Turun yliopiston koordinoimalle paikkatietokoulutuksen kehittämishankkeelle lähes 2 miljoonan rahoitus

16.07.2020

Turun yliopistosta koordinoitu GeoICT4e-hanke on saanut ulkoministeriöltä lähes 2 miljoonan euron rahoituksen tansanialaisten yliopistojen sosiaalisia innovaatioita tuottavan paikkatietokoulutuksen kehittämiseen.

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 11,2 miljoonaa euroa rahoitusta nelivuotisille korkeakoulukumppanuuksille. Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita.

Suurimman rahoituksen sai Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen koordinoima GeoICT4e -hanke, joka pureutuu tansanialaisten yliopistojen paikkatieto- ja ICT-alan koulutuksen uudistamiseen. Kolmen suomalaisen ja viiden tansanialaisen yliopiston yhteistyöprojekti pyrkii muuttamaan koulutuksen toiminnallisuutta niin, että se tuottaa ratkaisuhakuisia paikkatieto-osaajia tulevaisuuden digitaalisille työmarkkinoille.

Oppiminen perustuu oikeisiin ongelmiin

Koulutusmuutoksen keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden monipuolisten taitojen kehittyminen ongelmalähtöisen oppimisen keinoin. GeoICT4e -hankkeessa paikalliset yliopistot järjestävät yhdessä innovaatiotoimijoiden kanssa 2–3 kuukauden mittaisia haastekampanjoita. Kampanjat kehittävät opiskelijoiden taitoja paikkatietodatan ja teknologioiden käytössä, maantieteellisten ilmiöiden määrittelyssä ja analysoinnissa, kestävässä kehityksessä ja resurssiviisaiden ratkaisujen löytämisessä. Tämä kaikki tapahtuu yrittäjyyshenkisessä ympäristössä.

Opiskelijat kohtaavat haastekampanjassa yhteiskunnallisia toimijoita, kansalaisia, innovaatio-osaajia ja eri alan opettajia. Vuorovaikutuksessa keksitään sosiaalisesti innovatiivisia ja paikallisesti toimivia ratkaisuja oman yhteiskunnan polttaviin ongelmiin, kuten suurkaupunkien toistuviin tulviin tai luonnonvarojen holtittomaan käyttöön.

– Afrikka digitalisoituu vauhdilla. Innovatiivisilla dataa ja teknologiaa hyödyntävillä ratkaisuilla on mahdollista luoda isoja hyvinvointiharppauksia, mikäli ne kytkeytyvät älykkäästi paikalliseen kontekstiin. Tämä koulutushaaste ei ole ainoastaan Afrikassa, vaan myös meillä. Yhdessä afrikkalaisten kanssa olemme rakentamassa uuden sukupolven osaajia, joilla on sellaista kestävän kehityksen sosiaalista lukutaitoa, josta kaikkialla on nyt puutetta, kuvailee apulaisprofessori Niina Käyhkö maantieteen ja geologian laitokselta.

Jatkoa pitkäaikaiselle yhteistyölle

GeoICT4e on kolmas Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen koordinoima HEI ICI -rahoituksen saanut hanke. Se on jatkoa aiemmalle GeoICT-hankkeelle (2017–2020), ja se perustuu Turun yliopiston pitkäaikaiseen tutkimus-, opetus- ja kehitysyhteistyöhön tansanialaisten yliopistojen ja toimijoiden kanssa.

Nyt yhteistyöhön ovat liittyneet Turun ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulu Novia ja tansanialainen Moshi Co-operative University. Käyhkö toteaa, että suuressa hankkeessa kumppanit tuovat lisäarvoa sekä parantavat ratkaisujen laatua ja skaalautuvuutta. Mukana on myös suomalaisia ja tansanialaisia opetus-ja innovaatioalan yrityksiä ja järjestöjä.

– Turun AMK:sta ja Novian Raaseporin toimipisteestä saadaan hankkeeseen työelämä- ja yrittäjyystaitoja, kestävän kehityksen koulutustaitoja sekä metsä- ja luonnonvarojen ja biotalouden osaamista. Turun yliopisto puolestaan tuo projektiin osaamista maantieteen ja tulevaisuuden teknologioiden alalta, erityisesti paikkatiedosta, yrittäjyydestä ja e-oppimisesta.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola muistuttaa, että tavoitteellinen kansainvälistyminen on osa yliopiston strategian painotuksia, ja HEI ICI -rahoitus on tärkeä etenkin Afrikkaan suuntautuvan yhteistyön vahvistamisen kannalta.

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos koordinoi myös Maailmanpankin rahoittamaa Resilience Academy -hanketta, jossa vahvistetaan tansanialaisten yliopistojen paikkatietoon perustuvia taitoja kestävän kaupunkikehityksen ja ilmastonmuutosriskien hallitsemiseksi. Resilience Academy on laajentumassa muihin Afrikan maihin, ja GeoICT4e -hankkeen avulla tähän haetaan skaalautuvaa opetuksen uudistamisen mallia, jossa e-oppimisella ja ongelmalähtöisellä pedagogiikalla on keskeinen rooli.

– Tässä rakennetaan Turun yliopiston opetuskumppanuutta tansanialaisten yliopistojen kanssa ja tehdään toimintamalli, jota on mahdollista viedä muihinkin Afrikan maihin, Kola tiivistää.

Luotu 16.07.2020 | Muokattu 05.05.2021