Suihkulähde ja opiskelijoita

Tutkijatohtorina Turun yliopistossa

Turun yliopisto tukee tutkijatohtorivaihetta, jossa saadaan valmiudet tutkijanuralla menestymiseen ja yhteiskunnan eri alojen asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Turun yliopiston tavoitteena on tarjota tutkijatohtoreille monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Turun yliopisto on sitoutunut tutkijatohtorivaiheen kehittämiseen strategiassaan. Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa, joka vahvistaa sitoutumista tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden kehittämiseen. Turun yliopiston tavoite on olla houkutteleva ja kilpailukykyinen ympäristö myös kansainvälisille huippututkijoille.

Sähköpostilista

Turun yliopistossa työskentelee tutkijatohtorivaiheen tutkijoita joko työsuhteessa tai apurahatutkijoina. Tutkijatohtoreiden kohdennettua tavoitettavuutta ja tukea halutaan parantaa yhteisen sähköpostilistan avulla.

Voit liittyä jakelulistalle seuraavin ohjein: 

 • Avaa selaimessa Outlook Web (https://mail.utu.fi) 
 • Valitse oikean yläkulman ratas, klikkaa "Asetukset"
 • Klikkaa vasemmasta reunasta auki "Yleinen", valitse "Jakeluryhmät"
 • Klikkaa "Jakeluryhmät, joihin kuulun" -otsikon alta "Liity..." (kaksi ihmistä ja +)
 • Valitse haluamasi lista ("postdoc"), ja klikkaa uudelleen "Liity" (kaksi ihmistä ja +)
 • Mikäli haluta poistua listalta, valitse haluamasi lista, ja klikkaa ”Poistu” (kaksi ihmistä ja -)

Exchange-jakelulistalle liittymisen ohje kuvan muodossa

Tutkijatohtoriyhteisö

Network for Early-Career Researchers in Turku (NERT)

NERTin tavoitteina on rakentaa yhteisö tohtorikoulutettaville, tutkijatohtoreille ja muille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille sekä toimia sovittelijana ja viestijänä erilaisissa ongelmatilanteissa, työskennellä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa Turun yliopiston ja muiden tutkijayhteisöjen kanssa Turun alueella sekä luoda mahdollisuuksia mm. verkostoitumiselle, tiedon jakamiselle ja vertaistuelle.

Liity tästä NERTin sähköpostilistalle 

NERT LinkedIn-ryhmä

Perehdytys ja hyvinvointi

Perehdytys

Palvelussuhteen kestosta riippumatta kaikki Turun yliopiston palveluksessa aloittavat työntekijät kuuluvat perehdytyksen piiriin. Samoin ei-työsuhteisest ja muulla rahoituksella olevat, kuten apurahatutkijat sekä muut kiinteästi yliopiston piirissä toimivat henkilöt tulee perehdyttää tehtäviinsä ja työyhteisöön. Perehdytys on esihenkilösi vastuulla ja perehdytyksen tukena on monipuolista tietoa yliopistosta ja sen tarjoamista palveluista. Ole kuitenkin itse aktiivinen ja tutustu ja verkostoidu muihin yliopistolaisiin!

Tervetuloa meille töihin!

Uudelle yliopistolaiselle (vaatii kirjautumisen)

Tutustuthan myös perehdytyksen Moodle verkko-oppimisympäristöön, joka sisältää oman osion "Tutkijoiden perehdytys". Tervetuloa taloon-kurssialue (Moodle)

Hyvinvoinnin palvelut

Yliopistoyhteisön jäsenille tarjotaan tukea ja palveluita, jotka edistävät työhyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi työhyvinvointia edistävät koulutukset ja valmennukset, työyhteisöjen tukeminen muutoksissa, varhainen tukeminen ja sovittelu, työterveyshuollon tukipalveluiden koordinointi, työsuojeluasiat, turvallisuusasiat, tietosuoja-asiat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, CampusSport sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät palvelut.

Varhaisen tukemisen sivusto intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstökoulutus

Tutustu henkilöstökoulutustarjontaan intranetissä (vaatii kirjautumisen). Koulutuksiin voivat osallistua kaikki henkilöstöön kuuluvat ja muulla rahoituksella yliopistossa toimivat, kuten väitöskirjatutkijat ja ne apurahatutkijat, joilla on henkilökuntaan rinnastettava status.

Tutkijakoulun kurssit

Tutkijakoulu (UTUGS) järjestää myös koulutuksia, jotka voivat kiinnostaa tutkijatohtoreita. Tutkijakoulun koulutuksiin ovat etusijalla tohtorikoulutettavat, mutta kursseille otetaan myös tutkijatohtoreita. Opinto-oppaasta löytyy koulutustarjonta ja ohjeet, miten koulutuksiin pääsee osallistumaan.

Mentorointi

Tutkijatohtoreille suunnatun mentoroinnin tavoitteena on tarjota tukea esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa oman alansa toimijoiden kanssa ja oman osaamisen tunnistamisessa.

ReseachComp - eurooppalainen osaamisen viitekehys tutkijoille

ResearchComp: The European Competence Framework for Researchers on työkalu, joka muun muassa auttaa tutkijoita arvioimaan ja kehittämään omaa transversaalia osaamistaan ja tekemään työnantajille näkyväksi tutkijoiden laajaa osaamisen kirjoa. 

ResearchComp koostuu

 • 7 osaamisalueesta (kognitiiviset kyvyt, tutkimuksen tekeminen, tutkimuksen johtaminen, 
  tutkimustyökalujen hallinta, vaikuttavuuden luominen, muiden kanssa työskentely, itsensä johtaminen)
 • 38 kompetenssista
 • 389 osaamistavoitteesta neljällä asiantuntemustasolla.

Tavoitteena ei ole, että jokainen tutkija saavuttaisi korkeimman tason jokaisella osa-alueella 
tai olisi samalla tasolla joka alueella. Tutkijan on hyvä kuitenkin kehittää osaamistaan kaikilla seitsemällä osaamisalueella. 

Rahoitusmahdollisuudet

Turun yliopiston rahoitusmahdollisuudet

Turun yliopistossa toimii kaksi monitieteistä tutkijakollegiumia: Ihmistieteiden kollegium (Turku Institute for Advanced Studies, TIAS) ja Luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegium (Turku Collegium for Science, Medicine and technology, TCSMT). Tutkijakollegiumit rekrytoivat tutkijatohtoreita kansainvälisten hakujen kautta. Kollegiumien hakuohjeisiin ja -aikatauluihin voi tutusta kollegiumien nettisivuilta.

Tarkempaa tietoa tutkijatohtoreille suunnatuista rahoitusmahdollisuuksista löydät yliopiston intranetistä.

Tutustu myös Turun yliopiston avoimiin tehtäviin!

Mikäli olet hakemassa rahoitusta Turun yliopistoon muuta kautta tai kiinnostunut rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä: tutkimusrahoitus@utu.fi.

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Säätiöiden post doc -pooli
MSCA Postdoctoral Fellowships 

Post Docs in Companies (PoDoCo
Suomen Akatemia 
Tiedejatutkimus.fi (suomalaiset säätiöt)