TUCEMEMS: tapahtumat

TUCEMEMS järjestää tieteellistä ohjelmaa sekä jäsenilleen että suurelle yleisölle. Toiminta ja tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. TUCEMEMSin toiminnan perusrunko koostuu kuukausiesitelmistä, Studia generalia -luentosarjoista, tieteellisistä konferensseista ja työpajoista. Lisäksi keskus järjestää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa erilaisia tilaisuuksia Turussa ja muualla Suomessa.

Tutkimuskeskuksen toiminnan rungon muodostavat kuukausittaiset esitelmät, joissa tutustutaan jäsenten ja kutsuttujen vierailijoiden viimeisimpiin tutkimushankkeisiin ja -alueisiin.

Tutkimuskeskus järjestää vuosittain myös yleisöluentosarjan, Studia generalian, jossa käsitellään ajankohtaisia teemoja useamman eri alan tutkijoiden luennoilla. Studia generalia -luentosarjoissa on käsitelty mm. materiaalista kulttuuria ja uskontoa, ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta historiassa, kartanoelämää, kuvien merkitystä uskonnoissa, kansankieltä ja kirjallista tuotantoa ja reformaation merkitystä, Turun Akatemiaa, sekä viimeisimpänä valistuksen aikaa ja sen vaikutuksia. Yleisöluentosarjat ovat suosittuja tapahtumia, joihin turkulaiset innokkaasti osallistuvat.

Edistääkseen vanhempien aikojen tutkimusta ja julkaisutoimintaa TUCEMEMS kokoaa tutkijoita koolle konferensseihin ja työpajoihin. Tilaisuuksien aiheet vaihtelevat jäsenistön kiinnostuksen mukaan, ja niiden tarkoituksena on koota tutkijoita yhteen eri oppiaineista, yliopistoista ja tutkimusinstituuteista.

 

Tulevat tapahtumat

Kuukausiesitelmät - Monthly Talks (kevät/spring 2024)

Kuukausiesitelmät torstaisin klo 16:15 alkaen / Presentations on Thursdays at 16:15

Paikka: A355/357, Arcanum, Turun yliopisto

 

15.2. Mia Korpiola: "Virtuaaliarkistoa rakentamassa? Turun hovioikeuden vanhemman arkiston (1623 - 1827) rekonstruointihanke VirTuAr".

 

21.3. Elina Pyy:  "Kivun kuva ja mielen malli: kärsivä miesruumis länsimaisessa taiteessa ja kulttuurissa"
Hanke tutkii antiikin kulttuurin jälkivaikutusta myöhempiin tapoihin sanallistaa, kuvata ja esittää kipua länsimaisessa kulttuurissa ja taiteessa. Se tarkastelee kuinka kreikkalaisen mytologian raadellut ruumiit ja roomalaisten legendojen särkyneet sankarit jättivät jälkensä keskiajan kristillisiin kärsimyksen kuvauksiin, ja kuinka ne osallistuivat uusien, kansallisten ja sosiaalisten identiteettien muodostamiseen modernin ajan Euroopassa. Hanke kiinnittää erityistä huomiota kivun ja maskuliinisuuden väliseen risteävään suhteeseen: se tarkastelee millaisia muutoksia kärsivän miesruumiin kuvauksessa on tapahtunut vuosisatojen kuluessa, ja mitä tämä kertoo mieheyteen liittyvien ihanteiden ja identiteettien muutoksesta.

Ilmoittatuminen etäseurantaan: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=18169

Kevään seuraavat kuukausiesitelmät (päivämäärät):

25.4.

16.5.

 

TUCEMEMS-tutkimuspiiri (TUPIIRI), spring term 2024

TUCEMEMS-tutkimuspiirin tavoitteena on tarjota kommentteja ja vertaistukea muilta saman aikakauden tutkijoilta ja edistää monitieteistä keskustelua yli oppiainerajojen.

Tutkimuspiiri on tarkoitettu tukemaan antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta kaikissa tutkijanuran vaiheissa, mutta erityisesti jatko-opinnoissa ja postdoc-vaiheessa. Tutkimuspiiriin voi tuoda kommentoitavaksi niin tutkimussuunnitelmia, apurahahakemuksia, artikkelin käsikirjoituksia kuin väitöskirjan luvun luonnoksia. Mikäli haluat sisällyttää piirin toiminnan omiin jatko-opintoihisi, sovi siitä ohjaajasi ja piirin vetäjien kanssa.

Piiri toimii sekä suomeksi että englanniksi / Discussions in Finnish and/or English

Tutkimuspiirin vetäjinä toimivat Marika Räsänen, Mari-Liisa Varila ja Reima Välimäki.

Jos olet kiinnostunut tutkimuspiirin toiminnasta, voit ottaa yhteyttä piirin vetäjiin tai kirjoittaa osoitteeseen tucemems-info[at]utu.fi

 

Schedule, spring 2024

Venue: seminar room A268.

19.1. 10-12 Reserved for discussion on two article drafts

16.2. 10-12 Reserved for discussion on two article drafts

22.3. 10-12 Tieteellinen toimittaminen. This discussion is in Finnish

19.4. 10-12 A project presentation (together with Monash University)

If you would like to join Tupiiri, please contact a host or tucemems-info@utu.fi

Hosts of the monthly research seminar: Marika Räsänen, Mari-Liisa Varila and Reima Välimäki

Aristoteles-lukupiiri: Mitä on hyvä elämä? (kevät 2024)

TUCEMEMS järjestää yhteistyössä Turun tuomiokirkkoseurakunnan ja Åbo Akademin kanssa Aristoteles-aiheista lukupiiriä!

Lukupiirissä aiheena on hyvän elämän ja onnellisuuden pohdinta: Mitä on hyvä elämä? Mitä on onnellisuus? Mitä ovat hyveet? Mitä on oikeudenmukaisuus? Lukupiirissä luetaan Aristoteleen Nikomakhoksen etiikka -teosta. Aristoteleen Nikomakhoksen etiikka on länsimäisen eettisen ajattelun perusta. Se on vaikuttanut lähtemättömästi myös kristilliseen ajatteluun.

Lukupiiri kokoontuu Turun tuomiokirkossa. Jokaisella kokoontumiskerralla luetaan yksi kirja. Oppaana Aristoteleen ajatteluun käytetään Tuomas Akvinolaisen laatimaa kommentaaria teokseen. Tapaaminen alkaa lyhyellä alustuksella päivän tekstiin.

Osallistuminen ei edellytä aiempaa Aristoteles-tuntemusta, joten kaikki ovat tervetulleita mukaan! Lukupiirissä luetaan Simo Knuuttilan laatimaa käännöstä, joka on lainattavissa esimerkiksi kaupungin kirjastoista.

Kevään lukuohjelma:

To 1.2. VIII kirja
To 14.3. IX kirja
To 18.4. X kirja 
Taivaallista armoa ja Helvetin tulta - Pyhän Birgitan juhlanäyttely

Verkkonäyttely: https://sites.utu.fi/libuniturku/verkkonayttelyt/birgitta/

Nätutställning på svenska: https://sites.utu.fi/libuniturku/sv/webbutstallningar/birgitta/

650 vuotta sitten kuoli ruotsalainen mystikko Pyhä Birgitta. Juhlavuoden näyttelyt kertovat Pyhän Birgitan ja hänen Revelationes celestes -teoksensa poikkeuksellisesta merkityksestä eurooppalaisessa kulttuurissa.   

Näyttelyn tekemiseen liittyvä juttu kirjaston sivuilla; lue täältä.

Näyttelyn tekijät:  

Turun yliopiston kirjasto  

Levd religion i medeltida Finland -tutkimushanke (https://projects.tuni.fi/elettyusko/) 

Yhteistyössä: Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) 

TUCEMEMS Studia Generalia 2024 (syksyllä)

Studia generalia järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin pääkirjaston kanssa. Tarkempi ohjelma ja aikataulu julkaistaan myöhemmin.