Ville Lauttamäki profiilikuva
Ville
Lauttamäki
erikoistutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
D.Sc. (Econ.)

Contact

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kestävän kehityksen transitiot
Uusiutuva energia
Tulevaisuudentutkimuksen verstasmenetelmät
Delfoi-menetelmä
Yritysennakointi

Biografia

Ville Lauttamäki on työskennellyt erilaisissa tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeissa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuodesta 2004 lähtien. Tutkimushankkeet ovat tavallisimmin käsitelleet ympäristö-, energia- ja turvallisuuskysymyksien tulevaisuutta. Viime vuosina erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet muutosprosessit, joilla yhteiskunnat pyrkivät siirtymään kestävän kehityksen uralle, ts. kestävän kehityksen transitiot, erityisesti energiakysymyksiin liittyen. Jatkossa tavoitteena on tehdä energia-aiheisiin liittyvää tutkimusta, jossa yhdistellään kestävän kehityksen transitiotutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen aloilla kehiteltyjä tarkastelutapoja ja tutkimusmenetelmiä.

Vuonna 2018 julkaistiin Lauttamäen väitöstutkimus, jossa tarkasteltiin maa- ja kalliolämmön menneisyyttä ja tulevaisuutta Suomessa. Tutkimuksessa kuvataan lämmitysratkaisujen valintaympäristössä tapahtunutta ja mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvaa muutosta 1970-luvun energiakriisien ajoista 2030-luvulle asti.

Julkaisut

Järjestä:

Miten eroon fossiilimöhkäleestä? (2019)

Versus
Marjukka Parkkinen, Jari Lyytimäki, Timo Assmuth, Ville Lauttamäki, Riikka Paloniemi, Annukka Vainio, Vilja Varho, Erika Winquist
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))