Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen henkilökunta

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa työskentelee yli 50 asiantuntijaa kolmessa eri toimipisteessä Turussa, Helsingissä ja Tampereella.

Erikoistutkijat sekä post doc -tutkijat

Opetushenkilökunta

Tutkijat, kehittämis- ja hankepäälliköt sekä muu projektihenkilökunta

Tohtorikoulutettavat