Marika Räsänen profiilikuva
Marika
Räsänen
dosentti, humanistinen tiedekunta
akatemiatutkija, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 2232
+358 50 566 9298
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Reliikit
hagiografia
materiaalinen kulttuuri
kirkkohistoria
uskonnolliset sääntökunnat
liturgia
lännen suuri skisma
uskonnolliset reformit
myöhäiskeskiaika ja 1500-luku
Rooman topografia
Italian historia ja kulttuuri

Biografia

Väittelin 2013 kulttuurihistorian oppiaineessa Turun yliopistossa. Väitöskirjani käsitteli Tuomas Akvinolaisen reliikkejä, niihin kohdistuneita erilaisia tunteita, toiveita ja vaatimuksia myöhäiskeskiajan Etelä-Italiassa. Keräsin väitöskirjamateriaalia ennen kaikkea työskennellessäni Suomen Rooman instituutin (Villa Lante) assistenttina vuosina 2005-2009. Suomeen palattuani olin useita vuosia projektitutkijana silloin juuri perustetussa Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies keskuksessa. Väittelyn molemmin puolin työskentelin tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa ja Marjo Kaartisen johtamassa tutkimushankkeessa Modus Vivendi. Uskonnollinen reformi ja maallikot myöhäiskeskiajan Euroopassa. Kyseinen projekti on ollut yksi akateemisen elämäni antoisimpia: se vei meitä tutkijoita milloin luolakirkkoihin Kappadociaan, milloin suurten järvien tuntumaan Kalamazoon keskiaikakongressiin. Erittäin antoisia ovat olleet myös mahdollisuudet pidempiin tutkijavierailuihin ulkomailla: Vuonna 2014 olin kutsuttuna tutkijana keskiajan historian laitoksella Wuppertalin yliopistossa, Saksassa, vuonna 2015 ARC huippuyksikön, History of Emotions in Europe (1100–1800), vieraana Monash yliopistossa Australiassa ja vuoden 2016 alusta kesään 2017 Poitersin yliopiston tutkimuskeskuksessa Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM) Ranskassa. Vuoden 2017 alun tein töitä ”etänä” Turkuun, kun sain tutkijatohtorin paikan Turku Institute for Advanced Studiesta. Samana vuonna sain myös dosentuurin (erikoisalana Keskiajan kulttuurihistoria) kulttuurihistorian oppiaineesta. Johdan Humanistisen tiedekunnan tutkimuskeskusta Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) ja olen Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) johtoryhmän jäsen.

Opetus

Työskentelin 2017-2022 erilaisissa pätkissä kulttuurihistorian yliopisto-opettajana ja yliopistonlehtorin sijaisena. Opetusvastuuseeni on kuulunut laajasti perus-, aine- ja syventävien opintojen kursseja, maisteriseminaari ja graduohjausta. Järjestämistäni valinnaisista kursseista itselleni mieliinpainuvimpia ovat olleet kurssit myöhäiskeskiaikaisten kotien hurskauselämästä ja Turun tuomiokirkon keskiaikaisesta esineistöstä sekä opiskelijoiden kanssa tehty opintomatka Roomaan tammikuussa 2018.

Tutkimus

Tutkimusintressini kohdistuvat ennen kaikkea reliikkikultteihin, dominikaaneihin lännen suuressa skismassa, hagiografisiin teksteihin, liturgisiin lähteisiin ja maallikkojen hurskauselämään myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun kynnyksellä. Vuosina 2015-2018 johdin Koneen säätiön rahoittamaa tieteellis-taiteellista hanketta "Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa". Tutkimme keskiaikaisia liturgisia käsikirjoituksia, järjestimme laulutyöpajoja, seminaareja ja konsertteja. Projektin tuloksia on julkaistu, mm. yhteistyössä Vox Silentiin kanssa tehty CD-levy Felix Thomas, lumen mundi. Projektin varsinainen lopputulema, yhteismonografia The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas julkaistiin 2019. Tällä hetkellä johdan Suomen Kulttuurirahaston tukemaa Tuomas Akvinolaiseen liittyvien hagiografisten tekstien editointihanketta ja olen mukana Kirsi Salosen johtamassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa SCISMA (2019-2024). Akatemiatutkijan projektini Rethinking the Late Medieval Relic (c. 1200-1550) käynnistyi 1.9.2022.

Julkaisut

Järjestä: