Anne Heimo profiilikuva
Anne
Heimo
professori, kulttuurien tutkimus
Folkloristiikan professori / Professor of Folkloristics

Ota yhteyttä

+358 29 450 3402
+358 50 328 7968
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

folkloristiikka
nykyperinne
muistitietotutkimus
kulttuurinen muistintutkimus
digitaalinen muistaminen
omaehtoinen historiantuottaminen
spontaanit arkistot
ei-institutionaalinen kulttuuriperintö
digitaalinen kulttuuriperintö
perhemuistot
sisällisodan muistot
vuosi 1918
australiansuomalaiset

OpetusLUKUVUODET 2022-2024

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot

KULT002 Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina

Folkloristiikan aineopinnot

FOLK1118 Kulttuurinen muisti ja muistitietotutkimus
FOLK1138 Finnish Lives: Life Writing and Life Narratives

Folkloristiikan syventävät opinnot (opintokokonaisuuden vastuuopettaja)

FOLK1123 Folkloristiikan maisteriseminaari (sis. HOPS)
FOLK1124 Pro gradu -tutkielman teoria ja metodologia
FOLK1125 Pro gradu -tutkielmaan liittyvä aiempi tutkimus
FOLK1129 Ajankohtaiseen folkloristiseen tutkimukseen perehtyminen I
FOLK1130 Ajankohtaiseen folkloristiseen tutkimukseen perehtyminen II
FOLK1020 Folkloristiikan pro gradu -tutkielma

Folkloristiikan tohtoriopinnot (opintokokonaisuuden vastuuopettaja)
FOLK9898 Folkloristiikan tutkijaseminaari


Tutkimus

  • Olen kiinnostunut muistamiseen ja historiantuottamiseen liittyvistä kysymyksistä. Sisällissodan muistamisen lisäksi olen tutkinut suomalaissiirtolaisten muistoja siirtolaisuudesta sekä sitä, miten siirtolaiset tuottavat omaa historiaansa. Tällä hetkellä minua kiinnostavat erityisesti perhemuistot sekä digitaalinen kulttuuriperintö


  • NOS-HS workshops series: NORDIC VOICES: The use of oral history and personal memories in public history settings (2022-2024): https://www.blogit.utu.fi/nordicvoices/
  • Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina (Koneen säätiö, P.I. Maija S. Peltola, 2022-2023)
  • Hoitolaitoksesta kulttuuriperintökohteeksi: Kulttuurisia näkökulmia Paimion parantolaan (2021-)
  • Immigrant book cultures in comparative perpective (Helsingin yliopisto, P.I. Kirsti Salmi-Niklander; 2018-)
  • Digital Heritage in Cultural Conflicts (DigiCONFLICT), (JPICH 699523, P.I. Malin Thor Tureby, 2018-2021)
  • Sirkkala 1918-2018: Vankileiristä muistin paikaksi ja kulttuuriperintökohteeksi -hanke  (Turun Yliopistosäätiö, 2016-2018)
  • Pirstaloituneet visiot: Performanssi, auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa suullis-kirjallisissa traditioissa (Suomen Akatemia / Helsingin yliopisto, P.I. Kirsti Salmi-Niklander; 2014-2017)
  • Oma paikka? Perhehistorian rakentuminen glokaalissa kontekstissa (Suomen Akatemia, 2011-2014)


Julkaisut

Järjestä:

Muistaminen 2.0 (2023)

KUTU: Kulttuurien tutkijat tuumailevat
Heimo Anne
(O2 Muu julkaisu )