Kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunta

Tiedekunnan neuvottelukunnan tehtävänä on toimia tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyöelimenä. Neuvottelukunta tukee tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä. Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa yliopiston roolia alueellisena toimijana, yliopiston suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä koulutuksen antamia työelämävalmiuksia opiskelijoille ja tutkijoille. Neuvottelukunta toimii myös keskustelufoorumina mm. tulevaisuuden opetussuunnitelmien valmistelussa ja kansainvälisen toiminnan suuntaamisessa.

Neuvottelukunnan kutsuttuina jäseninä toimivat:

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, SDP
Timo Jalonen, toimialajohtaja, Turun kaupunki
Tommi Kinnunen, lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, kirjailija
Iiro Pohjanoksa, Business Development Director, Management Personnel Services
Soile Strander, toimialajohtaja, Rauman kaupunki
Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu
Jouni Välijärvi, professori emeritus, Jyväskylän yliopisto


Kutsuttujen jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan dekaani, varadekaanit, kasvatustieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen johtajat, tiedekunnan harjoittelukoulujen johtavat rehtorit sekä tiedekuntapäällikkö. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii tiedekunnan palvelupäällikkö.

Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu 31.12.2022 asti.