Kirsi Peura profiilikuva
Kirsi
Peura
yrittäjyysasiamies, Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvienti
Post-doctoral researcher, senior advisor

Ota yhteyttä

+358 29 450 2613
+358 50 502 7075
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Yrittäjyysyliopisto
yrittäjämäinen yliopisto
yrittäjyyskasvatus
akateeminen yrittäjyys
toimijuus
narratiivinen tutkimus
laadullinen tutkimus

Biografia

Kirsi toimii Turun yliopiston yrittäjyysasiamiehenä vastuullaan yliopiston yrittäjyysstrategian toteutuksen koordinointi. Tätä ennen hän oli nimitettynä asiantuntijajäsenenä Turun yliopiston yrittäjyysstrategian ja toimintasuunnitelman työryhmässä. Kirsi toimii myös tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa akateemisen yrittäjyyden tutkimushankkeessa.

Kirsillä on yli 15 vuoden kokemus yrittäjyyden edistämiseen liittyvien kehittämishankkeiden johtamisesta. Hän on tähän mennessä johtanut ja hallinnoinut yli 30 hanketta sekä kerännyt hankkeisiin ulkoista rahoitusta yli 3 miljoonaa euroa (hankkeiden arvo 10 000 – 800 000 euroa). Hankkeiden rahoittajia ovat olleet mm. Euroopan komission ja eri ministeriöt Suomessa. Tällä hetkellä Kirsi toimii projektijohtajana opetus- ja kulttuurinimisteriön rahoittamassa opetuksen kehittämisen kansallisessa kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää malleja yrittäjyysosaamisen AHOTointiin ja opinnollistamiseen.

Kirsi on väitellyt filosofian tohtoriksi yrittäjyyden oppiaineesta Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2017 (väitöskirjan otsikko: Exploring agency in entrepreneurship development – A narrative approach).

Opetus

Kirsi koordinoi yliopiston henkilökunnalle suunnattua Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa –henkilöstökoulutusta, jonka tavoitteena on tukea yrittäjyyden integrointia osaksi toisen aineen opetusta. Osana Turun yliopiston yrittäjyysstrategian toteutusta Kirsi on lisäksi vastuussa eri tiedekuntien yrittäjyysopetuksen systematisoinnin ja kehittämisen tuesta sekä yliopiston yrittäjyyslähettiläiden toiminnan koordinoinnista.

Tutkimus

Kirsin tutkimusaiheisiin kuuluvat yrittäjyysyliopisto ja yrittäjämäinen yliopisto, yrittäjyyskasvatus, akateeminen yrittäjyys sekä toimijuus. Kirsi on esittänyt tutkimustyötään useissa kansainvälisissä konferensseissa, toiminut vertaisarvioijana ja julkaissut akateemisissa julkaisuissa.

Kirsin johtamalle kirjoittajaryhmälle myönnettiin parhaan tutkimuspaperin palkinto YKTT kansallisessa yrittäjyyskasvatuksen konferenssissa vuonna 2019. Tutkimuspaperi käsitteli yrittäjyysosaamisen AHOTointia ja opinnollistamista.

Kirsi on Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran hallituksen jäsen. Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista.

Julkaisut

Järjestä:

Toivoa, tunteita ja epätietoisuutta: näkövinkkeleitä yrittäjyyteen yliopistoissa (2020)

Eeva Aromaa, Kati Kasanen, Kirsi Peura, Hanna Laalo, Pekka Stenholm, Ulla Hytti, Katri Komulainen, Päivi Siivonen, Hannu Räty, Kaisa Hytönen, Anna Elkina, Tero Montonen, Päivi Eriksson, Eeva Aromaa, Jukka Moilanen, Olli-Matti Nevalainen, Outi-Maaria Palo-oja, Kaisa Henttonen, Pasi Hirvonen, Kaisu Paasio
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)