Kirsi Peura profiilikuva
Kirsi
Peura
Post-doctoral researcher, senior advisor

Ota yhteyttä

+358 29 450 2613
+358 50 502 7075
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Yrittäjyysyliopisto
yrittäjämäinen yliopisto
yrittäjyyskasvatus
yrittäjyysopetus ja tunteet
akateeminen yrittäjyys
toimijuus
narratiivinen tutkimus
laadullinen tutkimus

Biografia

Kirsi toimii Turun yliopiston yrittäjyysasiamiehenä vastuullaan yrittäjyysyliopisto-mallin toteutuksen koordinointi. Kirsi toimii myös tutkijatohtorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden tutkimusryhmässä. Kirsillä on noin 20 vuoden kokemus yrittäjyyden edistämiseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden johtamisesta. Tällä hetkellä hänen työnsä keskiössä on yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiokapasiteetin arviointi ja kehittäminen sekä osana sitä erimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen koko yliopistossa yliopiston hallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä. Kirsi toimii myös projektijohtajana opetus- ja kulttuurinimisteriön rahoittamassa opetuksen kehittämisen kansallisessa kärkihankkeessa, joka on kehittänyt digitaalisia materiaaleja ja ohjeita korkeakouluille muualla hankitun yrittäjyysosaamisen integroimiseksi osaksi korkeakoulututkintoa (kts. https://yoop.fi). Kirsi vastaa myös kansainvälisen European Campus of City-Universities (EC2U) –allianssin Science with and for Society –työpaketin koordinoinnista Turun yliopistossa (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kansainvaliset-verkostot/EC2U).

Kirsi on väitellyt filosofian tohtoriksi yrittäjyyden oppiaineesta Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2017 (väitöskirjan otsikko: Exploring agency in entrepreneurship development – A narrative approach).

Opetus

Kirsi koordinoi yliopiston henkilökunnalle suunnattua Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa –henkilöstökoulutusta, jonka tavoitteena on tukea yrittäjyyden integrointia osaksi toisen aineen opetusta. Osana Turun yliopiston yrittäjyysstrategian toteutusta Kirsi on lisäksi vastuussa eri tiedekuntien yrittäjyysopetuksen systematisoinnin ja kehittämisen tuesta sekä yliopiston yrittäjyyslähettiläiden toiminnan koordinoinnista.

Tutkimus


Kirsin tutkimusaiheisiin kuuluvat yrittäjyysyliopisto ja yrittäjämäinen yliopisto, yrittäjyyskasvatus, akateeminen yrittäjyys sekä toimijuus. Kirsi on esittänyt tutkimustyötään useissa kansainvälisissä konferensseissa, toiminut vertaisarvioijana ja julkaissut akateemisissa julkaisuissa. Vuonna 2021 Kirsi toimii Entrepreneurial Learning Ecosystems Forumin puheenjohtajana; forum on osa kansainvälistä RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) -konferenssia.

Kirsin johtamalle kirjoittajaryhmälle myönnettiin parhaan tutkimuspaperin palkinto YKTT kansallisessa yrittäjyyskasvatuksen konferenssissa vuonna 2019. Tutkimuspaperi käsitteli yrittäjyysosaamisen AHOTointia ja yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistamista.

Kirsi on Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran hallituksen jäsen. Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista.

Julkaisut

Järjestä: