Turun yliopistoon 4,7 miljoonan euron rahoitus EDUCA- ja DIWA-lippulaivoille

25.01.2024

Turun yliopisto on mukana lippulaivoissa Koulutus tulevaisuutta varten (EDUCA) ja Digitaaliset vedet -lippulaiva (DIWA), jotka saivat Suomen Akatemialta rahoituksen kaudelle 2024–2028.

Suomen Akatemia myönsi EDUCA-lippulaivalle yhteensä 12,6 miljoonan euron rahoituksen, josta Turun yliopiston osuus on 2,6 miljoonaa euroa. DIWA-lippulaivalle Suomen Akatemia myönsi yhteensä 11,3 miljoonan euron rahoituksen, josta Turun yliopiston osuus on 2,1 miljoonaa euroa.

EDUCA-lippulaivan avulla vahvistetaan koulutuspoliittisten päätösten ja kokeilujen tutkimusperusteisuutta sekä opettajien ja johtajien osaamista. Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin professori Mikko-Jussi Laakso on Turun yliopiston vastaava johtaja lippulaivassa, jota johtaa Jyväskylän yliopisto. Mukana lippulaivassa ovat myös Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

– Oppimistulosten laskeva trendi on käännettävissä koulutuskentän ja tutkijoiden pitkäjänteisellä yhteistyöllä, jota EDUCA tukee. EDUCAn ekosysteemimalli mahdollistaa tutkittuun tietoon ja oppimisanalytiikkaan perustuvan nopeamman päätöksenteon ja reagoinninkyvyn opettajista päättäjiin. Lisäksi tavoitteenamme on luoda skaalautuvia digitaalisia ratkaisuja opetuskentän arkeen. Hyödynnetään siis digiä siihen, mihin se tutkitusti toimii. Digin laatu ja oikea-aikaisuus ratkaisee, ei sen määrä, Laakso sanoo.

DIWA-lippulaivan tavoitteena on kehittyä vesialan huippututkimuskeskittymäksi, joka tutkimustuloksillaan tukee päätöksentekoa ja pohjustaa seuraavaa vallankumousta vesialalla – digitaalisesti. Professori Petteri Alho maantieteen ja geologian laitokselta toimii DIWA-lippulaivan varajohtajana ja on Turun yliopiston vastaava johtaja lippulaivassa. Oulun yliopisto johtaa DIWA-lippulaivaa ja siinä ovat mukana myös Aalto-yliopisto, Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos.

– DIWA mahdollistaa vesisysteemien digitaalisen esittämisen ja reaaliaikaisen mittaamisen sekä mallintamisen, jotta voidaan analysoida hydrologisia varastoja, valuma-alueprosesseja, jokiympäristöjä ja niiden ekologista tilaa mahdollisimman tehokkaasti vesivarojen suunnittelun ja hallinnan parantamiseksi, Alho toteaa

Luotu 25.01.2024 | Muokattu 20.03.2024