Räätälöityä täydennyskoulusta työelämän tarpeisiin

31.08.2020

Oikeustieteellinen tiedekunta ja Asianajajaliitto tarjoavat yhteistyössä sekä alueellista että valtakunnallista täydennyskoulutusta asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle.

Jatkuva oppiminen on vahvasti painotettu Turun yliopiston strategiassa vuosille 2021–2030. Oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa tutkintokoulutuksen lisäksi täydennyskoulutusta työelämässä tarvittavan osaamisen päivittämiseen, laajentamiseen ja syventämiseen. Tiedekunta tekee yhteistyötä Suomen Asianajajaliiton sekä Helsingin, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa. Asianajajaliitto on vahvasti mukana täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Asianajajilla on kouluttautumisvelvoite, joten yhteistyöllä on tärkeä rooli laajan ja asianajajille räätälöidyn koulutuksen tarjoamisessa eri oikeudenaloilta, sanoo Suomen Asianajajaliiton palvelujohtaja Liisa Aro

Liisa Aro, palvelujohtaja, Suomen Asianajajaliitto

Kuvaaja/Tekijä

Kuva: Asianajajaliiton viestintä

Asianajajaliitto ja professori Mikko Vuorenpää (Lapin yliopisto) sopivat yhteistyössä tarjottavan täydennyskoulutuksen määrästä ja sisällöstä. Asianajajaliitto markkinoi yhteistyökoulutuksia jäsenistölleen, ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta huolehtii käytännön järjestelyistä.

– Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Asianajajaliiton ja yliopistojen välillä on hedelmällinen vuoropuhelu, joka mahdollistaa laadukkaan koulutustarjonnan, kertoo Liisa Aro.

Koulutus viedään osallistujien luo – tai joustavasti verkkoon

Yhteistyökoulutus täydentää Asianajajaliiton omaa koulutustarjontaa ja mahdollistaa laajemman koulutuskattauksen tarjoamisen asianajajille myös muualla kuin Helsingissä. Esimerkiksi tänä syksynä koulutuksia järjestetään myös Tampereella, Vaasassa ja Turussa. Koulutuspaikkana on usein käräjäoikeuden tilat. Myös muille paikkakunnille on mahdollista järjestää koulutusta asianajajien ja tuomareiden kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. 

– Yhteistyökoulutuksissa mahdollistuu vuoropuhelu tuomarikunnan kanssa. Asianajajille on tärkeää, että heille järjestetään räätälöityä koulutusta, jossa huomioidaan ammatin vaatimukset ja erityispiirteet. Juuri tästä syystä koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta, niitä pidetään tärkeinä ja laadukkaina. Ovathan kouluttajat alansa huippuasiantuntijoita, Aro sanoo.

Yhteistyötä kehitetään koko ajan. Etäosallistuminen oli mahdollista jo ennen korona-aikaa. 

– Viimeisimpänä kehityskohteena on mahdollisuus koulutusten nauhoittamiseen, jotta kiireisten asianajajien opiskelu ei ole aikaan ja paikkaan sidottua. Nauhoitteita on tarkoitus tarjota valikoiduista koulutuksista viimeistään vuonna 2021, mahdollisesti jo syksyllä 2020, Aro kertoo.

Luotu 31.08.2020 | Muokattu 01.09.2020