään tulevaisuuteen, yhteiskunnan muutoksiin ja työelämän haasteisiin sekä koulutusten antamia työelämävalmiuksia. Neuvottelukunta toimii keskustelufoorumina erityisesti tiedekunnan strategiatyössä sekä opetussuunnitelmaprosessissa.

Neuvottelukunnan kutsuttuina jäseninä toimivat:

Puheenjohtaja: Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu
Varapuheenjohtaja: Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, SDP

Jäsenet:

  • Pauli Aalto-Setälä, kansanedustaja; työelämäprofessori, TSE/UTU; aktivisti, Baltic Sea Action Group
  • Timo Aro, tutkimusjohtaja, Turun kaupunki
  • Päivi Lyhykäinen, erityisasiantuntija, OAJ
  • Iiro Pohjanoksa, kehitysjohtaja, MPS
  • Hannele Seppälä, yksikön johtaja, Karvi
  • Soile Strander, toimialajohtaja, Rauman kaupunki
  • Lauri Tuomi, toimitusjohtaja, Kvs-säätiö
  • Jouni Välijärvi, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto

Kutsuttujen jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan dekaani, varadekaanit, kasvatustieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen johtajat, tiedekunnan harjoittelukoulujen johtavat rehtorit sekä tiedekuntapäällikkö. 

Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu 31.12.2025 asti.