Asiasana: matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan publiikki

Aika

19.11.2021 klo 14.00 - 16.00
Seuraava publiikki järjestetään 19.11.2021 klo 14.00 yliopistokampuksella lähijuhlana valmistuneille. Syksyn 2020 publiikin jälkeen valmistuneet saavat sähköisen kutsun tilaisuuteen todistusanomuslomakkeella jätettyyn sähköpostiosoitteeseen. Muut kuin valmistuneet voivat ilmoittautua etätilaisuuteen...

Yritys tämäkin: tutkijasta yrittäjäksi

Aika

18.10.2021 klo 18.15 - 19.30
Turun yliopiston molekyyliekologian dosentti ja genetiikan analyysipalveluja tarjoavan Bioname -yrityksen perustaja Eero Vesterinen kertoo miten evoluutiotutkija voi päätyä yksityisyrittäjäksi. Esitelmä pidetään Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy sekä...

GPS-lähettimiä kantavien valkoposkihanhien reitit julkaistu avoimella kartalla verkossa

23.09.2021

Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke) asensivat keväällä 2021 GPS-lähettimet yhteensä 50 valkoposkihanhelle, jotka olivat pysähtyneet Pohjois-Karjalaan muutollaan Keski-Euroopasta kohti Venäjän arktisia pesimäalueita. Lähettimien avulla tutkitaan, miten hanhiyksilöt valitsevat ruokailupaikkoja ja käyttäytyvät, kun niitä karkotetaan pelloilta. Samalla pystytään seuraamaan lintujen kevät- ja syysmuuttoja. Reitit on nyt julkaistu avoimesti kaikkien seurattavaksi lajitietokeskuksen sivuilla.

Arktisen neuvoston luonnonsuojelutyöryhmä vierailee Kilpisjärvellä ja Rovaniemellä

06.09.2021

Arktisen neuvoston luonnonsuojelutyöryhmä CAFF järjestää 6.–9.9. kokouksensa Kilpisjärveltä käsin. Työryhmän delegaatio vierailee muun muassa Kilpisjärven biologisella asemalla, Kilpisjärven koulussa, Käsivarren paliskunnassa sekä luontokeskuksessa. Rovaniemellä 10.9. työryhmän delegaatio vierailee Luonnonvarakeskuksessa, Metsähallituksessa, Arktisessa keskuksessa sekä maakuntamuseossa. Matkan aikana järjestetään mm. työpaja Kilpisjärven koulussa sekä kuvataan kuusiosaista videosarjaa.

Ympäristö ja populaatiotiheys vaikuttavat majavien levinneisyyteen Suomessa (Väitös: FM Riikka Alakoski, 3.9.2021, biologia)

Suomessa amerikanmajava on levittäytynyt tehokkaammin kuin euroopanmajava, vahvistaa tuore väitöstutkimus. FM Riikka Alakoski tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan euroopanmajavan ja amerikanmajavan levinneisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja havaitsi, että erot majavien nykyisissä elinympäristöissä voivat eniten selittää sitä, että amerikanmajavan levinneisyysalue on suurempi kuin euroopanmajavan. 
 

Itämeren alainen kallioperä kertoo miljardien vuosien takaisesta mantereiden kehityksestä (Väitös: MSc Evgenia Salin, 20.8.2021, geologia)

Kahden miljardin vuoden takaisessa Pohjois-Euroopassa nykyiset mantereet puuttuivat kokonaan. Pohjoinen ja itäinen Suomi olivat osa pientä mannerta, mutta suurin osa Pohjois-Eurooppaa oli tulivuorisaaria, joita ympäröi hyvin matala meri – ei kuitenkaan Itämeri. Laattatektoniikan myötä nämä osat yhdistyivät kasvattaen asteittain pientä itäistä mannerta Fennoskandian mantereeksi. Väitöstutkimuksessaan MSc Evgenia Salin selvitti Fennoskandian mantereen kehitystä aiemmin tutkimattomista Itämeren alta kerätyistä kallioperänäytteistä.