Kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunta

Kasvatustieteiden tiedekunnalle on asetettu neuvottelukunta tukemaan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä.

Tiedekunnan neuvottelukunta on perustettu tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyöelimeksi. Neuvottelukunta pohtii esimerkiksi yliopiston ja tiedekunnan roolia alueellisena toimijana, yliopiston suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä koulutuksen opiskelijoille ja tutkijoille antamia työelämävalmiuksia.

Neuvottelukunta toimii keskustelufoorumina tiedekunnan tulevien opetussuunnitelmien valmistelussa ja kansainvälisen toiminnan suuntaamisessa.

Neuvottelukunnan kutsuttuina jäseninä toimivat:

  •     Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu (pj.)
  •     Toimialuejohtaja Timo Jalonen, Turun kaupunki
  •     Kansanedustaja Krista Kiuru (sd.)
  •     Kunnanjohtaja Esko Poikela, Liedon kunta
  •     Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen, Turun kaupunki
  •     Toimialajohtaja Soile Strander, Rauman kaupunki
  •     Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Kuntaliitto

Kutsuttujen jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan dekaani, varadekaanit, laitosten johtajat, tiedekuntapäällikkö sekä vuorovuosin tiedekunnan harjoittelukoulujen johtavat rehtorit. Sihteerinä toimii palvelupäällikkö.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous oli joulukuussa 2016 ja sen toimikausi jatkuu 31.7.2019 asti.