Moderni tuotantolinja

Teknillisen tiedekunnan yritysyhteistyö

Teknillinen tiedekunta toimii aktiivisesti yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Koulutamme tekniikan alojen osaajia ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin. Yhteiskunnan ongelmien ratkaiseminen ja kestävän kehityksen tukeminen motivoivat tutkijoitamme ja tuotamme tietoa, joka johtaa uusiin innovaatioihin ja tukee yritystoimintaa.

Lahjoittajat

Turun yliopiston tekniikan laajennusta ovat lahjoitusprofessuurien muodossa tukeneet:

Cadmatic
Dewaco
Elomatic
Finn Lamex Safety Glass
Finnfoam
Fortum Waste Solutions
Juha Punta säätiö & Juha Punta
Kesko
Kustavin kunta
Lähitapiola Etelä
Laitilan kaupunki
Lounaismaan Osuuspankki
Lounea
Meyer Turku
Pilkington Automotive Finland
Plc Uutechnic Group
Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta
Salon kauppakamariosasto
Salon kaupunki
Salon Seudun Elinkeinomessut
Sandvik Mining and Construction
Someron Säästöpankki
Suur-Seudun Osuuskauppa
Tehtailija Juho Leinon säätiö
Turun kaupunki
Turun Yliopistosäätiö
Uudenkaupungin kauppakamariosasto
Uudenkaupungin kaupunki
Vahterus
Vakka-Suomen Puhelin
Vakka-Suomen Voima / VSV- Konserni
Valmet Automotive EV Power
Yara Suomi

Tekniikan koulutusalaa tukeneet:
Liedon Säästöpankki
Teknologiateollisuus ry

Yhteistyömuodot

Opinnäytetyöt ja opiskelijaprojektit

Diplomityöt tehdään pääsääntöisesti ja pro gradu -työt usein yritysten kanssa yhdessä määritellyistä aiheista. Vastavalmistunut diplomi-insinööri ja työnantaja löytävät usein toisensa opinnäytetyöprosessin kautta.

Tutkimusprojektit

Teknillisen tiedekunnan kaikki laitokset tekevät tutkimusta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Olemme kiinnostuneita viemään tutkimuksemme tuloksia käytännön sovelluksiin: tiedekunnassa on jatkuvasti käynnissä monia Business Finlandin rahoittamia tutkimus- ja kehitysrahoitushankkeita.

Osallistuminen opetukseen

Tutkintomme antavat valmistuville ajantasaisen osaamisprofiilin, joka vastaa työelämän tarpeita. Yrityksillä on tärkeä rooli opetuksen relevanssin varmistamisessa. Yritysten tekniikan alan osaajien vierailuluennot rikastuttavat opiskelukokemusta ja tekevät alueen yrityksiä tunnetuksi tuleville tekniikan ammattilaisille. Käymme lisäksi jatkuvasti vuoropuhelua yritysten kanssa osana opetussisältöjen kehittämistyötä.

Opiskelijajärjestöt

Tiedekunnan teekkarikillat Digit, Nucleus, Adamas ja Machina sekä tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö Asteriski ja kemian ja biokemian ainejärjestö TYK tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa ja järjestävät esimerkiksi yritysvierailuja.

Yhteistyöalustat

Teknologiakampus Turku

Teknologiakampus Turku edistää Turun alueen korkeakoulujen tekniikan koulutusta ja tutkimusta yhdistäen korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Terveyskampus Turku

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy.

Tekoälyakatemia

Tekoälyakatemia on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen toiminta-alusta, joka kokoaa yhteen monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta.

Sote-akatemia

Sote-akatemia on Turun yliopiston tiedekuntien yhteistyöalusta, joka saattaa yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat.

Laitosten johtajat:

Professori Jyrki Heino, Bioteknologian laitos
Professori Jussi Kantola, Kone- ja materiaalitekniikan laitos
Professori Pasi Liljeberg, Tietotekniikan laitos

Sitaatti Olli Manner 13 Edit
Turun yliopiston tekniikan koulutuksen laajentaminen parantaa ajan mittaan merkittävästi Lounais-Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvattaa osaajia paitsi alueelle, myös koko Suomen tarpeisiin.
Olli Manner
hallituksen puheenjohtaja, Elomatic Oy