Matti Minkkinen profiilikuva
Matti
Minkkinen
erikoistutkija, Tietojärjestelmätiede
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 5500
+358 50 477 0454
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Skenaariot
Causal layered analysis
Tulevaisuudentutkimuksen etiikka
Yksityisyyden suoja
Institutionaalinen muutos

Biografia

Matti Minkkinen on yhteiskunnallisiin muutoksiin ja tulevaisuuteen suuntautumisen tapoihin erikoistunut tulevaisuudentutkija. Hän valmistui ensimmäisenä nykyisestä tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisestä maisteriohjelmasta ja väitteli tulevaisuudentutkimuksesta 2020. Minkkisen asiantijuusalueisiin kuuluvat laadulliset tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, tulevaisuustietoisuus sekä aihealueina yksityisyys, turvallisuus ja digitaalinen murros.

Opetus

Matti Minkkinen opettaa maisteritasolla tulevaisuudentutkimuksen etiikkaa ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, ja hän on luennoinut esimerkiksi skenaariomenetelmistä ja causal layered analysis -menetelmästä.

Tutkimus

Matti Minkkinen valmistelee väitöskirjaa yksityisyyden suojan tulevaisuuksista Euroopassa tarkastellen erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) valmisteluprosessia.

Julkaisut

Järjestä:

Kansallinen ennakointi Suomessa 2020 (2020)

Laura Pouru, Matti Minkkinen, Burkhard Auffermann, Christopher Rowley, Maria Malho, Aleksi Neuvonen
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)