Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanit ja muu johto

Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani on professori Marja Vauras. Varadekaaneina toimivat professorit Risto Rinne ja Jukka Husu.

Dekaani

  • ​johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa
  • vastaa tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteutuksesta tiedekunnassa
  • vastaa tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta
  • toimii tiedekunnan johtokunnan puheenjohtajana
  • päättää tiedekunnalle myönnettävistä voimavaroista johtokunnan päätösten mukaisesti
  • hyväksyy uudet opiskelijat

 

Tutkimuksen ja jatkokoulutuksen kehittämisestä vastaava varadekaani

Perus- ja täydennyskoulutuksen sekä opetuksen kehittämisestä vastaava varadekaani