Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteiskunnallinen yhteistyö

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa meidän kaikkien menestys riippuu yhä enemmän kyvystämme ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tieteenala, joka tarjoaa käyttöösi tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi.

Tarjoamme yrityksille, julkisille organisaatioille, kouluille ja muille toimijoille palveluja erilaisista tulevaisuusteemoista Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelujemme kautta.

Turun yliopiston Tulevaisuustislaamo palvelee organisaatioita, joiden tavoitteena on kehittää ennakointitaitoja ja valmiuksiaan varautua muutoksiin toimintaympäristössä. Palvelumme perustana on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 30 vuoden kokemus tieteellisestä tulevaisuudentutkimuksesta yhdistettynä Turun yliopiston kahdeksan tiedekunnan osaamiseen.

Tutustu yrityksille ja organisaatioille suunnattuun toimintaamme

Professori Markku Wilenius: Katse peruutuspeilissä?

Professori emerita Sirkka Heinonen: Minkälainen yritys menestyy tulevaisuudessa?