Ennakointiosaamisen sertifiointi

Varmista organisaatiosi menestys tulevaisuudessa! Laajenna omaa ennakointiajatteluasi, vie ennakointi osaksi organisaatiosi arkea sekä opi hyödyntämään tulevaisuudentutkijoiden metodeja dynaamisen ennakointijärjestelmän parissa.

Mitä?

Ennakointiosaamisen sertifioinnissa on kysymys oman ennakointiosaamisen käytännön soveltamisesta ja siksi sertifiointi on mahdollinen vain Certified Futures Professional -ohjelman (2015–2020) tai Strategisen ennakoinnin johtamisen ohjelman suorittaneelle.

Näitä koulutusohjelmia tarjoaa Turun yliopiston TSEexe ja ne on suunnattu esim. strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskenteleville kehittäjille ja päätöksentekijöille. Sertifiointi on mahdollista aikaisintaan noin puoli vuotta ohjelman suorittamisen jälkeen.

Näytössä arvioitava aineisto, ja siihen liittyvät keskustelu ja asiantuntijalausunto, rakentuvat ennakointiosaamisen soveltamiselle omassa – tai muussa näytön vastaanottavien asiantuntijoiden hyväksymässä – organisaatiossa.

Sertifioinnin mahdollisuus on mainitun koulutusohjelman suorittaneella, joka haluaa vahvistaa omaa ja oman organisaationsa tulevaisuusosaamista sekä kehittää oman organisaation ennakointijärjestelmää käytännön soveltamisen näkökulmasta sekä saada todistuksen tähän perustuvista taidoista ja osaamisesta.

Hinta: 1.300 € (+ alv 24 %), voimassa toistaiseksi