Glossa ry:n Valoisa keskiaika -kunniamaininta Turun yliopiston keskiajan arkeologian dosentti Markus Hiekkaselle

16.03.2022

Turun yliopiston keskiajan arkeologian dosentti Markus Hiekkanen on palkittu Valoisa keskiaika -kunniamaininnalla. Palkinnon myönsi Suomen keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry Dies Medievales -konferenssin yhteydessä Turussa 11.3.2022. Kunniamaininnalla voidaan huomioida yksilö tai yhteisö, joka on edistänyt keskiajan tuntemusta ja tutkimusta. Menneisyyden tutkimus auttaa rakentamaan ymmärrystä myös nykyhetkestä ja tulevasta.

Suomen keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry on myöntänyt Valoisa keskiaika -kunniamaininnan professori Markus Hiekkaselle. Hiekkanen on keskiajan arkeologian dosentti Turun yliopistossa ja käytännöllisen teologian dosentti Helsingin yliopistossa. Glossa ry:n kunniamaininta jaettiin Dies Medievales -konferenssin yhteydessä Turussa perjantaina 11.3.2022.

Joka toinen vuosi jaettavalla kunniamaininnalla kiitetään yksilöä tai yhteisöä, joka on erityisesti toiminut keskiajan tuntemuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Palkintoperusteluissa korostetaan Hiekkasen pitkää uraa erityisesti keskiaikaisten kirkkorakennusten ja niiden sisustuksen tutkimuksen parissa. Hän on kehittänyt alan tutkimusmenetelmiä ja tehnyt systemaattista kartoitustyötä dokumentoimalla kirkkojen eri rakennusosia ja piirteitä. Tämän pohjalta on voitu uudelleenarvioida kirkkojen rakentamisen ajoitusta, minkä ansiosta käsitykset kristinuskon vakiintumisesta ja leviämisestä Suomen alueella ovat tarkentuneet.

Palkinnosta päättänyt Glossa ry:n hallitus kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että Hiekkanen on tehnyt keskiaikaa tunnetuksi akateemisen yleisön lisäksi myös suurelle yleisölle esitelmin ja opastuksin. Palkinnon tavoitteena on muistuttaa myös siitä, että keskiaika ei ollut pimeä ajanjakso vaan merkittävä aikakausi, jolla on paljon annettavaa nykyajalle. 

- Keskiajan oletetaan olevan ei vain jotenkin tunkkainen vaan myös sekava. Tähän liittyy alun perin renessanssin luoma ja tiedotusvälineissä edelleen elävä käsitys ”pimeästä keskiajasta” vastakohtana uuden ajan järjelle ja järjestykselle, sanoo Hiekkanen.

Kaksi henkilöä palkinnonluovutustilaisuudessa yliopistolla, taustalla teksti "Uskalla ajatella"

Glossa ry:n puheenjohtaja Sanna Supponen luovutti kunniamaininnan professori Markus Hiekkaselle Dies Medievales -konferenssin yhteydessä Turussa. Kuva: Marika Räsänen.

Hiekkanen pitää saamaansa tunnustusta paitsi henkilökohtaisena kiitoksena, myös tunnustuksena maamme kulttuuriperinnölle ja vapaalle tutkimukselle.

- Suomessa saamme edelleen tai toistaiseksi elää yhteiskunnassa, jossa meidän on mahdollista tutkia vaikkapa keskiaikaa tarvitsematta pelätä tulosten ja tulkintojen suhteen. Henkilökohtaisesti haluankin tulkita minulle osoitetun Glossan kiitoksen kiitokseksi myös maamme yhteiskunnalle, jonka elämä ja toiminta perustuu sananvapaudelle ja tutkimuksen vapaudelle, Hiekkanen toteaa.

Myös Dies Medievales -konferenssin järjestäjät pitävät palkintoa tärkeänä ja ajankohtaisena.

- Ajattelen, että Valoisa keskiaika -palkinto on tänään erittäin ajankohtainen: Ukrainan sodan ollessa käynnissä uskon yhteiskunnallisen ymmärryksen historian painoarvosta lisääntyvän. Markuksen työ keskiajantutkijana on osoittanut, että tutkimus vaatii aikaa, ja sitä täytyy saada tehdä pitkäjänteisesti, jotta tulokset ovat kestäviä siten, että niille voi rakentaa myös ymmärrystämme tulevasta, toteaa TUCEMEMS-keskuksen johtaja Marika Räsänen.

Kahden vuoden välein järjestettävä Dies Medievales pidettiin Turussa 10.–12.3.2022. Konferenssia organisoi Glossa ry yhdessä Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopiston vanhempien aikojen tutkimuskeskuksen TUCEMEMSin kanssa.
 

Glossa ry

Dies Medievales

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)
 

Lisätietoja:

Markus Hiekkanen
mar.hiekkanen@gmail.com

Glossa ry:n puheenjohtaja Sanna Supponen
sanna.supponen@helsinki.fi
 

Luotu 16.03.2022 | Muokattu 24.03.2022