Suihkulähde ja opiskelijoita

Tutkijatohtorina Turun yliopistossa

Turun yliopisto tukee tutkijatohtorivaihetta, jossa saadaan valmiudet tutkijanuralla menestymiseen ja yhteiskunnan eri alojen asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Turun yliopiston tavoitteena on tarjota tutkijatohtoreille monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Turun yliopisto on sitoutunut tutkijatohtorivaiheen kehittämiseen strategiassaan. Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logoa, joka vahvistaa sitoutumista tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden kehittämiseen. Turun yliopiston tavoite on olla houkutteleva ja kilpailukykyinen ympäristö myös kansainvälisille huippututkijoille.

Sähköpostilista

Turun yliopistossa työskentelee tutkijatohtorivaiheen tutkijoita joko työsuhteessa tai apurahatutkijoina. Tutkijatohtoreiden kohdennettua tavoitettavuutta ja tukea halutaan parantaa yhteisen sähköpostilistan avulla.

Voit liittyä jakelulistalle seuraavin ohjein: 

  • Avaa selaimessa Outlook Web (https://mail.utu.fi) 
  • Valitse oikean yläkulman ratas, klikkaa "Asetukset"
  • Klikkaa vasemmasta reunasta auki "Yleinen", valitse "Jakeluryhmät"
  • Klikkaa "Jakeluryhmät, joihin kuulun" -otsikon alta "Liity..." (kaksi ihmistä ja +)
  • Valitse haluamasi lista ("postdoc"), ja klikkaa uudelleen "Liity" (kaksi ihmistä ja +)
  • Mikäli haluta poistua listalta, valitse haluamasi lista, ja klikkaa ”Poistu” (kaksi ihmistä ja -)

Exchange-jakelulistalle liittymisen ohje kuvan muodossa

Tutkijatohtoriyhteisö

ECPI (Early Career Principal Investigator) -tapahtumat

Turun yliopisto ja Åbo Akademi järjestävät yhteisiä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia uransa alkuvaiheessa oleville tutkimusryhmän johtajille (Early Career Principal Investigators, ECPI). Tilaisuuksista tiedotetaan intranetissä ja sähköpostilistoilla.

Network for Early-Career Researchers in Turku (NERT)

NERTin tavoitteina on rakentaa yhteisö tohtorikoulutettaville, tutkijatohtoreille ja muille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille sekä toimia sovittelijana ja viestijänä erilaisissa ongelmatilanteissa, työskennellä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa Turun yliopiston ja muiden tutkijayhteisöjen kanssa Turun alueella sekä luoda mahdollisuuksia mm. verkostoitumiselle, tiedon jakamiselle ja vertaistuelle.

Liity tästä NERTin sähköpostilistalle 

NERT LinkedIn-ryhmä

Tutkijatohtoreille suunnatut palvelut

Perehdytys

Jokaiselle uudelle työntekijälle pidetään perehdytys tuleviin työtehtäviin, työympäristöön sekä yksikön ja yliopiston tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Perehdytys on esimiehesi vastuulla ja perehdytyksen tukena on monipuolista tieto yliopistosta ja sen tarjoamista palveluista. Ole kuitenkin itse aktiivinen ja tutustu ja verkostoidu muihin yliopistolaisiin!

Tervetuloa meille töihin!

Uudelle työntekijälle − Tervetuloa Turun yliopistoon! (vaatii kirjautumisen)

Koulutukset 

Kaikki koulutukset ovat avoimia myös apurahatutkijoille.

Turun yliopisto yliopiston tarjoaa tutkintokoulutuksen lisäksi runsaasti erilaisia koulutuksia vahvistamaan työelämässä tarvittavia taitoja. Turun yliopiston strategian keskeinen tavoite on olla jatkuvan oppimisen edelläkävijä. Turun yliopisto järjestää henkilöstökoulutuksia (koulutustarjonta henkilöstölle, vaatii kirjautumisen), jotka ovat osallistujille maksuttomia. Niihin osallistutaan työajalla esimiehen luvalla. 

Tukijakoulu (UTUGS) järjestää myös koulutuksia, jotka voivat kiinnostaa tutkijatohtoreita. Tutkijakoulun koulutuksiin ovat etusijalla tohtorikoulutettavat, mutta kursseille otetaan myös tutkijatohtoreita. Opinto-oppaasta löytyy koulutustarjonta ja ohjeet miten koulutuksiin pääsee osallistumaan.

Mentorointi

Tutkijatohtoreille suunnatun mentoroinnin tavoitteena on tarjota tukea esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa oman alansa toimijoiden kanssa ja oman osaamisen tunnistamisessa.

Mentorointiohjelma yliopiston ulkopuoliselle uralle tähtääville kansainvälisille osaajille
I-Me-Pro on uusi mentorointiohjelma kansainväliselle henkilökunnalle ja apurahatutkijoille, joilla on tähtäimessä ura akateemisen maailman ulkopuolella. I-Me-Pro-ohjelman tavoitteena on kansainvälisten osaajien verkostoituminen ja integroiminen suomalaiseen työelämään ja innovaatioympäristöön.

Osaamisen ja hyvinvoinnin palvelut

Yliopistoyhteisön jäsenille tarjotaan tukea ja palveluita, jotka edistävät työhyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi työhyvinvointia edistävät koulutukset ja valmennukset, työyhteisöjen tukeminen muutoksissa, varhainen tukeminen ja sovittelu, työterveyshuollon tukipalveluiden koordinointi, työsuojeluasiat, turvallisuusasiat, tietosuoja-asiat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, CampusSport sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät palvelut.

Sparri − osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi (vaatii kirjautumisen)

Rahoitusmahdollisuudet

Turun yliopiston rahoitusmahdollisuudet

Turun yliopistossa toimii kaksi monitieteistä tutkijakollegiumia: Ihmistieteiden kollegium (Turku Institute for Advanced Studies, TIAS) ja Luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegium (Turku Collegium for Science, Medicine and technology, TCSMT). Tutkijakollegiumit rekrytoivat tutkijatohtoreita kansainvälisten hakujen kautta. Kollegiumien hakuohjeisiin ja -aikatauluihin voi tutusta kollegiumien nettisivuilta.

Tutustu myös Turun yliopiston avoimiin tehtäviin!

Mikäli olet hakemassa rahoitusta Turun yliopistoon muuta kautta tai kiinnostunut rahoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä: tutkimusrahoitus@utu.fi.

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Säätiöiden post doc -pooli
Post Docs in Companies (PoDoCo
Suomen Akatemia