Yliopistonmäki ilmakuva 2020 syksy

European Campus of City-Universities EC2U

Turun yliopisto muodostaa kuuden muun yliopiston kanssa European Campus of City-Universities (Yliopistojen ja kaupunkien eurooppalainen kampus, EC2U) -allianssin. Yhteistyön tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen kampus uudenlaisella koulutusmallilla. Päämääränä on, että yhteistyön synergiaedut hyödyntävät niin opetusta, tutkimusta kuin innovaatiotoimintaa.

EC2U-allianssi perustettiin vuonna 2017 ja liittoumaan kuuluvat seuraavat yliopistot:

Toimintaa koordinoi Poitiersin yliopisto.

Kullakin liittouman yliopistolla on oma vastuuosionsa. Turun yliopiston tavoitteena on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen sekä tieteeseen ja kulttuuriin keskittyvien, kestävän kehityksen tavoitteita edistävien tapahtumien suunnitteleminen. Jälkimmäisessä pyritään hyödyntämään esimerkiksi Science Battle -konseptia. Lisäksi kaikkiin partneriyliopistoihin aiotaan levittää Turun yliopiston opiskelijoiden alunperin kehittämä My Mobile Tutor -mobiilisovellus.

Verkoston tarkoituksena on luoda innovatiivisia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja seitsemän yliopiston ja kaupungin välillä – myös virtuaalisesti. Yhtenä yhteistyön välineenä kehitetään yhteisiä maisteriohjelmia sekä tohtorikoulutukseen ja tutkimukseen keskittyviä virtuaali-instituutteja. European Campus of City-Universities -liittoumalle ominaista on kaupunkien ja yliopistojen yhteistyö. Sen lisäksi kolme YK:n kestävän kehityksen teemaa ovat keskeisessä asemassa: terveys ja hyvinvointi, laadukas koulutus sekä kestävä kehitys.

Allianssissa on mukana noin 160 000 opiskelijaa ja 20 000 henkilökunnan jäsentä.

Toimintaa on saatu osarahoitus EU:n Erasmus+ sekä Horizon2020-ohjelmalta.

European Campus of City-Universities, EC2U
Verkosto luo innovatiivisia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja seitsemän yliopiston ja kaupungin välillä – myös virtuaalisesti.

EC2U kartta

Eurooppalaiset korkeakouluverkostot

Eurooppalaiset korkeakouluverkostot -aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista vuoteen 2025 mennessä. Aloitteen taustalla on joulukuun 2017 EU-huippukokous, jossa päätettiin perustaa noin 20 eurooppalaista korkeakouluverkostoa vuoteen 2024 mennessä. Yliopistoverkostojen yhteisenä tavoitteena on tuoda esiin yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja vahvistaa siten kansalaisyhteiskuntaa ja yhtenäistä Eurooppaa.

EC2U-alliansi valittiin yhdeksi European Universities -verkostoksi vuonna 2020.

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaisten korkeakouluverkostojen tarkoituksena on edistää tietoon perustuvaa taloutta, työllisyyttä ja hyvinvointia Euroopassa. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä vahvistamalla koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteyksiä.

logo for European Campus of City-Universities with star for each memeber university

Lisätietoja

Voit lähettää kysymyksesi EC2U-allianssin yhteiseen sähköpostiosoiteeseen ask@ec2u.eu 

Turun yliopistoa allianssin työvaliokunnassa edustaa vararehtori Piia Björn. Hän johtaa myös Turun yliopistossa toimivaa EC2U-yhteistyötä koordinoivaa ryhmää. Turun yliopiston EC2U-projektipäällikkönä toimii Liisa Järvinen.

Co-funded-by-Erasmus-logo.