Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteiskunnallinen yhteistyö

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa meidän kaikkien menestys riippuu yhä enemmän kyvystämme ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tieteenala, joka tarjoaa käyttöösi tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi.

Tarjoamme yrityksille, julkisille organisaatioille, kouluille ja muille toimijoille palveluja erilaisista tulevaisuusteemoista.