Matti Minkkinen profiilikuva
Matti
Minkkinen
tutkijatohtori, tietojärjestelmätiede
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 5500
+358 50 477 0454
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Skenaariot
Causal layered analysis
Tulevaisuudentutkimuksen etiikka
Yksityisyyden suoja
Institutionaalinen muutos

Tutkimus

Tutkin odotusten ja teknologioiden dynamiikkaa sekä digitaalisen transformaation vaikutuksia yksilöihin ja organisaatioihin. Olen opettanut tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia useita vuosia. Viime vuosina olen tutkinut vastuullista tekoälyä sosioteknisenä ja verkottuneena ilmiönä, eurooppalaisia keskusteluja yksityisyyden suojasta sekä tulevaisuustietoisuutta inhimillisenä kyvykkyytenä.

Julkaisut

Järjestä: