" "

Taloushallinnon verotutkinto tarjoaa kokonaiskatsauksen verotukseen

Vahvista osaamistasi huippuasiantuntijoiden opissa.

Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa. Koulutuksen sisällöstä vastaa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistoissa työskenteleville. Koulutuksen opintojaksojen suorittaminen soveltuu KLT-ylläpitokoulutukseksi. Koulutuksen yksittäisille opintojaksojen luennoille voivat osallistua myös muut koulutuksen aiheista kiinnostuneet.

Kesto
Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta. Koulutus kestää 3 vuotta. Yksittäisten opintojaksojen luennot kestävät 1-3 päivää.

Luennot
Luentotilaisuudet järjestetään vahvan pääsäännön mukaan perjantaisin. Luentopäivän pituus on 6 luentotuntia á 45 minuuttia. Luentoja on mahdollista seurata myös etänä. 

Maksullinen
kyllä

Koulutus alkaa
viikolla 36

Taloushallinnon verotutkinto mahdollistaa osallistujille omaa verotusta koskevan ammatillisen tietämyksen laajentamisen ja syventämisen. Jo yli 20 vuotta tarjolla olleessa koulutuksessa käsitellään 

 • yritys- ja henkilöverotusta, 
 • yrityskaupan verotusta, 
 • sukupolvenvaihdoksen toteuttamista, 
 • kansainvälistä verotusta ja 
 • arvonlisäverotusta. 

Koulutuksen aikana osallistujat pääsevät pohtimaan 

 • yhtiö- ja sopimusoikeudellisia kysymyksiä erityisesti vero-oikeudellisesta näkökulmasta.
Tavoitteet

Taloushallinnon verotutkinnon tavoitteena on 

 • laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietovarantoa, 
 • kehittää osallistujien valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia ja tulkintakysymyksiä sekä 
 • luoda puitteita verotusta koskevan asiantuntemuksen omaehtoiselle kehittämiselle.

Aiempina vuosina osallistujat ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi paitsi verotuksen osaamisen, myös alalla tarvittavien hyödyllisten verkostojen luomiseksi ja kasvattamiseksi. 

Sisältö

Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki opintojaksoihin kuuluvat tentit ja muut suoritukset on hyväksytty. Tutkinto ei ole korkeakoulututkinto, joka antaisi pätevyyden julkiseen virkaan, vaan tutkinnoksi kutsuttu laaja täydennyskoulutuskokonaisuus. 

Taloushallinnon verotutkinto päättyy toukokuussa 2027, jolloin tutkinnon suorittaneet saavat todistuksen oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävässä tilaisuudessa. Pyynnöstä osallistuja voi saada todistuksen myös yksittäisen opintojakson suorittamisesta, mikä edellyttää aina tentin tai muun opintojaksoon kuuluvan suorituksen hyväksyttyä suorittamista. Luentojen seuraamisesta ei ole mahdollista saada erillistä todistusta. 

Suoritusmuodot

Taloushallinnon verotutkinnon rungon muodostavat luennot. Luennoilla annetaan yleiskuva käsiteltävästä teemasta ja perehdytään syvällisesti valikoituihin erityiskysymyksiin. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osallistujilta luentojen seuraamisen lisäksi itsenäistä työpanosta. Tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja tietojen osoittaminen kirjallisissa kuulusteluissa täydentää luennoilla tapahtuvaa käsittelyä. Tentit suoritetaan sovittuina ajankohtina verkossa. 

Eräiden opintojaksojen suorituksen edellytyksenä saattaa olla luennoitsijan osoittaman pienimuotoisen kirjallisen työn laatiminen kotitehtävänä. Taloushallinnon verotutkinnon viimeisenä lukuvuotena osallistujat laativat kotitehtävää laajemman kirjallisen työn henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevasta aiheesta. Osallistujien on mahdollista saada neuvontaa kirjallisten töiden laatimiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Käytännön järjestelyt

Luentopäivän pituus on 6 luentotuntia á 45 minuuttia. Luennot alkavat kello 9.15, jota ennen tarjolla on aamukahvi. Lounas tarjoillaan läheisessä opiskelijaravintolassa kello 12-13. Iltapäiväkahvi nautitaan kello 14.15. Luennot päättyvät viimeistään kello 16. Luentoja on mahdollista seurata myös etänä. 

Luentotilaisuudet järjestetään vahvan pääsäännön mukaan perjantaisin. Poikkeuksellisesti luentoja voidaan kuitenkin joutua järjestämään myös muina päivinä, jolloin luennot pyritään ajoittamaan siten, että poikkeavasta ajankohdasta aiheutuu osallistujille mahdollisimman vähän haittaa. 

Tenttipäivistä ja kirjallisten töiden palautusajankohdista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Kunkin opintojakson tentti on avoinna viiden päivän ajan, yleensä lauantaista kello 10.00 keskiviikkoon kello 19.00. Viiden päivän aikavälillä tentin voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Tentti suoritetaan etäyhteydellä.

Kouluttajat

Jaakko OssaJaakko Ossa
OTT, VT finanssioikeuden professori, Turun yliopisto

Jaakko Ossa on toiminut Turun yliopiston finanssioikeuden professorina vuodesta 2004 lähtien. Lisäksi hän on hoitanut asianajotehtäviä jo yli 30 vuoden ajan. Ossa on antanut vero-​oikeudellisista kysymyksistä useita asiantuntijalausuntoja. Hän on toiminut myös useiden yritysten neuvonantajana ja kouluttajana. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten ja yhteisöjen hallitustyöskentelystä. Ossa on Taloushallinnon verotutkinnon vastaava opettaja.

Jussi JaakkolaJussi Jaakkola
OTT, Turun yliopisto

Jussi Jaakkola työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Työssään hän keskittyy ennen kaikkea kansainväliseen vero-oikeuteen ja verotuksen asemaan Euroopan unionin oikeudessa. Jaakkola vastaa opiskelua ja tenttejä koskeviin kysymyksiin jojaak@utu.fi. Hänelle voi antaa myös opintojaksoja koskevaa palautetta.

Janne RuohonenJanne Ruohonen
KTT yritysoikeuden professori (tenure track), Tampereen yliopisto

Janne Ruohonen on väitellyt osakeyhtiölain varojenjaosta. Ruohonen toimii yritysoikeuden professorina (tenure track) Tampereen yliopistossa. Hän on erikoistunut yritysten hallitustyöskentelyn kannalta keskeisiin osakeyhtiöoikeuden kysymyksiin sekä tilintarkastusoikeuteen. Ruohonen on yhtiöoikeuden dosenttina Turun yliopistossa.

Matti UrpilainenMatti Urpilainen
OTT, vero-oikeuden dosentti, Tampereen yliopisto

Matti Urpilainen on luennoinut ja kirjoittanut monista vero-oikeudellisista teemoista. Hänellä on monipuolinen kokemus myös yritysverotuksen käytännön kysymyksistä. 

Mika ViljanenMika Viljanen
OTT, professori, Turun yliopisto

Mika Viljanen toimii yksityisoikeuden professorina Turun yliopistossa. Mikan ydínosaamisaluetta ovat vahingonkorvaus- ja sopimusoikeus. Viljanen luennoi Taloushallinnon verotutkinnossa sopimusoikeudesta.

Veikko VahteraVeikko Vahtera
OTT, yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto

Vahteralla on laaja kokemus erilaisten yritysten oikeudellisista asioista asiantuntijana, riidanratkaisijana sekä suosittuna kouluttajana. Hän on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professorina. Lisäksi hän on toiminut paljon käytettynä asiantuntijana muun muassa ministeriöissä, eduskunnassa ja yrityksissä.
 

Varauma

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta pidättää oikeuden muuttaa koulutuksen sisältöä painavasta syystä, kuten lainsäädännön muuttumisen johdosta. Ohjelmaan merkittyjen opintojaksojen alkamisajankohdat ovat alustavia, opetusaikataulu vahvistetaan erikseen hyvissä ajoin ennen kunkin opintojakson alkamista. Opintojaksojen yhteydessä mainitut kirjat ovat kirjallisuusesimerkkejä, tenttikirjallisuus vahvistetaan opintojakson alkaessa ottaen huomioon oikeustilan muutokset sekä opintojakson järjestämishetkellä saatavilla oleva materiaali. 

