Joukko iloisia ihmisiä Yliopistonmäellä.

European Campus of City-Universities EC2U

Turun yliopisto muodostaa seitsemän muun yliopiston kanssa European Campus of City-Universities (Yliopistojen ja kaupunkien eurooppalainen kampus, EC2U) -allianssin. Yhteistyön tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen kampus uudenlaisella koulutusmallilla. Yhteistyön synergiaedut hyödyttävät niin opetusta, tutkimusta kuin innovaatiotoimintaa.

EC2U-allianssi aloitti toimintansa marraskuussa 2020. Allianssin jäsenyliopistot ovat

Toimintaa koordinoi Poitiersin yliopisto. EC2U-allianssi on koko Turun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen hanke ja se on oiva väline yliopiston strategian ja kansainvälisyysohjelman toteuttamiseen.

Verkoston tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, suorituskykyä, houkuttelevuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä luoda innovatiivisia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja kahdeksan yliopiston ja kaupungin välillä. EC2U- allianssi on muun muassa luonut kolme yhteistä maisteriohjelmaa (neljättä suunnitellaan) sekä kolme tohtorikoulutukseen ja tutkimukseen keskittyvää virtuaali-instituuttia.

Euroopan komission tavoitteena on 60 allianssia vuoden 2024 puoliväliin mennessä, ja tavoitteena on kattaa toiminnalla yli 500 korkeakoulua. Tällä hetkellä Euroopassa on 50 allianssia, joissa mukana 430 korkeakoulua. Näistä 19 on suomalaisia korkeakouluja.

Allianssissa on mukana noin 160 000 opiskelijaa ja 20 000 henkilökunnan jäsentä. Toimintaan on saatu osarahoitus EU:n Erasmus+- sekä Horizon2020-ohjelmalta.

EC2U

Yhteiset maisteriohjelmat

EC2U on perustanut kolme kansainvälistä maisteritason yhteistutkinto-ohjelmaa. Turun yliopistossa voi suorittaa niihin kuuluvia opintoja, Turun yliopiston hakukohteina ovat kaksi ohjelmaa: Monikielinen ja monikulttuurinen maisteriohjelma eli European Languages, Cultures and Societies in Contact sekä
Kestävät kaupungin ja yhteisöt eli Sustainable Cities and Communities. Lisäksi suunnitteilla on neljäs maisteriohjelma, jonka teema on Peace, Justice and Strong Institutions.

> Lisätietoa EC2U:n yhteisistä maisteriohjelmista

Virtuaali-instituutit

EC2U on perustanut kolme virtuaali-instituuttia, joiden teemat pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta eivät sulje muitakaan teemoja pois. Virtuaali-instituuttien tavoitteena on tuoda yhteen eri uravaiheessa olevia tutkijoita aina väitöskirjatutkijoista lähtien. Ne edistävät tutkimusyhteistyön syntymistä eri yliopistojen tutkijoiden välillä, ja järjestävät mm. koulutusta, teemaseminaareja sekä mahdollisuuksia kansainvälistyä ja tehdä yhteisiä rahoitushakemuksia tai julkaisuja.

>> Lue lisää virtuaali-instituuteista (englanniksi)

Koko EC2U-yhteisön yhteiset ajatushautomot

EC2U järjestää kerran vuodessa ajankohtaisesta aiheesta ajatushautomon, johon kutsutaan tutkijoiden lisäksi yliopistojen yhteistyökumppaneita kuten kaupunkien sekä alueella toimivien yritysten, edunvalvojien ja yhdistysten edustajia. Kukin partneriyliopisto järjestää oman tapahtumansa paikallisesti, ja niiden tulokset kootaan yhteen suosituksiksi koko eurooppalaiselle yhteisölle. Tuloksia esitellään myös EC2U-Foorumissa.

>> Lue lisää

Tule mukaan EC2U-yhteisöön

EC2U järjestää vuosittain foorumeita, joihon ovat tervetulleita kaikki opiskelijat ja henkilökunta. Ne ovat erinomaisia tilaisuuksia kuulla EC2U-allianssin saavutuksista ja toiminnasta sekä verkostoitua partneriyliopiston kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Seuraava foorumi pidetään vuoden 2024 aikana.

EC2U-allianssi tarjoaa lisäksi Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin, intensiivikursseille, kesä- ja talvikouluihin sekä muunlaisille liikkuvuusjaksoille.

>> Tutustu EC2U:n tapahtumatarjontaan

 

Eurooppalaiset yliopistot -aloite

Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen keskeisenä tavoitteena on

  • edistää eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä lisäämällä uuden sukupolven eurooppalaisten yhteistyötä
  • lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, suorituskykyä, houkuttelevuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä mahdollistaa korkeakoulujen syvä institutionaalinen muutos.

Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen tavoitteena korkeakoulutuksen systeeminen muutos, joka syntyy syvän yhteistyön avulla. Keskeistä on yhteistyön ja toimintojen jatkuvuus myös yli rahoituskauden. Allianssien toiminnat kattavat koko korkeakouluyhteisön opiskelijoista tutkijoihin, opettajiin sekä tukipalveluihin.

Lue lisää aloitteesta Opetushallituksen ja Euroopan komission sivuilta.
 

Get inspired by us! Welcome to Turku, Finland

EC2U Alliance on a map
European Campus of City-Universities, EC2U
Verkosto luo innovatiivisia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja kahdeksan yliopiston ja kaupungin välillä – myös virtuaalisesti.

Lisätietoa

Kiinnostuitko EC2U-mahdollisuuksista? Ota yhteyttä osoitteeseen ec2u@utu.fi!

Turun yliopistossa EC2U-allianssia johtaa koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn. EC2U-koordinaatiotiimissä ovat projektipäällikkö Liisa Järvinen ja projektikoordinaattori Lassi Yli-Muilu, jotka toimivat myös Turun paikalliskoordinaattoreina.

Co-funded-by-Erasmus-logo.