Asiasana: TUCEMEMS

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Glossa ry:n Valoisa keskiaika -kunniamaininta Turun yliopiston keskiajan arkeologian dosentti Markus Hiekkaselle

16.03.2022

Turun yliopiston keskiajan arkeologian dosentti Markus Hiekkanen on palkittu Valoisa keskiaika -kunniamaininnalla. Palkinnon myönsi Suomen keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry Dies Medievales -konferenssin yhteydessä Turussa 11.3.2022. Kunniamaininnalla voidaan huomioida yksilö tai yhteisö, joka on edistänyt keskiajan tuntemusta ja tutkimusta. Menneisyyden tutkimus auttaa rakentamaan ymmärrystä myös nykyhetkestä ja tulevasta.

TUCEMEMS: yhteistyö

TUCEMEMS tekee yhteistyötä erilaisten vanhemmista ajoista kiinnostuneiden kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

TUCEMEMS: julkaisut

TUCEMEMSilla on oma julkaisusarja Crossing Boundaries: Turku Medieval and Early Modern Studies, minkä lisäksi tutkimuskeskus julkaisee alansa tutkimusta yhteistyössä muiden tieteellisten kustantajien kanssa.

TUCEMEMS: jäsenet

Kaikki vanhoista ajoista kiinnostuneet tutkijat ovat tervetulleita joukkoomme. TUCEMEMSin jäsenenä pääset osallistumaan vanhojen aikojen tutkimusalan erikoistapahtumiin, jotka tarjoavat oivan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja oman tutkimuksen edistämiseen. TUCEMEMSin jäseninä saat myös tietoa vanhempien aikojen tutkimukseen liittyvistä tapahtumista ja tilaisuuksista TUCEMEMSin Viikkopostissa.

TUCEMEMS: tapahtumat

TUCEMEMS järjestää tieteellistä ohjelmaa sekä jäsenilleen että suurelle yleisölle. Toiminta ja tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. TUCEMEMSin toiminnan perusrunko koostuu kuukausiesitelmistä, Studia generalia -luentosarjoista, tieteellisistä konferensseista ja työpajoista. Lisäksi keskus järjestää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa erilaisia tilaisuuksia Turussa ja muualla Suomessa.

TUCEMEMS: opetus

TUCEMEMS tarjoaa sivuainepaketiksi tarkoitetun monitieteisen vanhojen aikojen opintokokonaisuuden, jonka voi suorittaa 25-60 op:n laajuisina.

TUCEMEMS: yhteystiedot

TUCEMEMS-keskuksen toimintaa ohjaa humanistisen tiedekunnan dekaanin nimittämä johtoryhmä, jonka jäsenet ovat eri alojen vanhojen aikojen tutkimusta tekeviä opettajia tai tutkijoita Turun yliopistosta sekä läheisten yhteistyötahojen edustajia.