Taloushallinnon verotutkinto

Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa. Koulutuksen sisällöstä vastaa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 
 

Tutkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietämystä ja kehittää valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia ja tulkintakysymyksiä sekä luoda puitteita verotusta koskevan asiantuntemuksen omaehtoiselle kehittämiselle.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistoissa työskenteleville. Tutkinnon jaksojen suorittaminen soveltuu KLT-ylläpitokoulutukseksi. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa.

Taloushallinnon verotutkinto 2022–2025

Laatikko, jossa teksti: Taloushallinnon verotutkinto 2022–2025

Taloushallinnon verotutkinnosta alkaa syksyllä 2022 uusi kurssi.

Yksittäiselle opintojaksolle voidaan ottaa etäyhteydellä 2-3 aiheesta kiinnostunutta.

Aiempina vuosina osallistujat ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi paitsi verotuksen osaamisen, myös alalla tarvittavien hyödyllisten verkostojen luomiseksi ja kasvattamiseksi.

Sisältö

Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki jaksoihin kuuluvat tentit ja muut suoritukset on hyväksytty. Tutkinto ei ole korkeakoulututkinto, joka antaisi pätevyyden julkiseen virkaan, vaan tutkinnoksi kutsuttu laaja täydennyskoulutuskokonaisuus. 

Taloushallinnon verotutkinto päättyy toukokuussa 2025, jolloin tutkinnon suorittaneet saavat todistuksen oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävässä tilaisuudessa. Pyynnöstä osallistuja voi saada todistuksen myös yksittäisen jakson suorittamisesta, mikä edellyttää aina tentin tai muun kurssijaksoon kuuluvan suorituksen hyväksyttyä suorittamista. Luentojen seuraamisesta ei ole mahdollista saada erillistä todistusta. 

Suoritusmuodot

Taloushallinnon verotutkinnon rungon muodostavat luennot. Luennoilla annetaan yleiskuva käsiteltävästä teemasta ja perehdytään syvällisesti valikoituihin erityiskysymyksiin. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osallistujilta luentojen seuraamisen lisäksi itsenäistä työpanosta. Tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja tietojen osoittaminen kirjallisissa kuulusteluissa täydentää luennoilla tapahtuvaa käsittelyä. Tentit suoritetaan sovittuina ajankohtina verkossa. 

Eräiden opintojaksojen suorituksen edellytyksenä saattaa olla luennoitsijan osoittaman pienimuotoisen kirjallisen työn laatiminen kotitehtävänä. Taloushallinnon verotutkinnon viimeisenä lukuvuotena osallistujat laativat kotitehtävää laajemman kirjallisen työn henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevasta aiheesta. Osallistujien on mahdollista saada neuvontaa kirjallisten töiden laatimiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Käytännön järjestelyistä

Luentopäivän pituus on 6 luentotuntia á 45 minuuttia. Luennot alkavat klo 9.15, jota ennen tarjolla on aamukahvi. Lounas tarjoillaan läheisessä opiskelijaravintolassa n. klo 12-13. Iltapäiväkahvi nautitaan n. klo 14.15. Luennot päättyvät viimeistään kello 16. Luentoja on mahdollista seurata myös etänä. 

Luentotilaisuudet järjestetään vahvan pääsäännön mukaan perjantaisin. Poikkeuksellisesti luentoja voidaan kuitenkin joutua järjestämään myös muina päivinä, jolloin luennot pyritään ajoittamaan siten, että poikkeavasta ajankohdasta aiheutuu osallistujille mahdollisimman vähän haittaa. 

Tenttipäivistä ja kirjallisten töiden palautusajankohdista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Kunkin opintojakson tentti on avoinna viiden päivän ajan, yleensä lauantaista kello 10.00 keskiviikkoon kello 19.00. Viiden päivän aikavälillä tentin voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Tentti suoritetaan etäyhteydellä.

Opiskelua ja tenttejä koskeviin kysymyksiin vastaa OTT Jussi Jaakkola, jolle voi myös välittää opintojaksoja koskevaa palautetta, jojaak@utu.fi.

Varauma

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta pidättää oikeuden muuttaa koulutuksen sisältöä painavasta syystä, kuten lainsäädännön muuttumisen johdosta. Ohjelmaan merkityt opintojaksojen alkamisajankohdat ovat alustavia, opetusaikataulu vahvistetaan erikseen hyvissä ajoin ennen kunkin jakson alkamista. Opintojaksojen yhteydessä mainitut kirjat ovat kirjallisuusesimerkkejä, tenttikirjallisuus vahvistetaan jaksojen alkaessa ottaen huomioon oikeustilan muutokset sekä jakson järjestämishetkellä saatavilla oleva materiaali. Turun yliopisto jatkaa koronavirustilanteen seuraamista, ja virustilanteessa tapahtuvat muutokset saattavat heijastua myös Taloushallinnon verotutkinnon järjestelyihin. 

Kouluttajat

Jaakko OssaJaakko Ossa
finanssioikeuden professori OTT, varatuomari, Turun yliopisto

Ossa on Taloushallinnon verotutkinnon vastuuluennoija. Hän on toiminut Turun yliopiston finanssioikeuden professorina vuodesta 2004 lähtien. Lisäksi hän on hoitanut asianajotehtäviä jo yli 30 vuoden ajan. Ossa on antanut vero-​oikeudellisista kysymyksistä useita asiantuntijalausuntoja. Hän on toiminut myös useiden yritysten neuvonantajana ja kouluttajana. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten ja yhteisöjen hallitustyöskentelystä.

Jussi JaakkolaJussi Jaakkola
OTT, Turun yliopisto

OTT Jussi Jaakkola työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Työssään hän keskittyy ennen kaikkea kansainväliseen vero-oikeuteen ja verotuksen asemaan Euroopan unionin oikeudessa.

Raimo ImmonenRaimo Immonen
OTT, VT, kauppaoikeuden professori emeritus, Turun yliopisto

Immonen on myös yritysverotuksen dosentti Turun yliopistossa ja yritysjuridiikan dosentti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Lisäksi hän on työskennellyt pitkään asianajajana. Hän on Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakuntajaoston jäsen sekä Valtion tilintarkastuslautakunnan jäsen. Hän on kirjoittanut useita teoksia sekä artikkeleita.

Janne RuohonenJanne Ruohonen
yritysoikeuden professori (tenure track), Tampereen yliopisto

KTT Janne Ruohonen on väitellyt osakeyhtiölain varojenjaosta. Ruohonen toimii yritysoikeuden professorina (tenure track) Tampereen yliopistossa. Hän on erikoistunut yritysten hallitustyöskentelyn kannalta keskeisiin osakeyhtiöoikeuden kysymyksiin sekä tilintarkastusoikeuteen.

Matti UrpilainenMatti Urpilainen
OTT, vero-oikeuden dosentti, Tampereen yliopisto

Matti Urpilainen on luennoinut ja kirjoittanut monista vero-oikeudellisista teemoista. Hänellä on monipuolinen kokemus myös yritysverotuksen käytännön kysymyksistä. 

Mika ViljanenMika Viljanen
OTT, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Mika Viljanen toimii yksityisoikeuden apulaisprofessorina Turun yliopistossa. Mikan ydínosaamisaluetta ovat vahingonkorvaus- ja sopimusoikeus. Mika luennoi Taloushallinnon verotutkinnossa sopimusoikeudesta.

Johanna VuorenmaaJohanna Vuorenmaa
Senior Tax Manager, Fiskars Group

Johanna Vuorenmaa on toiminut välillisen verotuksen parissa 15 vuoden ajan. Hänellä on laaja kokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä arvonlisäverotuksesta. Hän on kokenut luennoitsija arvonlisäverokoulutuksissa ja osaa tuoda teorian käytäntöön oman kokemuksensa avulla. Ennen nykyistä roolia Fiskars Groupin veroasiantuntijana Johanna on toiminut sekä Verohallinnon Konserniverokeskuksessa että verokonsultoinnin parissa. Koulutukseltaan Johanna on kauppatieteiden maisteri.

Tutkintokoulutuksen ja siihen kuuluvien kokonaisuuksien hinnat

Koulutus on maksullista. Opiskelija voi osallistua yksittäiseen jaksoon tai suorittaa koko tutkinnon. Hintoihin sisältyvät aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi lähiluentopäivinä. 

Koko tutkinnon hinta on 5.800 euroa. Hinta maksetaan kolmessa erässä, joiden suuruudet ovat 2.100, 2.000 ja 1.700 euroa, laskun mukaan syksyllä 2022, 2023 ja 2024 opetuksen alkamisen jälkeen. 

Yksittäisten jaksojen hinta on á 550 euroa. Kaikkiin hintoihin lisätään mahdollinen arvonlisävero. 

Yksittäisten jaksojen hinta maksetaan ensimmäisen opetustilaisuuden jälkeen lähetettävän laskun mukaan yhdessä erässä. 

Ilmoittautuminen    

Tutkintoon johtava koulutus ja siihen kuuluvat jaksot järjestetään, jos osanottajia on vähintään 20. Tutkintoa suorittamaan voidaan kerralla ottaa 30 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on yli 30, opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Ilmoittautuminen 31.5.2022 mennessä osoitteessa konsta.utu.fi.

Yksittäisten jaksojen vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen jakson alkua s-postiosoitteeseen: oik-taydennyskoulutus@utu.fi.

Toimistoassistentti: Tarja Linden, puh.: 029 450 3827, oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Tiedustelut

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Koulutuksen käytännön järjestelyistä

Opintojaksot ja aikataulu

Syksyllä 2022 järjestettävä opetus

1. TULOVEROTUKSEN PERUSTEET 

Sisältö

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet 
 • Tuloverotuksen rakenne 
 • Veropolitiikka

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 36 vuonna 2022. Luennot 18 h. 

Kirjallisuus 
Ossa, Jaakko: Tuloverolaki käytännössä (2020)

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus
6 op 

Opettaja
Professori Jaakko Ossa

2. ARVONLISÄVEROTUS I

Sisältö

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot 
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet 

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 45 vuonna 2022. Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Äärilä, Leena – Nyrhinen, Ritva – Hyttinen, Pekka – Lamppu, Kaisa: Arvonlisäverotus käytännössä  (uusin painos), noin 250–300 sivua  

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op 

Opettaja
Käytännön asiantuntija 
 

Keväällä 2023 järjestettävä opetus

3. VEROTUKSEN OIKEUSSUOJAJÄRJESTELMÄ 

Sisältö

 • Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen 
 • Verotarkastus
 • Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako 

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2023. 
Luenot 12 h. 

Kirjallisuus

Räbinä, Timo – Myrsky, Matti – Myllymäki, Janne: Verotusmenettelyn perusteet (uusin painos)

Suoritustapa
Tentti

Laajuus 
4 op 

Opettajat
OTT Matti Urpilainen 
Käytännön asiantuntija

4. YHTIÖ-, KIRJANPITO- JA TILINTARKASTUSOIKEUS 

Sisältö

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunnan keskeiset piirteet
 • Tilinpäätöksen sääntely
 • Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 12 vuonna 2023. 
Luennot 18 h. 

Kirjallisuus
Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (uusin painos) 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus
6 op

Opettajat
Professori Veikko Vahtera ja KTT Janne Ruohonen
 

Syksyllä 2023 järjestettävä opetus

5. YRITYSVEROTUS I 

Sisältö

 • Verotus eri yritysmuodoissa
 • Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 • Voitonjaon verokohtelu

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 38 vuonna 2023. Luennot 18 h.

Kirjallisuus
Ossa, Jaakko: Yritystoiminnan verotus (uusin painos) 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus
6 op

Opettaja
Professori Jaakko Ossa  

6. SOPIMUSOIKEUS

Sisältö

 • Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusta koskevat yleiset periaatteet

Sopimusten verovaikutusten huomioiminen 

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2023. Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Saarnilehto, Ari – Annola, Vesa: Sopimusoikeuden perusteet (uusin painos)

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op 

Opettajat
Apulaisprofessori Mika Viljanen
Sopimusoikeuden ja verotuksen kytkentöihin perehtynyt käytännön asiantuntija 
 

Keväällä 2024 järjestettävä opetus

7. YRITYSVEROTUS II

Sisältö

 • Yritysjärjestelyjen verotus
 • Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2024. 
Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Immonen, Raimo: Yritysjärjestelyt (uusin painos), n. 250–300 sivua

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op

Opettaja
Professori Raimo Immonen 

8. SUKUPOLVENVAIHDOS JA YRITYSKAUPPA

Sisältö

 • Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 • Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle 
 • Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka 

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 14 vuonna 2024. Luennot 16 h.

Kirjallisuus 
Ossa, Jaakko: Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2018)

Suoritustapa
Tentti

Laajuus 
6 op 

Opettaja
Professori Jaakko Ossa     

9. AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Sisältö

 • Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta sekä kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 17 vuonna 2024 opintojakson 8 yhteydessä (johdantoluennot 2h). Seuraavat tapaamiset opintojaksojen 10 ja 11 yhteydessä (1+1h). Seminaari 12h viikoilla 49 ja 50.

Suoritustapa
Kirjallinen raportti (n. 20 sivua) ja sen esitteleminen seminaarissa.

Laajuus
8 op

Opettaja
OTT Jussi Jaakkola ja professori Jaakko Ossa

Syksyllä 2024 järjestettävä opetus

9. AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Sisältö

 • Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta sekä kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti

Ajankohta
Opintojakso alkaa viikolla 17 vuonna 2024 opintojakson 8 yhteydessä (johdantoluennot 2h). Seuraavat tapaamiset opintojaksojen 10 ja 11 yhteydessä (1+1h). Seminaari 12h viikoilla 49 ja 50.

Suoritustapa
Kirjallinen raportti (n. 20 sivua) ja sen esitteleminen seminaarissa.

Laajuus
8 op

Opettaja
OTT Jussi Jaakkola ja professori Jaakko Ossa

10. YRITYKSEN OMISTAJAN VEROTUS  

Sisältö

 • Voitonjaon verokohtelu 
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 41 vuonna 2024. Luennot 11 h.

Kirjallisuus
Artikkeleita erityiskysymyksistä 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op

Opettaja
Professori Jaakko Ossa 
 

Keväällä 2025 järjestettävä opetus

11. ARVONLISÄVEROTUS II

Sisältö

 • Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä 

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2024. Luennot 11 h. 

Kirjallisuus
Artikkeleita erityiskysymyksistä

Suoritustapa
Tentti

Laajuus 
4 op

Opettaja 
Käytännön asiantuntija 

12. RAJAT YLITTÄVÄN LIIKETOIMINNAN VEROTUS 

Sisältö

 • Kansainvälinen tuloverotus 
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely 

Ajankohta 
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2025. 
Luennot 12 h. 

Kirjallisuus
Helminen, Marjaana: Kansainvälinen verotus (uusin painos), noin 250–300 sivua 

Suoritustapa
Tentti 

Laajuus 
4 op

Opettaja 
OTT Matti Urpilainen 


 

Taloushallinnon verotutkinto 2020–2023

Taloushallinnon verotutkinto 2020-2023 alkoi 4.9.2020. Kaikilla opintojaksoilla on etäosallistumismahdollisuus.

Koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja yksittäisten jaksojen 4-8 opintopistettä.                                       

Voit osallistua ja suorittaa tentit koko tutkinnosta tai sitten voit osallistua vain haluamillesi jaksoille.

Koko tutkinnon hinta on 5.800 euroa ja se maksetaan kolmessa erässä.

Yksittäisten jaksojen hinta on á 550 euroa ja se maksetaan ensimmäisen opetustilaisuuden jälkeen yhdessä erässä.

Kaikkiin hintoihin lisätään mahdollinen arvonlisävero.

Yksittäisten jaksojen vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

Ota yhteyttä: oik-taydennyskoulutus@utu.fi  

1. Tuloverotuksen perusteet

Luentopäivät: pe 4.9.2020, pe 11.9.2020 ja pe 25.9.2020

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
 • Tuloverotuksen rakenne
 • Veropolitiikka
2. Arvonlisäverotus I

Luentopäivät: pe 30.10.2020 ja 6.11.2020

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet
3. Verotuksen oikeussuojajärjestelmä

Luentopäivät: to 4.2.2021 ja 5.2.2021

 • Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
 • Verotarkastus
 • Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako
4. Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus

Luentopäivät: ke 24.3.2021, to 25.3.2021 ja pe 9.4.2021

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunnan keskeiset piirteet
 • Tilinpäätöksen sääntely
 • Tilintarkastus ja erityinen tarkastus
 • Kirjanpidon hoitaminen ja rikosoikeudellinen riskin minimointi
5. Yritysverotus I

Luentopäivät: pe 24.9.2021, to 30.9.2021 (siirretty päivästä pe 1.10.2021) ja pe 8.10.2021

Luennoitsija: Professori Jaakko Ossa

 • Verotus eri yritysmuodoissa
 • Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 • Voitonjaon verokohtelu

Yksittäisten jaksojen hinta on 550 euroa + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen 20.9. mennessä.

6. Sopimusoikeus

Luentopäivät: pe 19.11.2021 ja pe 26.11.2021

Luennoitsijat:
Mika Viljanen, apulaisprofessori II vaihe, Oikeustiede, Turun yliopisto
Jyri Heinonen, asianajaja, varatuomari
Harri Lukander, asianajaja, varatuomari

 • Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten verovaikutusten huomioiminen

Yksittäisten jaksojen hinta on 550 euroa + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen 15.11. mennessä.

7. Yritysverotus II

Luentopäivät: pe 28.1.2022 ja pe 4.2.2022

Luennoitsija:
Dosentti Raimo Immonen

 • Yritysjärjestelyjen verotus
 • Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

Yksittäisen jakson hinta on 550 euroa + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen 24.1.2022 mennessä.

8. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa

Luentopäivät: pe 1.4.2022 klo 9.00-16, pe 8.4.2022 klo 9.00-16 ja pe 22.4.2022 klo 9.00-14

 • Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 • Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
 • Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka

Yksittäisen jakson hinta on 550 euroa + alv 24 %.

Ilmoittautuminen 30.3.2022 mennessä.

9. Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Luentopäivät: pe 22.4.2022 klo 14-16

Seminaaripäivät

to 1.12.2022 kello 9-16 (seminaaritapaaminen, Jussi Jaakkola), Cal1006
pe 2.12.2022 kello 9-16 (seminaaritapaaminen, Jussi Jaakkola), Cal1006

Vain toiseen seminaari-istunnoista tarvitsee osallistua saadakseen opintojaksosta suorituksen, mutta molempina päivinä voi osallistua.

Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta sekä kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti.

10.Yrityksen omistajan verotus

Luentopäivät:

pe 14.10.2022 kello 9.00-16 (Jaakko Ossa 4t, Jussi Jaakkola 2t (ammatillisen osaamisen kehittäminen), Cal2105
pe 21.10.2022 kello 9.00-16 (Jaakko Ossa), Cal2105

 • Voitonjaon verokohtelu
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu

Kuulustelu: la 22.10 kello 9.00 - ke 26.10. kello 19.00

11. Arvonlisäverotus II

Luentopäivät:

pe 18.11.2022 kello 9.00-16 (Johanna Vuorenmaa 4t, Jussi Jaakkola 2t (ammatillisen osaamisen kehittäminen)), Cal2105
pe 25.11.2022 kello 9.00-16 (Johanna Vuorenmaa), Cal2105

Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä.

Kuulustelu: la 26.11. kello 9.00 - ke 30.11. kello 19.00

12. Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Kansainvälinen tuloverotus
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely