Kasvatustieteiden tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma

Kasvatustieteiden tiedekunnan strategia toteuttaa yliopiston strategiaa tiedekunta- ja laitostasolla. Tiedekunnan  uusi vuoden 2019-2020 strateginen toimenpideohjelma julkaistaan tammikuussa 2019.

Kaudella 2016-2020 tiedekunta vahvistaa tieteellistä ja yhteiskunnallista rooliaan koulutuksen ja koulutuspolitiikan vaikuttajana. Nykyaikaiset oppimisympäristöt ja yhteisöllinen, vastuullinen oppimiskulttuuri edistävät niin henkilöstön kuin oppiskelijoiden asiantuntijuuden rakentumista.

 

Tutustu tiedekunnan strategiaan