Kasvatustieteiden tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma

Kasvatustieteiden tiedekunnan strategia toteuttaa yliopiston strategiaa tiedekunta- ja laitostasolla. Tiedekunnan uusi vuoden 2019-2020 strateginen toimenpideohjelma on julkaistu keväällä 2019.

Tiedekunnassa tehdään koko elämänkaaren kattavaa, kansainvälisesti tunnustettua kriittistä oppimisen ja koulutuksen tutkimusta. '

Tiedekunta antaa monitieteiseen tutkimukseen pohjaavaa alan kansallista kärkitasoa edustavaa, kansainvälisesti vetovoimaista koulutusta kasvatuksen ja koulutuksen opetus- ja asiantuntijatehtäviin.

Yhteiskunnallista, jatkuvaa oppimista ja koulutusta palvelevaa tehtäväänsä tiedekunta hoitaa laaja-alaisesti tarjoamalla korkeatasoista täydennyskoulutusta,tekemällä alueen kuntien, oppilaitosten ja yritysten kehitystä palvelevaa merkittävää tutkimusta ja kehittämistyötä sekä tuottamalla sosiaalisia ja koulutuksellisia innovaatioita.