Laadunhallinta kasvatustieteiden tiedekunnassa

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö ja kasvatustieteiden tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma.

Tiedekunnan laatutyötä johtaa dekaani.

Tiedekuntaamme koskevat ulkoiset arvioinnit löytyvät yliopiston yhteisiltä laatusivuilta.

Sisäisesti tiedekunnan toimintaa arvioidaan monin eri tavoin. Tärkeimpiä ovat opiskelijapalaute, opetussuunnitelmaprosessi, tieteenala-arvioinnit ja rehtorin antama palaute vuosiraportoinnista. Palautteet käsitellään niitä koskevissa päätöksentekoelimissä sekä tiedekunnan aine- ja valmisteluryhmissä. Tiedekuntatasolla toimintaa arvioidaan osana vuosisuunnittelu- ja vuosiraportointiprosessia. Näitä laadittaessa hyödynnetään mm. toiminnan edellisen vuoden toteutuneita tunnuslukuja.​