Hakulomakkeet

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopistossa haetaan tohtoriohjelmien kautta sähköisellä hakulomakkeella Opintopolku-järjestelmässä. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tohtoriohjelman hakuilmoituksesaan listaamat liitteet. 

Hakuilmoitukset julkaistaan tohtoriohjelmien www-sivuilla ennen haun alkua.