continuous learning

Kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen kehittäminen ja ylläpito

Turun yliopisto edistää, kehittää ja ylläpitää kansainvälistymistä aktiivisesti OKM:n kansainvälisyysohjelman ja Turun yliopiston oman kansainvälisyysohjelman mukaisesti.

Turun yliopiston Kansainväliset kumppanuudet –palvelu tukee yliopiston johtoa strategisessa kansainvälistymisessä, globaalissa yhteistyössä ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Edistämme uusia kansainvälisyyteen liittyviä aloitteita sekä vuoropuhelua yliopiston eri sidosryhmien, toimintojen ja ideoiden välillä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kansainväliset kumppanuudet –palvelu koordinoi useita yliopiston tasoisia projekteja sekä verkostoja, esimerkiksi Finland-Africa Platform for Innovation (FAPI) ja Finland China Food and Health (FCFH), jotka ovat OKM:n strategisen rahoituksen kansainvälisyysohjelman globaaliverkostoja.

Lisäksi tuemme yliopiston toimintoja tieteen ja tieteentekijöiden vapauden puolesta osana SAR-toimintaa sekä kansainvälisten osaajiemme integroitumista suomalaiseen innovaatioympäristöön Talent Boost -toiminnan kautta. 

Ota yhteyttä, jos haluat kehittää yliopistotasoista yhteistyötä ja verkostotoimintaa. Voimme yrittää auttaa sinua myös sopivan yhteystahon etsimisessä Turun yliopiston sisällä.