Opiskelija istumassa kirjastossa läppärin kanssa

Tekniikan tukirahasto

Turun Yliopistosäätiön alaisen Tekniikan tukirahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkimusta ja opetusta.

Lahjoitukset

Turun Yliopistosäätiö ottaa vastaan lahjoituksia eri tekniikan aloille. Lahjoituksia käytetään pääasiassa opinnäytetöihin. Rahastoa hoitaa Turun Yliopistosäätiön hallitus ja se kuuluu säätiön hallinnassa oleviin rahastoihin.

Näin lahjoitat

Yritys, yhteisö tai yksityishenkilö voi tehdä Turun Yliopistosäätiölle lahjoituksen tarkemmin määrittelemättömänä tekniikan alalle tai tietyn teknillisen alan tukemiseen. Lahjoittaja toimittaa lahjakirjan säätiölle ja maksaa lahjoitussumman lahjakirjassa merkitylle tilille.

Lahjoitus on vastikkeeton eikä sitä voi osoittaa ennakkoon nimetylle henkilölle. Säätiö ohjaa lahjoituksen lahjoittajan määrittelyn mukaan tietylle tekniikan alalle tai yleisesti tekniikan alan tukemiseen.

Kun lahjoitus kohdistuu opinnäytetyöhön, saaduista lahjoituksista jaetaan 80 % opinnäytetyöapurahoina ja 10 % osoitetaan Turun yliopiston tekniikan alan toiminnan tukemiseen ja 10 % Turun Yliopistosäätiölle. Tyypillinen lahjoitus opinnäytetyöapurahaa varten on 15 000 euroa. Apurahat myönnetään tekniikan tukirahaston hoitokunnan ja ao. tekniikan alan professorin suosituksen perusteella.

Opinnäytetöihin kohdistuvat lahjoitukset ovat lahjoittajalle helppo ja hallinnollisesti kevyt tapa tukea tekniikan alan tutkimusta ja opetusta: apurahansaaja ei ole työsuhteessa yritykseen.  Apuraha on saajalleen verovapaa ja yritys/yhteisö voi vähentää lahjoituksen omassa verotuksessaan, kun lahjoitus on vähintään 850 ja enintään 50 000 eur. Turun Yliopistosäätiö toimittaa lahjoittajalle verovähennystä varten tarvittavan todistuksen. Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset eivät ole verovähennyskelpoisia.

Täytä ja tulosta oheinen lahjakirja, ja lähetä se allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen tysaatio@utu.fi. Tarvittaessa lahjakirjan voi toimittaa myös säätiön toimistoon (os. Turun Yliopistosäätiö, Henrikinkatu 10, 20014 Turun yliopisto).

Täytä lahjakirja tästä

Mikäli yrityksesi tarvitsee omaa taloushallintoa varten laskun, jota vastaan lahjoitus maksetaan, pyydämme merkitsemään lahjakirjaan laskutustiedot. 

Lahjoituksella tai testamentilla on mahdollista perustaa myös oma nimikkorahasto, joka toteuttaa Tekniikan tukirahaston tarkoitusta ja tavoitteita.

Lisätietoja Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoista

Apurahat

Tekniikan tukirahaston myöntämä apuraha on opiskelijalle vaihtoehtoinen tapa saada rahoitusta yrityksen/yhteisön toimeksiantoon tai tarpeeseen vastaavan opinnäytetyön tekemiseen. Apurahan saaja ei ole työsuhteessa yritykseen ja immateriaalioikeudet (IPR) säilyvät opiskelijalla itsellään, ellei toisin sovita.

Diplomityö- ja pro gradu -apurahat

Tyypillisesti opiskelijalle diplomi- tai pro gradu -työhön myönnettävä apuraha on 12 000 euroa ja tarkoitettu 6 kk ajaksi, mutta apurahan suuruus ja kesto voivat vaihdella tapauskohtaisesti.

Väitöskirja-apuraha

Rahastosta myönnetään apurahoja myös väitöskirjatyöhön. Väitöskirja-apuraha on tarkoitettu työskentelyapurahaksi väitöskirjaansa tekeville tutkijoille.