Sanna Ahvenharju profiilikuva
Sanna
Ahvenharju
projektiasiantuntija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
M. Soc.Sc.

Contact

+358 29 450 4094
+358 50 320 1149
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tulevaisuustietoisuus, Tulevaisuuden tutkimus
Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka
Kestävä kulutus
Luonnonvarojen kuluttamisen ohjauskeinot
Kestävä kehitys
Innovaatiopolitiikka & ekoinnovaatiot
Kunnallinen ympäristöhallinto
Kestävä liikenne ja liikkuminen
Fasilitointimetodit
Projektinhallinta & strategiaprosessit
Kansalaisten osallistaminen & viestintä;

Biografia

Sanna aloitti väitöskirjansa vuonna 2014 aiheesta suomalaisten vaikuttajien tulevaisuuskuvat kestävän kehityksen mahdollistajana. 

Ennen väitöskirjaprojektia Sanna on työskennellyt ympäristö- ja innovaatiopolitiikan sekä kestävän kehityksen koordinaatio- ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 1993 sekä kunta-alan järjestöissä että konsulttiyrityksessä. Hankkeiden aihepiirit ovat kattaneet monipuolisesti eri aloja liikennekysymyksistä ilmastopolitiikkaan, luonnonvarakysymyksistä ekoinnovaatioihin, jätehuollosta kysyntälähtöiseen innovaatiopolitiikkaan ja kestävään kehitykseen niin Suomessa, Saksassa kuin Liettuassakin. Sannan vahvuuksia ovat projektinhallinta, strategiset prosessit sekä osallistavien prosessien fasilitointi.

Opetus

Vastuut tällä hetkellä:

Luentoja tulevaisuusoppimisesta tulevaisuustietoisuuden avulla sekä tulevaisuustietoisuuden mittarin käyttö. 

Graduohjaus.

Muita mielenkiinnon kohteita:

Kestävä kulutus, kestävä kehitys, politiikka ja ohjauskeinot. 

Tutkimus

Sannan tutkimusaiheet koskevat erityisesti kestävää kehitystä ja kuluttamista sekä tulevaisuustietoisuutta. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee suomalaisten vaikuttajien tulevaisuustietoisuutta, tulevaisuudenkuvia ja käsityksiä kestävästä kehityksestä. Tavoitteena on selvittää, kuinka tulevaisuustietoisuutta voidaan tutkia ja mitata sekä sitä, kuinka tulevaisuustietoisuus ilmenee vaikuttajien puheissa ja valinnoissa. Lisäksi tutkimus on selvittänyt sitä, kuinka tietoisia vaikuttajat ovat kestävään kuluttamiseen liittyvistä haasteista ja miten he kyseiset haasteet ymmärtävät.

Julkaisut

Järjestä: