Kasvatustieteiden tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma

Kasvatustieteiden tiedekunnan strategia toteuttaa yliopiston strategiaa tiedekunta- ja laitostasolla. Tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma vuosiksi 2022–2025 ohjaa tiedekunnan toimintaa.

Tiedekunnassa tehdään koko elämänkaaren kattavaa, kansainvälisesti tunnustettua kriittistä oppimisen ja koulutuksen tutkimusta.

Tiedekunta antaa monitieteiseen tutkimukseen pohjaavaa alan kansallista kärkitasoa edustavaa, kansainvälisesti vetovoimaista koulutusta kasvatuksen ja koulutuksen opetus- ja asiantuntijatehtäviin.

Yhteiskunnallista, jatkuvaa oppimista ja koulutusta palvelevaa tehtäväänsä tiedekunta hoitaa laaja-alaisesti tarjoamalla korkeatasoista täydennyskoulutusta tekemällä alueen kuntien, oppilaitosten ja yritysten kehitystä palvelevaa merkittävää tutkimusta ja kehittämistyötä sekä tuottamalla sosiaalisia ja koulutuksellisia innovaatioita.