Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteystiedot

Tiedekunnan sähköpostiosoitteet:

Yleiset asiat: sci@utu.fi
Opintoasiat: infoscitech@utu.fi | Opintotoimisto
Jatko-opintoasiat: sci-docstudies@utu.fi | Yhteystiedot

Käyntiosoitteet:

  • Natura: biologian laitos, maantieteen ja geologian laitos (maantiede), biodiversiteettiyksikkö, tiedekunnan opintotoimisto
  • Quantum: fysiikan ja tähtitieteen laitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, biologian laitos
  • Aurum: kemian laitos
  • Geotalo: maantieteen ja geologian laitos (geologia)

Postiosoite:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
20014 Turun yliopisto

Yliopiston yhteystiedot ja laskutusosoite | Yliopiston henkilöhaku