Charlotta Wolff profiilikuva
Charlotta
Wolff
professori, Arkeologia ja Suomen historia
dosentti, Humanistinen tiedekunta
Professor of Finnish history, PhD

Contact

+358 29 450 4008
+358 50 595 8127
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Aatehistoria
kulttuurihistoria
Suomen historia
modernisaatio
varhaismoderni Eurooppa
Skandinavia
Ranska
ylirajaisuus
komsopoliittisuus
eliitit
valistus
sosiaaliset verkostot
diplomatian kulttuurihistoria
musiikin historia.

Tutkimus

Tutkimukseni on keskittynyt Skandinavian, Suomen ja muun Euroopan väliseen älylliseen vuorovaikutukseen 1700-luvulla ja 1800-luvulla, identiteetteihin ja omakuviin, eliittien historiaan, kulttuuriseen liikkuvuuteen ja siirtymiin sekä käsitehistoriaan.

Tällä hetkellä tutkin mm. käytännön valistusta, ateismin ja radikaalivalistuksen historiaa, älymystön verkostoja, ystävyyden ja seksuaalisuuden historiaa, kosmopoliittisuutta, lääketieteen modernisaation historiaa sekä historiallista elämäkertaa ja prosopografiaa.

Aikaisempi hankkeeni Comic opera and society in France and Northern Europe, ca 1760-1790 (Suomen Akatemia/Helsingin yliopisto) tarkasteli ranskalaisen koomisen oopperan roolia julkisen mielipiteen kehittymisessä 1700-luvun Ranskassa ja Skandinaviassa.

Tällä hetkellä johdan hanketta Agents of Enlightenment. Changing the minds in eighteenth-century Northern Europe (Suomen Akatemia, 2017-2021), jossa tutkitaan paikallisten toimijoiden merkitystä uuden, evidenssipohjaisen tiedon ja radikaalin filosofian leviämiselle Suomessa ja Itämeren alueella n. 1840-1810. Yhdessä Johanna Ilmakunnaksen (Åbo Akademi) kanssa johdan myös hankettaTie meren yli - Vägen över havet (Turun kaupunki ja Svenska Kulturfonden, 2019-2020), jossa tutkimme kulttuurista, taloudellista ja inhimillistä vuorovaikutusta Turun ja Upsalan välillä 1640-1828.

Julkaisut

Järjestä: