Ville Lauttamäki profiilikuva
Ville
Lauttamäki
tutkijatohtori, tulevaisuuden tutkimuskeskus
D.Sc. (Econ.)

Ota yhteyttä

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kestävän kehityksen transitiot
Uusiutuva energia
Tulevaisuudentutkimuksen verstasmenetelmät
Delfoi-menetelmä
Yritysennakointi

Biografia

Ville Lauttamäki on työskennellyt erilaisissa tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeissa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuodesta 2004 lähtien. Tutkimushankkeet ovat tavallisimmin käsitelleet ympäristö-, energia- ja turvallisuuskysymyksien tulevaisuutta. Viime vuosina erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet muutosprosessit, joilla yhteiskunnat pyrkivät siirtymään kestävän kehityksen uralle, ts. kestävän kehityksen transitiot, erityisesti energiakysymyksiin liittyen. Jatkossa tavoitteena on tehdä energia-aiheisiin liittyvää tutkimusta, jossa yhdistellään kestävän kehityksen transitiotutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen aloilla kehiteltyjä tarkastelutapoja ja tutkimusmenetelmiä.

Vuonna 2018 julkaistiin Lauttamäen väitöstutkimus, jossa tarkasteltiin maa- ja kalliolämmön menneisyyttä ja tulevaisuutta Suomessa. Tutkimuksessa kuvataan lämmitysratkaisujen valintaympäristössä tapahtunutta ja mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvaa muutosta 1970-luvun energiakriisien ajoista 2030-luvulle asti.

Julkaisut

Järjestä:

Addressing the biodiversity crisis via leadership – An interdisciplinary review, concept development & research agenda (Presentation at the Corporate Responsibility Research Conference (CRRC) 2023) (2023)

Corporate Responsibility Research Conference, CRRC
Teerikangas Satu, Sääksjärvi Ilari, Räikkönen Juulia, Salo Matti, Uusitalo Outi, Pecoraro Maria, Onkila Tiina, Puustinen Sari, Uusitalo Ville, Mäkelä Marileena, Unkila Milla, Salo Mia, Tyrväinen Liisa, Hopia Anu, Rouhiainen Henna, Svels Stina, Grenman Miia, Kuhmonen Irene, Ahvenharju Sanna, Lauttamäki Ville, Järviö Natasha, Tuomasjukka Saska, Turunen Marja, Veijalainen Anu, Sorakunnas Esko, Lappalainen Roni, Lappalainen Otto, Walhsten Aliisa, Luoma Tommi, Hakulinen Anna, Oksanen Hanna, Möksy Juulia, Kervinen Ville, Lehtovaara Katri
(Muu (O2))