Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurit

Turun yliopisto painottaa strategiassaan ajanmukaisen tutkimusinfrastruktuurin merkitystä huippututkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksen edellytyksenä.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön ja tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia (Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014–2020, Suomen Akatemia). 

Turun yliopistossa on useita korkeatasoisia tutkimusinfrastruktuureja. Näihin kuuluvat automaattisesti yliopistossa edustettuina olevat kumppanuudet eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa (ESFRI), kansainväliset jäsenyydet, kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla (FIRI) olevat tutkimusinfrastruktuurit, sekä näiden lisäksi paikalliset, merkittävät tutkimusinfrastruktuurit.  Turun yliopisto korostaa tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta ja yhteiskäyttöä muiden akateemisen toimijoiden, elinkeinoelämän sekä yritysten kanssa.

Turun yliopiston kansallisella tiekartalla olevat tutkimusinfrastruktuurit

ESS Suomi (Eurooppalainen sosiaalitutkimus, Suomen toiminnot)
www.europeansocialsurvey.org

FIN-CLARIN (Yhteinen kieliaineistojen ja -teknologioiden tutkimusinfrastruktuuri, Suomen toiminnot)
www.helsinki.fi/finclarin

FinELib (Kansallinen elektroninen kirjasto)
www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/lisensiointipalvelut/finelib

FINMARI (Suomen merentutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri)
www.finmari-infrastructure.fi

INAR RI (Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri)
www.atm.helsinki.fi/FCoE/index.php/infrastructures

oGIIR (Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri)
http://ogiir.fi/

FinBIF (Suomen Lajitietokeskus)
https://laji.fi/

BBMRI.fi (Biopankki-infrastruktuuri)
www.bbmri.fi/fi/

Biokeskus Suomi (Suomen biokeskusten muodostama tutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri)
www.biocenter.fi/

EATRIS Suomi (Euroopan translationaalisen tutkimuksen infrastruktuuri, Suomen toiminnot)
http://eatris.eu/fi

EuBI Suomi (European Research Infrastructure for Biomedical Imaging, Suomen toiminnot)
www.eurobioimaging.fi

MAX IV (Synktrotronisäteilylaitos, MAX IV Laboratorio)
www.maxiv.lu.se

FGCI (Suomen hila- ja pilvilaskennan tutkimusinfrastruktuuri)
https://research.csc.fi/fgci

Euclid Finland (Euclid-kosmologiamissio, Suomen toiminnot)
http://sci.esa.int/euclid/

Turun yliopiston eurooppalaisella tiekartalla olevat tutkimusinfrastruktuurit

ESS (ESS Suomi)
www.europeansocialsurvey.org

CLARIN (FIN-CLARIN)
www.clarin.eu

AnaEE (INAR RI)
www.anaee.com

LifeWatch (INAR RI)
www.lifewatch.eu

BBMRI (BBMRI.fi)
www.bbmri-eric.eu

EATRIS (EATRIS Suomi)
https://eatris.eu/

EuBI (EuBI Suomi)
www.eurobioimaging.eu

ESA (Euclid Finland)
www.esa.int/ESA

DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections)
www.dissco.eu/