Johanna Ollila profiilikuva
Johanna
Ollila
tutkimuspäällikkö, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
FM

Ota yhteyttä

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

tulevaisuusohjaus, tulevaisuusoppiminen
pelit ja simulaatiot oppimisessa
tulevaisuuden osaamiset
osaamisidentiteetti
ESR-projektit

Biografia

Olen valmistunut vuonna 2004 filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta pääaineenani aate- ja oppihistoria. Toimin suunnittelijana Oulun yliopiston Historian laitoksella tieteen ja teknologian historian Torus-verkostossa vuosina 2002-2005 verkko-opetusta ja seminaareja suunnitellen ja järjestäen. Torus-verkostosta siirryin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoimaan Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemiaan koulutusassistentiksi ja -suunnittelijaksi. Vuodesta 2009 lähtien olen ollut projektipäällikkönä kehittämässä tulevaisuusohjauksen teoriaa ja käytäntöä useissa kehittämisprojekteissa. Monipuoliseen työhöni kuuluu mm. tutkimus- ja kehittämistyötä, projektien suunnittelua ja hallinointia, tulevaisuusprosessien fasilitointia sekä koulutusta ja luennointia.

Opetus

Opetus ja koulutustehtävät liittyvät pääasiassa tulevaisuusohjaukseen: www.tulevaisuusohjaus.fi. Toimin Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuuden (15 op) vastuuopettajana, opinnot löytyvät Turun yliopiston ja Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta.

Yksittäisiä luentoja ja esityksiä pidän 10-20 kertaa vuodessa omiin asiantuntijuusalueisiini liittyen.

Tutkimus

Nykyiset projektit

Tulevaisuusohjaus

Olen ollut mukana kehittämässä tulevaisuusohjauksen konseptia ja menetelmiä vuodesta 2009 alkaen. Tulevaisuusohjauksen menetelmiä ja koulutusta: www.tulevaisuusohjaus.fi

Osaamismatkalla-hankkeessa testataan ja pilotoidaan osaamisidentiteetin kehittymistä tukevia työkaluja ja toimintamalleja. Hankkeessa hyödynnetään mm. OSATA-hankkeessa kehitettyjä ohjaustyökaluja: https://osata.fi/sampo/

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta: https://www.potentiaalihanke.fi


Aiempia projekteja ja tutkimusta

OSATA - Osaamispolkuja tulevaisuuteen: www.osata.fi (2016-19)

Uutta tulevaisuutta luomassa - UTUA: http://utua-hanke.fi (2015-17)

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 (2015-16)

Digitaalinen pelaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä (2015)

Työn monet mahdollisuudet: http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/koulutus/Sivut/lukio-tet.aspx (2016)

KOUKKU -tulevaisuustyökalut: www.koukkuun.fi (2010-14)

Get a Life -työelämäsimulaatio: www.getalife.fi (2009-14)


Julkaisut

Järjestä: