Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos

Kulttuurisen muistin ja yhteiskunnan muutosten kokonaisuus rakentuu vahvaan tutkimukseen kulttuurien ja yhteiskunnallisen muutosten alueilla.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat eriarvoisuus, moniarvoisuus ja sosiaalinen tasa-arvo, maahanmuutto ja siirtolaisuus, demokratia ja päätöksenteko sekä keskiaika ja modernin ajan alku. Maantieteellisesti painottuvat kotimaan ohella Itä-Aasian ja Pohjois-Amerikan yhteiskunnan, kulttuurin ja historian tutkimus.