Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Turun yliopisto on vastuullinen työnantaja ja kouluttaja, jonka toiminta rakentuu yhteisille arvoille. Tavoitteena on innostava, kannustava ja keskusteleva yliopisto, jossa on ilo opiskella ja työskennellä. Jokaisen yliopistoyhteisöön kuuluvan tulee ottaa työssään ja toiminnassaan huomioon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulma sekä pyrkiä edistämään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista.

Turun yliopistossa toteutetaan yliopiston hallituksen hyväksymää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Siinä määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä seuraaville osa-alueille:

  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo opetuksessa ja oppimisessa
  • henkilöstöpoliittinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • työ- ja opiskeluympäristön esteettömyys ja saavutettavuus 
  • häirintään ja syrjintään puuttuminen. 

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä yliopistossa. Rehtori nimeää toimikunnan, joka koostuu eri henkilöstöryhmien, henkilöstöjärjestöjen ja opiskelijoiden edustajista.

Tasa-arvovastaava antaa toimintaohjeita ja neuvontaa sekä opiskelijoille että henkilökunnalle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa. Tasa-arvovastaava toimii vuorovaikutuksessa yliopiston tasa-arvotoimikunnan kanssa sekä tekee yhteistyötä ylioppilaskunnan kanssa. Esteettömyyssuunnittelijan tehtäviin kuuluu yliopiston esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden edistäminen.