Päärakennuksen seinä, jossa teksti Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle.

Suomalaiselta Tiedeakatemialta 125 000 euroa apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

14.12.2021

Suomalainen Tiedeakatemia myönsi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta yhteensä 125 000 euroa apurahoja viidelle Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan tutkijalle.

Kaikkiaan Väisälän rahastosta jaettiin apurahoja ja yliopistokorvauksia yli 1,4 miljoonaa euroa. Apurahan sai 64 tutkijaa matemaattis-luonnontieteellisiltä aloilta.

Turun yliopistoon myönnettiin viidelle tohtorikoulutettavalle 25 000 euron suuruinen kokovuotinen apuraha tohtoriopintoihin.

Suomalainen Tiedeakatemia on tukenut Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta matemaattis-luonnontieteellistä tutkimusta vuodesta 1964 alkaen.

Turun yliopistossa apurahan saivat:

  • Filosofian maisteri Lassi Pihlava: Dynamic response of biomolecules to x-rays (jatkokoulutusapuraha), 25 000 euroa
  • Master of Science Vadzim Krautsou: High precision multi-wavelength polarimetry of binary stellar systems (jatkokoulutusapuraha): 25 000 euroa
  • Diplomi-insinööri Mahdi Moghaddam: Prototyping a new generation of redox flow batteries with a twofold energy density for wind and solar energy storage (jatkokoulutusapuraha): 25 000 euroa
  • Filosofian maisteri Suvi Vanhakylä: Kasvitanniinien ja muiden polyfenolisten puolustusyhdisteiden evoluutio ja monimuotoisuus kasvikunnassa (jatkokoulutusapuraha): 25 000 euroa
  • Filosofian maisteri Tommi Österlund: DNA-templatoitu glykosylaatio (jatkokoulutusapuraha): 25 000 euroa
Luotu 14.12.2021 | Muokattu 14.12.2021