Koulutuksen ja sen opintojaksojen hinnat

Koulutus on maksullista. Opiskelija voi osallistua yksittäisen opintojakson luennolle tai suorittaa koko tutkinnon. Hintoihin sisältyvät aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi lähiluentopäivinä. 

Koko tutkinnon hinta on 6.000 euroa. Hinta maksetaan kolmessa erässä, joiden suuruudet ovat 2.100, 2.000 ja 1.900 euroa, laskun mukaan syksyllä 2024, 2025 ja 2026 opetuksen alkamisen jälkeen. 

Yksittäisten opintojaksojen hinta on á 600 euroa. Kaikkiin hintoihin lisätään mahdollinen arvonlisävero. 

Yksittäisten opintojaksojen hinta maksetaan ensimmäisen opetustilaisuuden jälkeen lähetettävän laskun mukaan yhdessä erässä. 

Ilmoittautuminen

Taloushallinnon verotutkinnon täydennyskoulutuskokonaisuus järjestetään, jos osanottajia on vähintään 20. Koulutukseen voidaan kerralla ottaa 30 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on yli 30, opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Koulutukseen on vielä vapaana muutama paikka

Ilmoittautuminen 

Yksittäisten opintojaksojen vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen jakson alkua s-postiosoitteeseen: oik-taydennyskoulutus@utu.fi.

Tiedustelut

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

 • Koulutuspäällikkö Päivi Laukkanen Suomen Taloushallintoliitto ry 
  puhelin 050 339 7910
 • Koulutuksen käytännön järjestelyistä
  Toimistoassistentti Tarja Linden, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
  puhelin 029 450 3827
   
Valkoinen teksti violetissa laatikossa: Taloushallinnon verotutkinto 2024-2027

Koulutuksen opintojaksot ja aikataulu

Syksyllä 2024 järjestettävä opetus

1. TULOVEROTUKSEN PERUSTEET 

Sisältö

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet 
 • Tuloverotuksen rakenne 
 • Veropolitiikka

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 36 vuonna 2024. 
Luennot 18 h. 

Kirjallisuus 
Ossa, Jaakko: Tuloverolaki käytännössä (uusin painos)

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus
6 op 

Opettaja
Professori Jaakko Ossa

2. ARVONLISÄVEROTUS I

Sisältö

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot 
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet 

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 45 vuonna 2024. 
Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Äärilä, Leena – Nyrhinen, Ritva – Hyttinen, Pekka – Lamppu, Kaisa: Arvonlisäverotus käytännössä  (uusin painos), noin 250–300 sivua  

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op 

Opettaja
Käytännön asiantuntija 

Keväällä 2025 järjestettävä opetus

3. VEROTUKSEN OIKEUSSUOJAJÄRJESTELMÄ 

Sisältö

 • Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen 
 • Verotarkastus
 • Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako 

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2025. 
Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Räbinä, Timo: Verotusmenettelyn perusteet (2023 tai uusin painos)

Suoritustapa
Tentti

Laajuus 
4 op 

Opettajat
OTT dosentti Matti Urpilainen

4. YHTIÖ-, KIRJANPITO- JA TILINTARKASTUSOIKEUS 

Sisältö

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunnan keskeiset piirteet
 • Tilinpäätöksen sääntely
 • Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 12 vuonna 2025. 
Luennot 18 h. 

Kirjallisuus
Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (uusin painos) 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus
6 op

Opettajat
Professori Veikko Vahtera ja professori Janne Ruohonen

Syksyllä 2025 järjestettävä opetus

5. YRITYSVEROTUS I 

Sisältö

 • Verotus eri yritysmuodoissa
 • Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 • Voitonjaon verokohtelu

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 38 vuonna 2025. 
Luennot 18 h.

Kirjallisuus
Ossa, Jaakko: Yritystoiminnan verotus (uusin painos) 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus
6 op

Opettaja
Professori Jaakko Ossa  

6. SOPIMUSOIKEUS

Sisältö

 • Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten verovaikutusten huomioiminen 

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2025. 
Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Saarnilehto, Ari – Annola, Vesa: Sopimusoikeuden perusteet (uusin painos)

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op 

Opettajat
Professori Mika Viljanen
Sopimusoikeuden ja verotuksen kytkentöihin perehtynyt käytännön asiantuntija

Keväällä 2026 järjestettävä opetus

7. YRITYSVEROTUS II

Sisältö

 • Yritysjärjestelyjen verotus
 • Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2026. 
Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Immonen, Raimo: Yritysjärjestelyt (uusin painos), n. 250–300 sivua

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op

Opettaja
Professori Jaakko Ossa ja käytännön asiantuntija

8. SUKUPOLVENVAIHDOS JA YRITYSKAUPPA

Sisältö

 • Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 • Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle 
 • Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka 

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 14 vuonna 2026. 
Luennot 16 h.

Kirjallisuus 
Ossa, Jaakko: Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (uusin painos)

Suoritustapa
Tentti

Laajuus 
6 op 

Opettaja
Professori Jaakko Ossa     
 

Syksyllä 2026 järjestettävä opetus

9. AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Sisältö

 • Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta sekä kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 17 vuonna 2026 opintojakson 8 yhteydessä (johdantoluennot 2h). Seuraavat tapaamiset opintojaksojen 10 ja 11 yhteydessä (1+1h). Seminaari 12h viikoilla 49 ja 50.

Suoritustapa
Kirjallinen raportti (15–20 sivua) ja sen esitteleminen seminaarissa.

Laajuus
8 op

Opettaja
OTT Jussi Jaakkola ja professori Jaakko Ossa

10. YRITYKSEN OMISTAJAN VEROTUS  

Sisältö

 • Voitonjaon verokohtelu 
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 41 vuonna 2026. 
Luennot 11 h.

Kirjallisuus
Artikkeleita erityiskysymyksistä 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op

Opettaja
Professori Jaakko Ossa 

Keväällä 2027 järjestettävä opetus

11. ARVONLISÄVEROTUS II

Sisältö

 • Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä 

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2026. 
Luennot 11 h. 

Kirjallisuus
Artikkeleita erityiskysymyksistä

Suoritustapa
Tentti

Laajuus 
4 op

Opettaja 
Käytännön asiantuntija

12. RAJAT YLITTÄVÄN LIIKETOIMINNAN VEROTUS 

Sisältö

 • Kansainvälinen tuloverotus 
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely 

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2027. 
Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Helminen, Marjaana: Kansainvälinen verotus (uusin painos), noin 250–300 sivua 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op

Opettaja 
OTT dosentti Matti Urpilainen 

Valkoinen teksti violetissa laatikossa: Taloushallinnon verotutkinto 2022-2025

Syksyllä 2022 alkaneen koulutuksen jäljellä oleva opetus

Syksyllä 2024 järjestettävä opetus

9. AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Sisältö

 • Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta sekä kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 17 vuonna 2024 opintojakson 8 yhteydessä (johdantoluennot 2h). Seuraavat tapaamiset opintojaksojen 10 ja 11 yhteydessä (1+1h). Seminaari 12h viikoilla 49 ja 50.

Suoritustapa
Kirjallinen raportti (n. 20 sivua) ja sen esitteleminen seminaarissa.

Laajuus
8 op

Opettaja
OTT Jussi Jaakkola ja professori Jaakko Ossa

10. YRITYKSEN OMISTAJAN VEROTUS  

Sisältö

 • Voitonjaon verokohtelu 
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 41 vuonna 2024. Luennot 11 h.

Kirjallisuus
Artikkeleita erityiskysymyksistä 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op

Opettaja
Professori Jaakko Ossa 

11. ARVONLISÄVEROTUS II

Sisältö

 • Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2024. Luennot 11 h.

Kirjallisuus
Artikkeleita erityiskysymyksistä

Suoritustapa
Tentti

Laajuus 
4 op

Opettaja 
Käytännön asiantuntija 

Keväällä 2025 järjestettävä opetus

12. RAJAT YLITTÄVÄN LIIKETOIMINNAN VEROTUS 

Sisältö

 • Kansainvälinen tuloverotus 
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely 

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2025. 
Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Helminen, Marjaana: Kansainvälinen verotus (uusin painos), noin 250–300 sivua 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op

Opettaja 
OTT Matti Urpilainen