Matti Minkkinen profiilikuva
Matti
Minkkinen
projektitutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
FM

Ota yhteyttä

+358 29 450 4094
+358 50 320 1149
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Skenaariot
Causal layered analysis
Tulevaisuudentutkimuksen etiikka
Yksityisyyden suoja
Institutionaalinen muutos

Biografia

Matti Minkkinen on yhteiskunnallisiin muutoksiin ja tulevaisuuteen suuntautumisen tapoihin erikoistunut tulevaisuudentutkija. Hän valmistui ensimmäisenä nykyisestä tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisestä maisteriohjelmasta. Minkkisen asiantijuusalueisiin kuuluvat laadulliset tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, tulevaisuustietoisuus sekä aihealueina yksityisyys, turvallisuus ja digitaalinen murros.

Opetus

Matti Minkkinen opettaa maisteritasolla tulevaisuudentutkimuksen etiikkaa ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, ja hän on luennoinut esimerkiksi skenaariomenetelmistä ja causal layered analysis -menetelmästä.

Tutkimus

Matti Minkkinen valmistelee väitöskirjaa yksityisyyden suojan tulevaisuuksista Euroopassa tarkastellen erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) valmisteluprosessia.

Julkaisut

Järjestä: