kuvituskuva

Turun yliopiston kansainvälisyysohjelma 2021–2030

Turun yliopistolle on laadittu kannustava ja kunnianhimoinen kansainvälisyysohjelma. Yliopiston hallituksen hyväksymä kansainvälisyysohjelma tukee strategian 2021–2030 kansainvälisyystavoitteiden toteuttamista tulevina vuosina.

​​Kansainvälinen yhteistyö on yksi keskeisistä keinoista nostaa yliopiston laatua, lisätä tuottavuutta ja parantaa
vaikuttavuutta. Kansainvälisyysohjelmassa kansainvälisyys kattaa yliopiston kaikki perustehtävät tutkimuksen, koulutuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen liittyvän toiminnan. Ohjelman ei ole tarkoitus olla kattava listaus kansainvälisyydestä yliopistossa, vaan siinä keskitytään prosesseihin ja teemoihin, joihin yliopistossa kiinnitetään erityistä huomiota.

Kansainvälisyysohjelma korostaa yliopiston strategian ja sen toimenpiteiden tapaan vahvaa yhteistyötä niin yliopiston sisällä, alueella, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.​

Ohjelman linj​​aukset

​1. Kansainvälisesti korkea​​tasoisen tutkimuksen ja koulut​​uksen varmistaminen

 • Kansainvälisen tutkimus- ja koulutusrahoituksen lisääminen 
 • Suunnitelmallisen ja taloudellisesti vastuullisen koulutustarjonnan edistäminen
 • Kansainvälisten opiskelijoiden ja tohtorikoulutettavien työurien edistäminen

2. Yliopiston ve​​​tovoimaisuuden varmistaminen

 • ​Yliopiston kansainvälisen toiminnan strateginen tukeminen
 • Koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen kansainvälisessä tarjonnassa
 • Tutkimuksen vetovoimaisuuden vahvistaminen
 • Koulutuksen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Osaamisen viennin kehittäminen

3. Vastuullisten ja kestävien kumppanuuksien vahvistaminen

 • ​Kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen tukeminen
 • Yliopiston roolin globaalin vastuun ja kestävän kehityksen edistäminen

4. Yhteisöll​​isyyden ja monikulttuurisuuden vahvistamien

 • ​Kahdensuuntaisen integraation vahvistaminen
 • Kaikkia osapuolia hyödyttävien alumnisuhteiden rakentaminen
 • SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) vastuukorkeakoulun toimenpiteet
 • Yliopiston kieliohjelman vahvistaminen