Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) on Turun yliopiston rahoittama monitieteinen tutkimuskeskus. Keskus tukee ja edistää tieteellistä tutkimusta, joka kiinnittyy aikajaksolle myöhäisantiikista 1700-luvun loppuun.

TUCEMEMS yhdistää tutkijoita humanistisesta, yhteiskuntatieteellisestä ja oikeustieteellisestä tiedekunnasta, ja keskuksen jäsenet edustavat laaja oppiaineiden kirjoa: arkeologia, filologiat, filosofia, historia, oikeus- ja taidehistoria sekä kirjallisuus- ja uskontotieteet.

TUCEMEMSin toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka koostuu vanhojen aikojen tutkimusta tekevistä Turun yliopiston opettajista ja tutkijoista. Keskus tekee aktiivisesti yhteistyötä turkulaisten, suomalaisten ja ulkomaisten yhdistysten, keskusten ja laitosten kanssa.

TUCEMEMS perustettiin vilkastuneen keskiajan ja varhaismodernin tutkimuksen innoittamana ja tueksi vuonna 2005. Tutkimuskeskusta perustamassa olivat Marjo Kaartinen, Sanna-Kaisa Tanskanen, Matti Peikola, Tom Linkinen ja Eva Johanna Holmberg.

TUCEMEMSin toiminta on avointa kaikille siitä kiinnostuneille.