TUCEMEMS: yhteystiedot

TUCEMEMS-keskuksen toimintaa ohjaa humanistisen tiedekunnan dekaanin nimittämä johtoryhmä, jonka jäsenet ovat eri alojen vanhojen aikojen tutkimusta tekeviä opettajia tai tutkijoita Turun yliopistosta sekä läheisten yhteistyötahojen edustajia.

Keskuksen sähköpostiosoite
tucemems-info@utu.fi

Postiosoite
TUCEMEMS
20014 Turun yliopisto

Muut johtoryhmän jäsenet (TY:n ulkopuolelta)

Susanna Hujala

Kehittämispäällikkö, Turun kaupunki, https://www.turku.fi/henkilo/susanna-hujala

Päivi Salmesvuori

Professori, Åbo Akademi, https://www.abo.fi/fi/yhteystiedot/paivi-salmesvuori/