Jukka Mähösen ja Liisa Alangon iloinen kohtaaminen Tiedekunnan Päivänä vuonna 2014.

Oikeustieteellisen tiedekunnan Tiedekunnan Päivä perjantaina 22.3.2024

Haluatko tietää, mitä Caloniaan kuuluu nyt? Haluatko tavata muita alumnejamme? 
 

Tervetuloa Caloniaan! Kokoamme Tiedekunnan Päivänä perjantaina 22. maaliskuuta tiedekunnan alumneja yhteen ja kerromme alumneillemme tämänhetkisestä toiminnastamme. Alumnien keskinäinen verkostoituminen on tärkeä osa tapahtumaa. 

Iloinen kohtaaminen Tiedekunnan päivässä 2014. Kuvassa Jukka Mähönen ja Liisa Alanko. 

Tiedekunnan Päivän järjestävät yhteistyössä oikeustieteellinen tiedekunta, Senilex ry ja Lex ry.
 

Ohjelma

Tiedekunnan Päivänä kerromme viimeiset kuulumisemme ja tutkimuskentän uudet tuulet. Lex ry:n puheenjohtaja valaisee nykyopiskelua. Alumniyhdistys Senilex ry järjestää illallisen Panimoravintola Koulussa, ja perinteiset jatkot ovat Kirkkotiellä.

Osallistumismaksu sisältää seminaarin ja illallisen. Senilex tukee illallisen järjestämistä. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen lopuksi verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla.

  • Illallinen lihapääruoalla ja viinipaketti: 88 €
  • Illallinen kasvispääruoalla ja viinipaketti: 78 €
  • Illallinen lihapääruoalla ja alkoholiton juomapaketti: 73 €
  • Illallinen kasvispääruoalla ja alkoholiton juomapaketti: 63 €

Ilmoittautuminen Tiedekunnan Päivään avattu. Ilmoittaudu mukaan viimeistään ke 6.3.2024.

Tiedekunnan Päivän seminaari

Paikka: Calonia, Auditorio Calonia 1, Caloniankuja 3           
Aika: perjantai 22.3.2024 klo 12–15

Seminaari on kaikille avoin, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.           
Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 21.3.

klo 12.15
Dekaani, professori Janne Salminen           
Tiedekunnan Päivän avaus ja tiedekunnan kuulumiset

klo 12.30
Senilexin hallituksen sihteeri Antti Vaaja
Senilexin tervehdys

klo 12.40
Hallituksen puheenjohtaja Vera Valkonen
Lex ry:n tervehdys

klo 12.50
Varadekaani, professori Anne Alvesalo-Kuusi ja Sile-projektin tutkijat
SILE: Hiljaisten toimijoiden kuuleminen lainvalmistelussa ja Kuka säätää -tiedekasvatushanke

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushankeemme SILE edistää vastuullista lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon hiljaisten toimijoiden aseman, hyvinvoinnin ja oikeudet (SILE tulee sanoista 'silent agents affected by legislation'). Hiljaisilla tarkoitamme kaikkia, jotka ovat syrjässä itseään koskevien lakien valmistelusta. Kerromme kokemuksia hiljaisten toimijoiden kuulemisesta lainvalmistelussa. Lisäksi kerromme Kulttuurirahaston rahoittamasta Kuka säätää? -tiedekasvatushankkeesta, joka valmistaa oikeustieteellisen tiedon omaksumiseen. Hankkeessa kehitetään yhdeksäsluokkalaisille suunnattua lainvalmisteluaiheista roolipeliä.

klo 13.20
Varadekaani, professori Tuulikki Mikkola  
Perhesuhteiden ja omistuksen kansainvälistymisen luomat haasteet ja niihin vastaaminen: esimerkkinä EU-ADAPT -tutkimushanke

Perhesuhteiden ja omistuksen kansainvälistyminen aiheuttaa haasteita, joihin pyritään tiedekunnassa tehtävällä tutkimuksella vastaamaan. Koska esimerkiksi valtiorajat ylittävissä perimystilanteissa syntyvät haasteet ovat samanlaisia eri valtioissa, niihin on pyritty vastaamaan erilaisissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Yksi esimerkki tällaisesta on EU-Adapt, jonka puitteissa tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa kansainvälistä perimystä tapauksissa, joissa perimykseen sovellettava laki myöntää kiinteää omaisuutta koskevan esineoikeuden, joka on tuntematon sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa oikeuteen vedotaan. EU-Adapt -hankkeessa luotiin esineoikeuksien vastaavuusjärjestelmä, jonka avulla voidaan paremmin ennakoida, mikä lex situs -säännön mukaan valikoituvan lain mukainen esineoikeus vastaa perimykseen sovellettavan lain tarjoamaa esineoikeutta.

13.50 Kahvitauko

klo 14.20
Apulaisprofessori Tatu Hyttinen  
Tiedekunnassa tutkitaan rahanpesun sääntelyä ja sen muutostarpeita 

Rahanpesun preventiivisellä sääntelyllä tarkoitetaan rahanpesun estämiseen sekä sen paljastamiseen ja selvittämiseen tähtäävää sääntelyä. Preventiivinen sääntely on luonteeltaan hallinnollista sääntelyä, jossa rahanpesua pyritään torjumaan sälyttämällä muun muassa pankeille erilaisia velvollisuuksia, kuten velvollisuus tuntea asiakas sekä velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista. Rahanpesun preventiivisestä lainsäädännöstä aiheutuu sen piiriin kuuluville toimijoille vuosittain huomattavia kustannuksia. Sääntely ei kuitenkaan vaikuta vähentävän rahanpesua. Tehokkaan preventiivisen sääntelyn paradoksi on, että se ohjaa rahanpesijät pesemään likaisen rahan puhtaaksi muualla. Tämä johtaa siihen, että preventiivistä sääntelyä on jatkuvasti laajennettava uusille aloille. Rahanpesun sääntelylogiikka vaikuttaakin synnyttäneen loputtaman sääntelytarpeen, eikä näköpiirissä ole, että lisääntyvä sääntely vähentäisi rahanpesua. Kyseessä lienee yksi maailman kustannustehottomimmista sääntelylohkoista.

noin klo 15 seminaarin päätös

Vuosikurssitapaamiset

Vuosikurssien emännät, isännät tai muut yhteyshenkilöt kutsuvat alumneja tapaamaan toisiaan ja verkostoitumaan. Vahvistathan osallistumisesi vuosikurssitapaamiseen ilmoittautumalla Tiedekunnan Päivään.

Toivomme mahdollisimman monien ottavan kutsumme vastaan ja levittävän sitä eteenpäin.

Vuosikurssitapaamisen yhteyshenkilöt

Vuosikurssi 1964

Hilkka Huiskala, hilkka.huiskala@gmail.com, 040 585 5100

Vuosikurssi 1984

Petri Alkiora, petri.alkiora@polamk.fi
Antti Aaltonen, antti.aaltonen@dittmar.fi, 050 599 0429
Anna-Liisa Autio, anna-liisa.autio@oikeus.fi
Veli Suortamo,veli.suortamo@kpmg.fi, 040 501 3936

Vuosikurssi 1994

Minnimari Saari, minnimari.saari@oikeus.fi, 040 8274704
Miina Vuorela, miina.vuorela@asianajofortis.fi, 0400 393144
Jussi Koskinen, jussi.o.koskinen@gmail.com, 0400 728833
Osmo Lipponen, osmo.lipponen@gmail.com, 050 4391899

Vuosikurssi 2004

Erik Scheinin, erik.scheinin@gmail.com, +46 70 6566707
Anu Perho, anu.perho@gummerusperho.fi, 044 303 3125
 

Vuosikurssi 2014

Tiia Mäki, tiia.maki@hotmail.com, 040 965 8021
Petteri Virtanen, pyrypetterivirtanen@gmail.com
 

Alumniyhdistys Senilexin järjestämä illallinen

Paikka:  Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18           
Aika: perjantaina 22.3.2024 klo 19 alkaen

Jatkot Kirkkotiellä

Legendaarinen hyvien bileiden koti

Osoite: Kirkkotie 15–19

Osallistumismaksu sisältää seminaarin ja illallisen

Senilex tukee illallisen järjestämistä. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen lopuksi verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla.

Illallinen lihapääruoalla ja viinipaketti: 88 €
Illallinen kasvispääruoalla ja viinipaketti: 78 €
Illallinen lihapääruoalla ja alkoholiton juomapaketti: 73 €
Illallinen kasvispääruoalla ja alkoholiton juomapaketti: 63 €

 

Lisätietoja:
Tarja Linden
+358 29 450 3827
+358 50 313 9769
tarja.linden@utu.fi

 

Senilexin logo joka muodostuu lehtikuviosta Senilex Lex Alumni tekstistä

Mikko Larkia
mikko.larkia@gmail.com

 

Lounasmahdollisuudet
Päivitä yhteystietosi

Olet tiedekunnan kasvattina eli alumnina hyvin tärkeä voimavara meille. Toivomme sinun osallistuvan aktiivisesti yliopiston toimintaan ja säilyttävän tiiviit yhteydet kotiyliopistoosi.

Vuoden mittaan lähetämme sähköpostiisi alumnien uutiskirjeen. Päivittäessäsi yhteystietosi, voit tilata lisäksi tiedekunnan uutiskirjeen.

Päivitä yhteystietosi!