Laadunhallinta kasvatustieteiden tiedekunnassa

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö ja kasvatustieteiden tiedekunnan toimenpideohjelma.

Tiedekuntamme on täydentänyt laatukäsikirjaa oman toimintamme näkökulmasta viemällä laadunhallintaan liittyvät asiat  intrasivuillemme kohtiin, jossa ne parhaiten palvelevat laatutyötämme. Yhteinen laatujärjestelmämme on kirjattu laatukäsikirjaan.

Tiedekunnan laatutyötä johtaa dekaani.

Tiedekuntaamme koskevat ulkoiset arvioinnit löytyvät yliopiston yhteisiltä laatusivuilta.

Sisäisesti tiedekunnan toimintaa arvioidaan monin eri tavoin. Tärkeimpiä ovat opiskelijapalaute, opetussuunnitelmaprosessi, tieteenala-arvioinnit ja rehtorin antama palaute osavuosiraportoinnista. Palautteet käsitellään niitä koskevissa päätöksentekoelimissä sekä tiedekunnan aine- ja valmisteluryhmissä. Tiedekuntatasolla toimintaa arvioidaan osana vuosisuunnitelman laadintaa. Vuosisuunnitelmaa laadittaessa hyödynnetään mm. toiminnan edellisen vuoden toteutuneita tunnuslukuja.​