Suomen Akatemialta rahoitus Pekka Ruusuvuoren johtamalle suurteholaskennan yhteistyöhankkeelle

20.12.2023

Suomen Akatemia on myöntänyt 340 447 euroa rahoitusta Turun yliopiston suurteholaskennan tutkimushankeelle.

Suomen Akatemia on valinnut 14 tutkimushanketta rahoitettaviksi suurteholaskennan kansainvälisen yhteistyön erityisrahoitushaussa. Rahoitusta myönnettiin kaudelle 2024–2026 yhteensä lähes 7,2 miljoonaa euroa.

Rahoituksella vahvistetaan eurooppalaisen EuroHPC (European High-Performance Computing) -suurteholaskennan resurssien ja LUMI-supertietokoneen hyödyntämistä lippulaivojen aihealueiden tieteelliseen tutkimukseen.

Turun yliopistosta rahoitusta myönnettiin apulaisprofessori Pekka Ruusuvuoren johtamalle ComPatAI-konsortiolle, jonka tutkimuskohteena on laskennallisesti vaativa histopatologisten kudosnäytteiden mallinnus generatiivisten ja ennustavien tekoälymenetelmien avulla.

Ruusuvuoren johtaman hankkeen tavoitteena on kehittää erittäin suuriin data-aineistoihin perustuvia tekoälymalleja, joiden avulla voidaan jatkossa saada entistä tarkempia ratkaisuja moniin patologian diagnostisiin kysymyksiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään tekoälyyn perustuvia laskennallisia menetelmiä, joiden avulla patologiassa käytettävien kudosten kemiallinen värjäys voidaan korvata värjäämättömän kudoksen digitaalikuvalle tehtävällä virtuaalivärjäyksellä. Laskennallinen virtuaalivärjäys omaa suuren potentiaalin muuttaa tulevaisuuden toimintatapoja, sillä se on perinteiseen kemialliseen värjäykseen verrattuna nopea ja ympäristöä vähemmän kuormittava tapa, ja omaa myös kaupallista potentiaalia.

Molempien tutkimuskohteiden kohdalla oleellinen osa ratkaisua on erittäin suuri laskennallinen osuus – hankkeessa hyödynnetään CSC:n LUMI-supertietokonetta. Ruusuvuoren johtama ComPatAI-konsortio onkin saanut jo kahdesti LUMI:n käyttöön mittavat resurssit CSC:n Extreme Scale Access -hauissa. Mittava laskennallinen resurssi tulee hyödyttämään myös tutkijoita, joilla ei ole käytössä vastaavaa laskentatehoa, sillä hankkeen tuloksena syntyvät mallit on tarkoitus tuoda avoimesti tutkimusyhteisön saataville.

Konsortion rahoitus on yhteensä 574 716 euroa, josta Turun yliopiston osahankkeen osuus on 340 447 €.

Suurteholaskennan erillisrahoitus pohjautuu Suomen strategisiin kansainvälisiin yhteistyökumppanuuksiin yhdysvaltalaisten ja japanilaisten osapuolten kanssa muun muassa digitalisaation, tekoälyn, kestävän kehityksen ja vihreän talouden aloilla. Kumppanuuksien tavoitteena on kehittää kansainvälistä huippututkimusta ja uusia teknologioita sekä edistää työllisyyttä ja kilpailukykyä.

> Suomen akatemian tiedote

> Kaikki rahoitetut hankkeet

Luotu 20.12.2023 | Muokattu 20.12.2023