Maailmanpankin vierailulla esiteltiin yhteistyötä Afrikan kaupunkien sietokyvyn parantamiseksi

29.01.2020

Maailmanpankin rahoittamassa Resilience Academy -hankkeessa Turun yliopisto tekee yhteistyötä neljän tansanialaisen yliopiston kanssa tiedon, työkalujen ja digikyvykkyyden tarjoamiseksi afrikkalaisille nuorille, kaupunkien resilienssin eli sietokyvyn lisäämiseksi ja urbaanin kehittämisen tukemiseksi.

Maailmanpankin katastrofien riskien hallinnan (Disaster Risk Management) ryhmä vieraili Turun yliopistossa Resilience Academy -yhteistyön tiimoilla. Vierailun yhteydessä järjestetyssä seminaarissa keskusteltiin siitä, miten vapaasti tarjolla olevalla open access -tiedolla, uusilla työkaluilla ja digitaitojen lisäämisellä voidaan tukea Afrikan kaupunkien kestävää urbaania kehittämistä.

Afrikan kaupunkien hallitsematon väestönkasvu, heikko kaupunkisuunnittelu ja tiedonpuute altistavat ne erityiselle haavoittuvaisuudelle ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöiden edessä. Resilience Academy -hankkeessa tähän pyritään puuttumaan tarjoamalla afrikkalaisille nuorille koulutusta ja työkaluja sekä kehittämällä esimerkiksi paikkatietotaitoja tulvien hallitsemiseksi.

– Maailmanpankki toimii tässä yhteistyössä eräänlaisena välittäjänä: yhdistämme tarjonnan ja kysynnän etsimällä tarjolla olevia innovaatioita ja ratkaisuja Afrikan infrastruktuurin ja tiedon puutteisiin. Pyrimme myös tekemään yhteistyötä paikallishallinnon kanssa, kertoo Edward Anderson, Maailmanpankin digitaalisen käyttöoikeuksien hallinnan ja tietotekniikan erityisasiantuntija.

Turun yliopisto tarjoaa auttaa kouluttamaan tulevaisuuden osaajia

Turun yliopisto on tehnyt jo pitkään yhteistyötä tansanialaisten yliopistojen kanssa paikkatieto-osaamisen parantamiseksi. Paikkatiedon puute haittaa afrikkalaisissa kaupungeissa urbaania kehittämistä ja esimerkiksi tulvien ennustamista.

– Maailmanpankin ohjelma antaa yliopistolle mahdollisuuden hyödyntää kapasiteettiamme ja tarjota Tansaniassa käytännön ratkaisuja sekä koulutusta esimerkiksi digitaidoissa. Olemme muun muassa kehittäneet tansanialaisten yliopistojen opintosuunnitelmia tehokkaammiksi ja paremmin yhteiskunnan tarpeisiin vastaaviksi, kertoo hanketta johtava apulaisprofessori Niina Käyhkö Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta.

Tanzania Urban Resilience Project (TURP) on Maailmanpankin ja Yhdistyneen Kuningaskunnan kansainvälisen kehityksen ministeriön (DFID) yhteistyöprojekti. Se on perustettu tukemaan Tansanian hallituksen tavoitetta parantaa maan sietokykyä ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöitä ja luonnonkatastrofeja vastaan. Tanzania Urban Resilience Project vahvistaa koordinoidulla ja strategisella toiminnalla Tansanian kykyä valmistautua, reagoida ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon sekä kestää kriisejä ja palautua niistä nopeasti.

Luotu 29.01.2020 | Muokattu 13.05.2020