Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijaluennot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat ovat kokeneita ja monialaisia luennoitsijoita ja esitelmöitsijöitä. Heillä on uutta tietoa ja näkemystä oman alansa kehityksestä. Asiantuntijamme jakavat mielellään uusinta tutkimustietoa sekä eri verkostoissa syntynyttä tietämystä.

Luentojen tai asiantuntijapalveluiden aiheita voivat olla esimerkiksi:

• Osaamisen ennakointi
• Tulevaisuudenkuvat
• Heikot signaalit 
• Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys 
• Osaamistarpeet tulevaisuudessa 
• Megatrendien vaikutus toimintaan ja ydinosaamiseen 
• Työelämän kehityksen ennakointi 
• Visioiden ja strategioiden luominen ja toteutus 
• Arvojen johtaminen ja arvoanalyysi 
• Strategisen päätöksenteon menetelmät 
• Organisaatiokulttuuriin vaikuttaminen 
• Kulttuurin ja talouden liitto 
• Kulttuurin kehityksen voimavarana 
• Kulttuuristrategiat 
• Vastuullinen liiketoiminta 
• Tietoyhteiskuntateemat 
• Klusteriajattelu ja eri klustereiden kehitys 
• Toimintaympäristöjen kehityksen analysointi
• Ennakointimenetelmät 
• Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 
• Alueellinen ennakointijärjestelmä 
• Alueellinen kilpailukyky 
• Alue- ja ympäristötalous 
• Ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikan kysymykset 
• Kestävä kehitys 
• Kehitysmaakysymykset 
• Ym. tulevaisuusteemat