Suomen Akatemialta rahoitus André Souranderin ja Rami Vainion johtamille hankkeille

15.12.2023

Suomen Akatemia myönsi Turun yliopistoon 549 508 euroa rahoituksina kahdelle hankkeelle, jotka keskittyvät lasten käytösongelmien vähentämiseen digitaalisen ohjelman avulla ja avaruussäteilyä havaitseviin instrumentteihin.

Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 6,9 miljoonaa euroa rahoituksina 20 hankkeelle uudessa tutkimuksen hyödyntämiseen tähtäävässä rahoitushaussa. Rahoituksen tavoitteena on edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti kaupallistamista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Professori André Sourander sai 299 508 euron rahoituksen hankkeelle, joka tuo varhaiskasvatuksen käyttöön uuden digitaalisen ohjelman lasten käytösongelmien vähentämiseen. Virtuaaliteknologiaa ja etävalmennusta yhdistävä ohjelma tuo varhaiskasvatuksen henkilöstölle keinoja lasten myönteiseen ohjaamiseen ja toimintatapojen yhtenäistämiseen tiimeissä.

Lasten käytösongelmien ennaltaehkäisy vähentää myöhemmässä iässä esiintyviä ongelmia, ja niistä koituvia haitallisia vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. Interventio on tärkeää kohdentaa varhaiskasvatukseen, koska varhaiskasvatus on perheen ohella lapsen keskeinen kasvuympäristö. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus ja varhaiskasvatusyksiköt toteuttavat projektin yhteistyönä.

Professori Rami Vainiolle myönnettiin 250 000 euron rahoitus hankkeelle, joka edistää Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikössä (FORESAIL) kehitettyihin avaruussäteilyinstrumentteihin liittyvää jatkomäärittelyä, kehitystyötä ja sidosryhmäviestintää. Kehitystyön kohteina ovat kaupalliset tai ESA:n johtamat satelliittihankkeet, jotka hyödyntävät piensatelliittialustoja tai pyrkivät monitoroimaan tai karakterisoimaan avaruussäteily-ympäristöä.

Vainion johtamassa hankkeessa valitaan määritettäväksi kaksi tai useampia instrumenttikonsepteja, joille hahmotellaan niiden soveltamiseen tarvittavat kehitystoimet tulevissa satelliittihankkeissa. Hankkeen konsortio toimii Turun yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Luotu 15.12.2023 | Muokattu 15.12.2023