Johanna Ollila profiilikuva
Johanna
Ollila
tutkimuspäällikkö, tulevaisuuden tutkimuskeskus
FM

Contact

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

tulevaisuusohjaus, tulevaisuusoppiminen
pelit ja simulaatiot oppimisessa
tulevaisuuden osaamiset
osaamisidentiteetti
ESR-projektit

Biografia

Olen valmistunut vuonna 2004 filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta pääaineenani aate- ja oppihistoria. Oulun yliopistosta siirryin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoimaan Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemiaan koulutusassistentiksi ja -suunnittelijaksi. Vuodesta 2009 lähtien olen ollut projektipäällikkönä kehittämässä tulevaisuusohjauksen teoriaa ja käytäntöä, osaamisidentiteetti-käsitettä ja osaaamisidentiteetin kehittymistä tukevia teoriaa ja menetelmiä sekä tulevaisuustaitojen määrittelyä ja tulevaisuusopetuksen pedagogiikkaa. Ennakointityön fasilitointi ja kehittäminen keskittyvät osaamisten ennakoinnin teemoihin. Nykyiseen työhöni tutkimuspäällikkönä kuuluu mm. tutkimus- ja kehittämistyötä, projektien suunnittelua ja hallinointia, tulevaisuusprosessien fasilitointia sekä koulutusta ja luennointia. Toimin Turun yliopiston temaattisen kokonaisuuden 'Lapset, nuoret ja oppiminen' johtoryhmässä Turun kauppakorkeakoulun edustajana.

Opetus

Tutkimus- ja kehittämistyötä jalostetaan opetukseksi ja koulutukseksi useissa eri kokonaisuuksissa ja projekteissa. Esimerkkejä:

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus (15 op), Turun yliopisto

Tulevaisuustaidoilla kohti kestävää tulevaisuutta (10 op), Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus

Osaamisidentiteettiä rakentamassa – laaja-alaista ohjausosaamista kehittämässä (9 op), Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus

Yksittäisiä luentoja ja esityksiä pidän 10-20 kertaa vuodessa omiin asiantuntijuusalueisiini liittyen.

Tutkimus

Nykyiset projektit

Tulevaisuusohjaus

Olen ollut mukana kehittämässä tulevaisuusohjauksen konseptia ja menetelmiä vuodesta 2009 alkaen sekä tulevaisuustaitojen ja -opetuksen menetelmiä ja koulutusta vuodesta 2019 alkaen. Tulevaisuusohjauksen ja -opetuksen menetelmiä ja koulutusta: www.tulevaisuusohjaus.fiAiempia projekteja ja tutkimusta

Osaamismatkalla: https://osaamismatkalla.fi/ (2020–22)

OSATA - Osaamispolkuja tulevaisuuteen: www.osata.fi (2016–19)

Uutta tulevaisuutta luomassa - UTUA: http://utua-hanke.fi (2015–17)

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 (2015–16)

Digitaalinen pelaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä (2015)

Työn monet mahdollisuudet: http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/koulutus/Sivut/lukio-tet.aspx (2016)

KOUKKU -tulevaisuustyökalut: www.koukkuun.fi (2010-14)

Get a Life -työelämäsimulaatio: www.getalife.fi (2009-14)


Julkaisut

Järjestä: