Hankeyhteistyö vahvistaa terveysteknologioiden ja koulutuksen kehittämistä Afrikan maiden kanssa

28.11.2022

Uudet siemenrahoitusta saaneet hankkeet edistävät terveydenhuollon tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatiohin liittyvää yhteistyötä suomalaisten ja afrikkalaisten kumppanien välillä.

Yhteistyö afrikkalaisten korkeakoulujen kanssa on pitkään ollut tärkeä osa Turun yliopiston kansainvälistä toimintaa. Yliopisto on tehnyt tutkimusyhteistyötä Tansaniassa jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan ja lisäksi sillä on kampus Namibiassa. Turun yliopisto on myös yksi vuonna 2006 perustetun Southern African - Nordic Centre (SANORD) yhteistyöverkoston perustajista. Verkosto koostuu eteläisen Afrikan maiden ja Pohjoismaiden korkeakouluista ja sen tarkoitus on edistää akateemista yhteistyötä. Yliopiston edustajia osallistuu Etelä-Afrikan Limpopon yliopistossa joulukuussa 2022 järjestettävään SANORD-verkoston konferenssiin, jonka teemana on Nexus between Sustainable Development Goals (SDGs) and South North Partnerships.

Turun yliopiston kansainvälisyysohjelmassa painotetaan poikki- ja monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden edistämistä Afrikassa. Yksi afrikkalaisten ja suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä edistävistä verkostoista on Turun yliopiston koordinoima Finland-Africa Platform for Innovation (FAPI, SDG 9). Koordinointiroolin lisäksi yliopisto on mukana kolmessa muussa Afrikkaan suuntautuvaan yhteistyöhön keskittyvässä verkostossa: Southern African and Finnish Higher Education Institutions' Network for Health and Well-Being (SAFINET), Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL) and EDUCase Platform.  

Aiemmin tänä vuonna Turun yliopisto jakoi sisäisessä haussa siemenrahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksen kansainvälisyysohjelman globaalihankkeille. Rahoitusta saaneista hankkeista kuusi keskittyi yhteistyöhön afrikkalaisten kumppanien kanssa. Hankkeista kaksi, Co-innovation of an Affordable and Effective Training Solution for Cardiopulmonary Resuscitation for Africa (ResuGloves/Maendeleo) ja Africa Finland Education Network (AFFEN), keskittyvät terveyteen liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen.

Yhteistyötä terveysteknologiassa ja koulutuksessa 

Maendeleo-hankkeen lähtöpisteenä toimii ResuGloves-tutkimushanke. Tavoitteena on ratkaista painelu-puhalluselvytyksen puutteelliseen osaamiseen, koulutukseen ja teknologioihin liittyviä haasteita Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Haasteiden ratkaisemiseksi Turun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet yhdessä afrikkalaisten ja muiden suomalaisten kumppanien kanssa edulliset, kannettavat ja helppokäyttöiset käsineet elvytyksen harjoittelua varten.

ResuGloves-hanke käynnistyi jo vuonna 2020 kun Turun yliopisto ja Aalto yliopisto aloittivat yhteistyön kehittääkseen päälle puettavaa teknologiaa, joka tukisi elvytyksen harjoittelua ja toteutusta alueilla, joissa resursseja on niukasti. Yhteistyön tuloksena luotiin ResuGloves-käsineiden prototyyppi. ResuGloves-käsineet antavat käyttäjälle palautetta elvytyksen toteutuksesta.

- Hanke esiteltiin afrikkalaisille kumppaneille SANORD-FAPI kokouksessa elokuussa 2021, minkä seurauksena kaksi yliopistoa innostui terveyteen ja teknologiaan keskittyvästä koulutusyhteistyöstä. Tämän perusteella lähdimme hakemaan hankkeelle rahoitusta. Nyt kun siemenrahoitus on varmistunut, konkretisoituu myös koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden parissa tehtävä yhteistyö, kertoo Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen professori Sanna Salanterä.

AFFEN hanke keskittyy myös edistämään terveyteen liittyvää koulutusta ja tutkimusta Afrikan mantereella. Hankkeen keskiössä on äitien ja lapsien terveys. Yksi hankkeen pitkän aikavälin tavoitteista on tarjota verkkokursseja lääke- ja hoitotieteen opettajille Namibiassa, Ruandassa ja Tansaniassa. Lisäksi tavoitteena on kehittää äitien ja lapsien terveyteen liittyvää koulutusyhteistyötä ja luoda yhteyksiä Namibian, Ruandan ja Tansanian perusterveydenhuoltoon. Tarkoitus on parantaa eri toimialojen välistä koulutusta ja käytäntöjä, hyödyntää verkko-opetusta myös maaseutujen klinikoiden ympäristössä sekä tukea yhteisöjen osallistumista äitien ja lapsien terveyden parantamiseen.

- Tämä yhteistyöhanke alkoi oikeastaan jo vuonna 2008 kun Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kehittämispäällikkö Satu Hakanurmi haastatteli professori Jussi Mertsolaa lääketieteen verkko-opetuksesta kirjaansa Become an eTeacher in a week, kertoo Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio.

Kun COVID-19 pandemia levisi vuonna 2020, opettajat ja opiskelijat ympäri maailmaa joutuivat sopeutumaan uusiin opetus- ja oppimismetodeihin nopealla aikataululla.

- COVID pandemian aikana globaali tarve verkko-opetusta kohtaa on kasvanut. Mertsola ja Hakanurmi käynnistivät kolmen viikon pituisen verkkokurssin Introduction to Online learning & Course design for online teachers. Kursseja järjestettiin ympäri maailmaa ja erityisesti Indonesiassa ja Vietnamissa. Koska palaute oli hyvää, kursseja alettiin tarjota myös Afrikassa professori Olli Vainion ja hänen yliopisto- ja sairaalaverkostojensa avulla, Rainio jatkaa.

AFFEN project partners from Africa standing in a line smiling
AFFEN-hankkeen kumppanit vierailivat Suomessa lokakuussa 2022 

Siemenrahoitus luon pohjan kestävälle yhteistyölle afrikkalaisten kumppanien kanssa

Maendeleo ja AFFEN -hankkeiden tavoitteena on rakentaa ja kehittää pitkäaikaisia kumppanuuksia hankkeissa mukana olevien tahojen kanssa. Esimerkiksi AFFEN-hanke tarjoaa uusia mahdollisuuksia globaaleille koulutuspalveluille, kumppanuuksille ja verkostoille. Hankkeessa pyritään edistämään äitien ja lasten terveyteen liittyvää globaalia vastuuta ja kestävää kehitystä verkko-opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Hankkeessa ovat Turun yliopiston lisäksi mukana Tampereen yliopisto ja Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto sekä korkeakouluja Namibiasta, Ruandasta ja Tansaniasta.

Kestävien kumppanuuksien rakentaminen on tavoitteena myös Maendeleo-hankkeessa.

- Siemenrahoituksen avulla aiomme seuraavan puolentoista vuoden aikana luoda pitkäaikaista tutkimus-, koulutus- ja innovaatioyhteistyötä. Tavoitteenamme on rakentaa kestäviä kumppanuuksia yliopistojen eri oppiaineiden välillä ja selvittää keinoja kehittää terveydenhuollon laitteita yhdessä eri ympäristöissä, toteaa Sanna Salanterä.

Maendeleo-hankkeessa ovat Turun yliopiston lisäksi mukana Aalto yliopisto ja Tampereen yliopisto sekö Moi Univeristy Keniasta ja University of the Western Cape Etelä-Afrikasta.

Luotu 28.11.2022 | Muokattu 30.11.2022