TUCEMEMS: yhteistyö

TUCEMEMS tekee yhteistyötä erilaisten vanhemmista ajoista kiinnostuneiden kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Suomessa teemme tutkimus- ja opetusyhteistyötä Tampereen yliopiston TRIVIUM-keskuksen kanssa mm. järjestämällä yhteisiä tutkijaseminaareja ja ekskursioita. Teemme tutkimusyhteistyötä myös suomalaisten kansallisten instituuttien kuten Kansallisarkiston, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sekä Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa erilaisten yhteisten projektien merkeissä.

Turun alueella läheisiä yhteistyökumppaneitamme ovat Turun museokeskus, Aboa vetus et ars nova -museo, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sekä Turun kaupunki.

Ulkomaista yhteistyötä teemme eri yliopistojen sekä tutkimusinstituuttien kanssa. Tärkeä ulkomais-suomalainen yhteistyökumppani on Suomen Rooman-instituutti Villa Lante, jossa monet Tucememsin tutkijoista ovat vierailleet ja opettaneet. Tucememsin tutkijoita on vieraillut myös Uppsalan yliopistossa, jossa on käynnissä historian laitoksen tutkimus- ja tietokantahanke Gender and Work, jossa tutkitaan sähköisin menetelmin miesten ja naisten työtä 1500-luvulta 1800-luvulle.