Ennakoinnin koulutus on käytännönläheistä ja se kumpuaa organisaatioiden ja työelämässä toimivien tarpeista. Koulutus koostuu sisällöistä, jotka rakentuvat asiakaskohtaisiksi opintokokonaisuuksiksi räätälöidysti. 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osaavat ja kokeneet asiantuntijat koostavat opintokokonaisuuksia asiakkaan määrittelemistä tavoitteista käsin. Laajuus mitoitetaan haluttaessa opintopisteinä, mikä antaa hyvän perustan opintojen jatkamiseen ja strategisen ennakoinnin asiantuntijuuden tunnistamiseen, esim. ennakointiosaamisen sertifiointi. 

Ennakointivalmennuksen teemat kumpuavat alan tutkimuksesta ja kohdistuvat ensisijaisesti ennakoinnin kehittämisen kohteisiin organisaatioissa.