Minna Sandelin profiilikuva
Minna
Sandelin
lehtori, Pohjoismaiset kielet
FL

Contact

+358 29 450 3371
+358 50 575 3500
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

ruotsin kieli
kielihistoria
muinaisruotsi
lakikieli
ruotsin kielen syntaksi
informaatiorakenne

Biografia

Aloitin opinnot Turun yliopiston pohjoismaisen filologian oppiaineessa v. 1986. Vähitellen sivuaineiksi valikoituivat yleinen kielitiede, suomen kieli, kasvatustiede ja tiedotusoppi. Osan opinnoista olen suorittanut Upsalan yliopistossa Ruotsissa. Jatkotutkintona olen suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon v. 1995. Myöhemmin olen opiskellut yliopistopedagogiikkaa ja saanut opettajan pätevyyden. Olen myös suorittanut Opetushallituksen auktorisoidun kääntäjän tutkinnon (ruotsi-suomi).

Turun yliopistossa työskentelin ensimmäisen kerran syksyllä 1995 assistentin sijaisena. Yhtäjaksoisesti olen ollut TY:n palveluksessa  v. 1999 alkaen. Ensin toimin pohjoismaisten kielten (aik. pohjoismaisen filologian) assistenttina ja v. 2008 alkaen olen lehtorina. Aikaisemmin työskentelin ruotsin ja suomen kielen tuntiopettajana eri oppilaitoksissa ja freelance -kääntäjänä.


Opetus

Textproduktion

Opetukseeni kuuluu monia pohjoismaisten kielten perusopintojen kursseja, kuten Uttal och samtal ja Textproduktion. Pidän myös oppiaineen aloituskurssia ja olen mukana laitoksen johdatuskurssilla uusille opiskelijoille. Aineopinnoissa opetan ruotsin kielihistoriaa ja kielihistorian valinnaiskursseja. Sellaisia ovat Vanhan suomen ja ruotsin kurssi sekä Stockholms stads tänkeböcker. Kuinka vanhoja asiakirjoja editoidaan? Valinnaisia kursseja olen pitänyt yhteistyössä opettajakollegoiden kanssa. Aineopinnoissa pidän myös proseminaaria ja ohjaan sen yhteydessä kandiaatintutkielmia. 

 Tutkimus

Valmistelen väitöskirjaa, joka käsittelee ruotsin kielen historian vanhinta vaihetta 1225-1375 eli vanhempaa  muinaisruotsia ja tuolloin kirjalliseen muotoon saatettuja maakuntalakeja. Tutkimuskysymykseni liittyvät yhtäältä näiden tekstien syntaktiseen rakenteeseen, toisaalta informaatiorakenteeseen. Tarkoitukseni on selvittää, miten syntaktisia rakenteita käytettiin ilmaisemaan erilaisia informaatiorakenteen piirteitä. Tutkimuskohteitani ovat mm. indefiniittisyyden ilmaiseminen, sanajärjestys ja topikalisaatio.

Julkaisut

Järjestä:

Vanhat almanakat kurssin kautta näyttelyksi (2022)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Sandelin Minna, Toropainen Tanja
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))