Suihkulähde ja opiskelijoita

Tutkijatohtorina Turun yliopistossa

Turun yliopisto tukee tutkijatohtorivaihetta, jossa saadaan valmiudet tutkijanuralla menestymiseen ja yhteiskunnan eri alojen asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Turun yliopiston tavoitteena on tarjota tutkijatohtoreille monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Turun yliopisto on sitoutunut tutkijatohtorivaiheen kehittämiseen strategiassaan. Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa, joka vahvistaa sitoutumista tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden kehittämiseen. Turun yliopiston tavoite on olla houkutteleva ja kilpailukykyinen ympäristö myös kansainvälisille huippututkijoille.

Sähköpostilista

Turun yliopistossa työskentelee tutkijatohtorivaiheen tutkijoita joko työsuhteessa tai apurahatutkijoina. Tutkijatohtoreiden kohdennettua tavoitettavuutta ja tukea halutaan parantaa yhteisen sähköpostilistan avulla.

Voit liittyä jakelulistalle seuraavin ohjein: 

 • Avaa selaimessa Outlook Web (https://mail.utu.fi) 
 • Valitse oikean yläkulman ratas, klikkaa "Asetukset"
 • Klikkaa vasemmasta reunasta auki "Yleinen", valitse "Jakeluryhmät"
 • Klikkaa "Jakeluryhmät, joihin kuulun" -otsikon alta "Liity..." (kaksi ihmistä ja +)
 • Valitse haluamasi lista ("postdoc"), ja klikkaa uudelleen "Liity" (kaksi ihmistä ja +)
 • Mikäli haluta poistua listalta, valitse haluamasi lista, ja klikkaa ”Poistu” (kaksi ihmistä ja -)

Exchange-jakelulistalle liittymisen ohje kuvan muodossa

Tutkijatohtoriyhteisö

ECPI (Early Career Principal Investigator) -tapahtumat

Turun yliopisto ja Åbo Akademi järjestävät yhteisiä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia uransa alkuvaiheessa oleville tutkimusryhmän johtajille (Early Career Principal Investigators, ECPI). Tilaisuuksista tiedotetaan intranetissä ja sähköpostilistoilla.

Network for Early-Career Researchers in Turku (NERT)

NERTin tavoitteina on rakentaa yhteisö tohtorikoulutettaville, tutkijatohtoreille ja muille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille sekä toimia sovittelijana ja viestijänä erilaisissa ongelmatilanteissa, työskennellä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa Turun yliopiston ja muiden tutkijayhteisöjen kanssa Turun alueella sekä luoda mahdollisuuksia mm. verkostoitumiselle, tiedon jakamiselle ja vertaistuelle.

Liity tästä NERTin sähköpostilistalle 

NERT LinkedIn-ryhmä

  Ohjatut vertaisryhmät

  Tavoitteena on auttaa tutkijoita löytämään tehokkaita tapoja ratkaista työelämänsä yliopistossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa parhaan tuloksen saavuttamiseksi akateemisessa, sosiaalisessa ja ammatillisessa urallaan ja elämässä yleensä Suomessa.

  Oletko viime aikoina miettinyt esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:
  • Miten voin jakaa työaikani tehokkaasti työni kaikkiin osa -alueisiin?
  • Kuinka pystyn keskittymään työn hajanaisuudesta huolimatta?
  • Mitkä ovat osaamiseni kulmakivet? Miten voin kehittää osaamistani?
  • Mikä innostaa minua? Mikä antaa minulle energiaa? Miten palaudun työtaakasta?
  • Mikä on minulle stressaavaa? Miten hallitsen stressiä?
  • Mitkä ovat urasuunnitelmani? Miten voin edistää mahdollisuuksiani, ja saavuttaa asettamani tavoitteet?
  • Miten löydän oman paikkani yhteiskunnassa?

  Vertaisryhmässä voit:
  • Pysähtyä miettimään työtilannettasi, työajan käyttöä ja urasuunnitelmia
  • Lievittää rasitusta, joka johtuu tutkimustyöhön tai urakehitykseen liittyvistä epävarmuustekijöistä
  • Etsiä ja löytää ratkaisuja nykyisiin työhön liittyviin kysymyksiin vertaistuen ja koulutetun työvalmentajan tuella.

  Kohderyhmä:
  Turun yliopistossa työskentelevät tohtorikoulutettavat, tutkijatohtorit ja tutkijat, joilla joko on työsopimus yliopistossa tai ei. Ryhmiin otetaan 4-6 osallistujaa, joilla on samankaltaisia tavoitteita.

  Sisältö:
  Ohjatut vertaistukiryhmät, joissa käytetään Work Supervision -metodia.

  Work Supervision -metodin ideana on:
  • tavoitteellinen prosessi, joka perustuu avoimeen, arvostavaan ja kunnioittavaan vuoropuheluun
  • mahdollisuus ja menetelmä ammatillisten taitojen ja työn kehittämiseksi
  • luottamuksellinen oppimisprosessi, jota johtaa pätevä työnohjaaja (ei pidä sekoittaa tieteelliseen tai hallinnolliseen esimieheen) • aika ja paikka (henkilökohtaisesti tai virtuaalisesti olosuhteista riippuen) pohtia itseään työssä, esimerkiksi ajatuksia, kokemuksia ja tunteita, jotka liittyvät työtilanteeseen, työyhteisöön ja työidentiteettiin

  Feedback and experiences of earlier participants in researchers' peer groups:
  "During the (work) supervision I had the chance to talk for the 1st time about my everyday academic life and well being. This is something necessary in our university especially for international students who are lacking support and information. The discussions we had and the suggestions helped in the development of my work. Overall the trustworthy and friendly environment that we created was necessary to achieve it as well."

  "I think it helped me a lot in my day work. It gave me freedom to express my doubts, ideas and problems with other people in the same position. Also, it provided me with tools and new skills to solve and prevent problems."

  "I believe the goals we set were achieved in a very high level because I adapted the suggestions / recommendations that the coach and other group-mates said but also due to my reflections which emerged during our discussions."

  Ohjaaja:
  The Work Supervisor for each group will be selected among the qualified work supervisors in the internal/external network of the University of Turku.

  Aikataulu:
  The deadline has been extended - the groups are likely to start in the autumn term!
  The group will meet 5 times for a 90 min session, the sessions take place at an interval of 3 to 4 weeks. If needed, the number of meetings can be extended to another 5 sessions.

  Before the group starts, the suitability of the Work supervisor and the group composition is checked from all participants individually. When the group composition has been confirmed the date, time, and venue of the meetings will be mutually agreed among the group participants for an active participation and attendance by the group members.

  Tehtävä:
  Reply the questionnaire below to share more about your personal goals.
  The information is handled in confidence for the building of a group of peers with similar objectives. Thereafter the information is deleted.

  Yhteyshenkilö:
  Contact person for Work Supervision
  Johanna Mäkinen, Study and Work Well-Being Services
  (johanna.makinen@utu.fi, 050 5942866)

  Vastaa kyselyy omista tavoitteistasi ja ilmoittaudu ohjattuun vertaisryhmään täältä!

  Tutkijatohtoreille suunnatut palvelut

  Perehdytys

  Jokaiselle uudelle työntekijälle pidetään perehdytys tuleviin työtehtäviin, työympäristöön sekä yksikön ja yliopiston tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Perehdytys on esimiehesi vastuulla ja perehdytyksen tukena on monipuolista tieto yliopistosta ja sen tarjoamista palveluista. Ole kuitenkin itse aktiivinen ja tutustu ja verkostoidu muihin yliopistolaisiin!

  Tervetuloa meille töihin!

  Uudelle yliopistolaiselle (vaatii kirjautumisen)

  Tutustuthan myös perehdytyksen Moodle verkko-oppimisympäristöön, joka sisältää oman osion "Tutkijoiden perehdytys". Tervetuloa taloon-kurssialue (Moodle)

  Henkilöstökoulutus 

  Kaikki koulutukset ovat avoimia myös apurahatutkijoille.

  Turun yliopisto yliopiston tarjoaa tutkintokoulutuksen lisäksi runsaasti erilaisia koulutuksia vahvistamaan työelämässä tarvittavia taitoja. Turun yliopiston strategian keskeinen tavoite on olla jatkuvan oppimisen edelläkävijä. Turun yliopisto järjestää henkilöstökoulutuksia (koulutustarjonta henkilöstölle, vaatii kirjautumisen), jotka ovat osallistujille maksuttomia. Niihin osallistutaan työajalla esimiehen luvalla. 

  Kurssit

  Tutkijakoulu (UTUGS) järjestää myös koulutuksia, jotka voivat kiinnostaa tutkijatohtoreita. Tutkijakoulun koulutuksiin ovat etusijalla tohtorikoulutettavat, mutta kursseille otetaan myös tutkijatohtoreita. Opinto-oppaasta löytyy koulutustarjonta ja ohjeet miten koulutuksiin pääsee osallistumaan.

  Mentorointi

  Tutkijatohtoreille suunnatun mentoroinnin tavoitteena on tarjota tukea esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa oman alansa toimijoiden kanssa ja oman osaamisen tunnistamisessa.

  Hyvinvoinnin palvelut

  Yliopistoyhteisön jäsenille tarjotaan tukea ja palveluita, jotka edistävät työhyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi työhyvinvointia edistävät koulutukset ja valmennukset, työyhteisöjen tukeminen muutoksissa, varhainen tukeminen ja sovittelu, työterveyshuollon tukipalveluiden koordinointi, työsuojeluasiat, turvallisuusasiat, tietosuoja-asiat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, CampusSport sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät palvelut.

  Rahoitusmahdollisuudet

  Turun yliopiston rahoitusmahdollisuudet

  Turun yliopistossa toimii kaksi monitieteistä tutkijakollegiumia: Ihmistieteiden kollegium (Turku Institute for Advanced Studies, TIAS) ja Luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegium (Turku Collegium for Science, Medicine and technology, TCSMT). Tutkijakollegiumit rekrytoivat tutkijatohtoreita kansainvälisten hakujen kautta. Kollegiumien hakuohjeisiin ja -aikatauluihin voi tutusta kollegiumien nettisivuilta.

  Tarkempaa tietoa tutkijatohtoreille suunnatuista rahoitusmahdollisuuksista löydät yliopiston intranetistä.

  Tutustu myös Turun yliopiston avoimiin tehtäviin!

  Mikäli olet hakemassa rahoitusta Turun yliopistoon muuta kautta tai kiinnostunut rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä: tutkimusrahoitus@utu.fi.

  Muita rahoitusmahdollisuuksia

  Säätiöiden post doc -pooli
  MSCA Postdoctoral Fellowships 

  Post Docs in Companies (PoDoCo
  Suomen Akatemia 
  Tiedejatutkimus.fi (suomalaiset säätiöt)