Tietoa teknillisestä tiedekunnasta

Teknillinen tiedekunta on Turun yliopiston uusin tiedekunta, joka aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2021.

Uuden tiedekunnan muodostavat tietotekniikan laitos, bioteknologian laitos sekä kone- ja materiaalitekniikan laitos. Tiedekunnassa on tällä hetkellä yli 2000 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja noin 450 työntekijää, joista 50 on professoreita. Teknillinen tiedekunta on yksi Turun yliopiston suurimmista tiedekunnista opiskelijamäärän mukaan laskettuna.

Tekniikan koulutuksella on Turun yliopistossa pitkä historia, sillä tieto- ja viestintätekniikan ja biotekniikan diplomi-insinöörejä on koulutettu jo lähes 20 vuotta. Koulutuslaajennuksen ja opetusta koskevan kokonaisuudistuksen jälkeen uusimpina tekniikan aloina voi opiskella kone- ja materiaalitekniikkaa. Tekniikan tutkinto-ohjelmien lisäksi tiedekunnassa voi opiskella filosofian maisteriksi tietojenkäsittelytieteessä ja biokemiassa.

Tekniikka on etenkin luonnontieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamista ihmisen, yritysten ja yhteiskunnan hyväksi. Teknillisen tiedekunnan toiminnassa on vahvasti mukana alalla syntyvän tiedon hyödyntäminen nykypäivän monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa. Tiedekunta on alueen yritysten aktiivinen yhteistyökumppani. Yhteistyö ulottuu koulutusten ja työelämän tarpeiden vastaavuuden tarkastelusta ja yritysten asiantuntijuuden hyödyntämisestä opetuksessa aina yhteisiin tutkimushankkeisiin saakka.