Turun yliopiston hiilijalanjälki

Turun yliopiston hiilineutraalisuustyöryhmä on arvioinut yliopiston hiilijalanjäljen jo kolmannen kerran. Vuoden 2018 hiilijalanjälki oli 23 140 tCO2 ja vuoden 2019 hiilijalanjälki oli 21 680 tCO2. Vuonna 2020 Turun yliopiston hiilijalanjälki oli 10 500 tCO2.

Vuoden 2020 hiilijalanjälki ja päästöjen jakautuminen

Turun yliopiston vuoden 2020 hiilijalanjälki oli 10 500 tCO2, joka on noin puolet edellisen vuoden luvuista. Kiinteistöjen hiilijalanjälki oli (1220 tCO2), matkustuksen (1359 tCO2) ja tutkimuksen (7898 tCO2). Muiden päästölähteiden osuus oli vähäinen. Vuoden 2020 hiilijalanjälki oli huomattavan alhainen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kiinteistöjen osalta päästöt laskivat merkittävästi SYK OY:n otettua käyttöönsä päästökompensoinnin ja tämän myötä sen kiinteistöt ovat hiilineutraaleja. Kiinteistöjen hiilijalanjäljen laskuun vaikuttivat myös lauha talvi ja toimialalla tapahtuneet kestävää kehitystä edistäneet muutokset. Matkustuksen hiilijalanjälki putosi koronatilanteen vuoksi huomattavasti ja tutkimuksen hiilijalanjälki puolestaan kasvoi hieman.

 

Vuoden 2019 hiilijalanjälki ja päästöjen jakautuminen

Turun yliopiston vuoden 2019 hiilijalanjälki oli 21 680 tCO2. Suurimmat CO2-päästölähteet olivat kiinteistöt (6830 t CO2), matkustus (7210 tCO2) ja tutkimus (6560 tCO2). Muiden päästölähteiden osuus oli vähäinen. Kaukolämpö muodosti suurimman osan kiinteistöihin liittyvästä hiilijalanjäljestä, matkustuksen osalta suurin osa päästöistä tuli lentomatkustamisesta. Tutkimuksen hiilijalanjälki muodostui tutkimuslaitteista (3250 tCO2) sekä kemikaaleista ja laboratoriotarvikkeista (2900 tCO2).

 

 

Vuoden 2018 hiilijalanjälki ja päästöjen jakautuminen